Księgarnia internetowa Manon
koszyk jest pusty

Kategorie

-20%

Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe Zagadnienia praktyczne

Geromin Maciej, Gnys Anna, Groele Bartosz, Ludwiczyńska Anna, Machowska Aleksandra

WOLTERS KLUWER

Książka stanowi problemowe omówienie nowych przepisów prawa restrukturyzacyjnego, jak i znowelizowanych przepisów prawa upadłościowego z uwzględnieniem poprzednio obowiązujących przepisów prawa upadłościowego i naprawczego w odniesieniu do postępowań wszczętych albo zainicjowanych do dnia 31 grudnia 2015 r. Opracowanie systematyzuje poszczeg...
ISBN:
978-83-26-48635-7
rok wydania:
2026
dostępne:
od 2026-06-22
127.20 zł do koszyka

-20%

Prawo karne Zbiór przepisów

WOLTERS KLUWER

Stan prawny na 12 października 2017 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: KODEKS KARNY: 13 lipca 2017 r. - ustawa z 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz ustawy - Kodeks postępowania karnego (Dz.U. poz. 773) 1 października 2017 r. - ustawa z 13 maja 2016 r. o przeciwdział...
ISBN:
978-83-81-24243-1
rok wydania:
2017
dostępne:
od 2017-11-13
55.20 zł powiadom

-20%

Prawo cywilne Zbiór przepisów

WOLTERS KLUWER

Stan prawny na 11 października 2017 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: KSIĘGI WIECZYSTE I HIPOTEKA: 1 września 2017 r. - ustawa z 10 lutego 2017 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz.U. poz. 624 ze zm.) KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO: 12 lipca 2017 r. - ustawa z 15 grudnia 2016 r. o przeci...
ISBN:
978-83-81-24238-7
rok wydania:
2017
dostępne:
od 2017-11-13
55.20 zł powiadom

-20%

The Province of Jurisprudence Naturalized

Brożek Bartosz, Stelmach Jerzy, Kurek Łukasz

WOLTERS KLUWER

The study of law is, first and foremost, the study of a human practice. The full account of the practice of law can be given by explaining legal rule-following behaviour not only from the scientific, i.e. objective, perspective, but also from that of the person who must decide how she will respond to the law. Answers to various and persistent ju...
ISBN:
978-83-81-24013-0
rok wydania:
2017
dostępne:
od 2017-11-02
159.20 zł powiadom

-20%

Prawo pierwokupu nieruchomości

Gonet Wojciech

WOLTERS KLUWER

Problematyka prawa pierwokupu nieruchomości jest bardzo rozbudowana – została uregulowana w ponad 20 aktach prawnych. Stosowanie przepisów dotyczących prawa pierwokupu w praktyce jest dość trudne ze względu na złożoność regulacji. Nie ułatwia stosowania przepisów prawa o pierwokupie posługiwanie się orzecznictwem sądów, gdyż bywa ono rozbieżne. ...
ISBN:
978-83-81-07820-7
rok wydania:
2017
dostępne:
od 2017-10-31
207.20 zł do koszyka

-20%

Kodeks pracy Komentarz

WOLTERS KLUWER

Kolejne, 7. wydanie cieszącego się największym uznaniem czytelników komentarza do kodeksu pracy zawiera wnikliwe omówienie przepisów kodeksu z uwzględnieniem wszystkich nowelizacji, które miały miejsce od daty ostatniego wydania, kładąc szczególny nacisk na przybliżenie doniosłych nowelizacji z lat 2016 i 2017. Dotyczą one m.in.: - podniesien...
ISBN:
978-83-81-07666-1
rok wydania:
2017
dostępne:
od 2017-10-31
239.20 zł powiadom

-20%

Oceny oddziaływania na środowisko w praktyce

Rakoczy Bartosz, Szuma Karolina, Karpus Karolina, Szalewska Małgorzata, Klimek Grzegorz, Szuma Jan,

WOLTERS KLUWER

Ocena oddziaływania na środowisko jest jednym z podstawowych narzędzi zarządzania ochroną środowiska wpisującym się w zasadę zrównoważonego rozwoju. Jej procedura ma dostarczyć organowi administracji publicznej podejmującemu decyzję informacji, czy ingerencja inwestycji w środowisko została zaplanowana w sposób optymalny i czy korzyści wynikając...
ISBN:
978-83-81-07841-2
rok wydania:
2017
dostępne:
od 2017-10-31
119.20 zł powiadom

-20%

Zamówienia publiczne na usługi społeczne w praktyce

Treścińska Iwona, Falkowska Magdalena, Osiecka Anna

WOLTERS KLUWER

Katalog usług społecznych, wprowadzonych nowelizacją ustawy - Prawo zamówień publicznych, obejmuje m.in.: usługi edukacyjne, zdrowotne, prawnicze, hotelarskie, restauracyjne, pocztowe i ochroniarskie. Zmienione przepisy znacznie odformalizowały postępowanie w zakresie usług społecznych, co spowodowało dużą dowolność po stronie zamawiającego i sw...
ISBN:
978-83-81-24016-1
rok wydania:
2017
dostępne:
od 2017-10-31
119.20 zł powiadom

-20%

Granice naturalizacji prawa

Gorazda Marcin

WOLTERS KLUWER

"Jeśli można mówić o modach w filozofii, to niewątpliwie jedną z aktualnie panujących jest moda na dyskusje wokół naturalizmu. Pojęcie to przy tym pojawia się w różnych kontekstach i przy różnych problemach filozoficznych, wprowadzając (jak to zwykle w filozofii) nieco zamieszania. Nie zawsze przy tym dyskusjom wokół naturalizmu wydają się towar...
ISBN:
978-83-81-24042-0
rok wydania:
2017
dostępne:
od 2017-10-30
103.20 zł powiadom

-20%

Kodeks spółek handlowych Komentarz Tom 1 i 2

Kidyba Andrzej

WOLTERS KLUWER

Książka stanowi szczegółowy komentarz do wszystkich przepisów ustawy - Kodeks spółek handlowych. Nacisk położono na prezentację problemów, jakie wyłaniają się w praktyce ich stosowania. W 14. wydaniu uwzględniono zmiany do Kodeksu spółek handlowych wprowadzone między innymi: - ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagr...
ISBN:
978-83-81-07637-1
rok wydania:
2017
dostępne:
od 2017-10-30
367.20 zł powiadom

-20%

Nabory i konkursy w służbie publicznej

Płażek Stefan

WOLTERS KLUWER

Publikacja podejmuje temat konstytucyjnego wymogu równego i powszechnego dostępu wszystkich obywateli do służby publicznej, w tym omawia m.in.: - istniejące przepisy o naborach i konkursach, również w kontekście wytycznych konstytucyjnych; - różnice pomiędzy procedurami naboru i konkursu; - prawo odwołania do sądu na poszczególnych etapach ...
ISBN:
978-83-81-07769-9
rok wydania:
2017
dostępne:
od 2017-10-30
159.20 zł powiadom

-20%

Przekształcanie szkół i zespołów z mocy prawa w okresie reformy ustroju szkolnego

Marciniak Lidia, Piotrowska-Albin Elżbieta, Piszko Agata

WOLTERS KLUWER

Publikacja Przekształcanie szkół i zespołów z mocy prawa w okresie reformy ustroju szkolnego - procedura, wzory uchwał, terminy przedstawia zadania, jakie ustawodawca przewidział w ustawie z 14.12.2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe dla organów jednostek samorządu terytorialnego w zakresie przekształcania szkół i zespołów pro...
ISBN:
978-83-81-24210-3
rok wydania:
2017
dostępne:
od 2017-10-30
63.20 zł powiadom

-20%

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy Meritum

WOLTERS KLUWER

Nowości w wydaniu Meritum BHP 2017: - omówienie zmienionych regulacji Kodeksu pracy dotyczących obowiązkowych badań wstępnych pracowników (przesłanki zwalniające z tego obowiązku); - nowe wzory skierowania na badania profilaktyczne i orzeczenia lekarskiego; - zmiany w skierowaniu na badania profilaktyczne uczniów i studentów; - zmiana wykazu...
ISBN:
978-83-81-07776-7
rok wydania:
2017
dostępne:
od 2017-10-27
207.20 zł powiadom

-20%

Rosyjski realizm prawny

Stanek Julia

WOLTERS KLUWER

Głównym celem książki jest przybliżenie w polskiej literaturze poglądów stosunkowo nieznanej rosyjskiej szkoły teoretycznoprawnej, określanej jako rosyjski realizm prawny. Był to jeden ze szczególnie interesujących nurtów występujących w nauce prawa w Rosji na przełomie XIX i XX w., charakteryzujący się oryginalnością i wieloaspektowością teorii...
ISBN:
978-83-81-24040-6
rok wydania:
2017
dostępne:
od 2017-10-27
103.20 zł powiadom

-20%

Statut szkoły podstawowej po reformie oświaty

Marciniak Lidia, Piotrowska-Albin Elżbieta, Piszko Agata

WOLTERS KLUWER

Statut szkoły podstawowej po reformie oświaty prezentuje praktyczne aspekty dotyczące opracowywania i uchwalania statutu szkoły. W publikacji omówiono takie zagadnienia, jak: - miejsce statutu w hierarchii źródeł prawa, - przepisy prawne stanowiące podstawę opracowania i uchwalenia statutu, - formalne zasady opracowania statutu, oparte na Z...
ISBN:
978-83-81-24218-9
rok wydania:
2017
dostępne:
od 2017-10-27
63.20 zł powiadom

-20%

Statut przedszkola po reformie oświaty

Marciniak Lidia, Piotrowska-Albin Elżbieta, Piszko Agata

WOLTERS KLUWER

Statut przedszkola po reformie oświaty prezentuje praktyczne aspekty dotyczące opracowywania i uchwalania statutu przedszkola. W publikacji omówiono takie zagadnienia, jak: - miejsce statutu w hierarchii źródeł prawa, - przepisy prawne stanowiące podstawę opracowania i uchwalenia statutu, - formalne zasady opracowania statutu, oparte na Zas...
ISBN:
978-83-81-24089-5
rok wydania:
2017
dostępne:
od 2017-10-27
47.20 zł powiadom

-20%

Prawo administracyjne Zbiór przepisów

WOLTERS KLUWER

Zbiór obejmuje zmiany opublikowane do dnia 22 września 2017 r., w tym m.in.: Ordynacja podatkowa: • ustawa z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. poz.1537) Postępowanie egzekucyjne w administracji: • ustawa...
ISBN:
978-83-81-24144-1
rok wydania:
2017
dostępne:
od 2017-10-25
55.20 zł powiadom

-20%

Pomoc społeczna Komentarz

Sierpowska Iwona

WOLTERS KLUWER

W komentarzu przystępnie i kompleksowo omówiono przepisy ustawy o pomocy społecznej z uwzględnieniem poglądów prezentowanych w literaturze i orzecznictwie sądowym oraz ak­tów normatywnych, do których odsyła ustawa, w tym przepisów wykonawczych. Wyznaczony systematyzacją ustawy wywód obejmuje analizę m.in.: zasad i zadań pomocy społecznej, kom­pe...
ISBN:
978-83-81-07812-2
rok wydania:
2017
dostępne:
od 2017-10-25
159.20 zł powiadom

-20%

VAT w samorządach

Bieńkowska Agnieszka

WOLTERS KLUWER

Publikacja jest swoistym kompendium wiedzy na temat rozliczeń podatku VAT przez jednostki samorządu terytorialnego po wdrożeniu tzw. scentralizowanego modelu rozliczeń. W opracowaniu szczegółowo omówiono takie zagadnienia, jak: - opodatkowanie podatkiem VAT czynności wykonywanych i dochodów uzyskiwanych przez samorządy, - opodatkowanie ob...
ISBN:
978-83-81-07781-1
rok wydania:
2017
dostępne:
od 2017-10-25
159.20 zł powiadom

-20%

Postępowanie karne

Dudka Katarzyna, Paluszkiewicz Hanna

WOLTERS KLUWER

W trzecim wydaniu podręcznika przedstawiony został współczesny model postępowania karnego w kształcie nadanym mu nowelizacjami kodeksu postępowania karnego z lat 2013-2017. Prezentacja aktualnego stanu prawnego uwzględnia zarówno zmiany wynikające z reformy prawa karnego procesowego zmierzające do zwiększenia kontradyktoryjności postępowania sąd...
ISBN:
978-83-81-07817-7
rok wydania:
2017
dostępne:
Brak
55.20 zł powiadom