Księgarnia internetowa Manon
koszyk jest pusty

Kategorie

-20%

Prawo administracyjne Zbiór przepisów

WOLTERS KLUWER

Stan prawny na 8 lutego 2018 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO: - po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia - ustawa z 6 grudnia 2017 r o zmianie ustawy - Prawo restrukturyzacyjne oraz ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego (druk sejmowy nr 1932; oczekuje na rozpatrzenie przez Sejm popraw...
ISBN:
978-83-81-24458-9
rok wydania:
2018
dostępne:
od 2018-03-07
55.20 zł powiadom

-20%

Prawne problemy i wyzwania Unii Europejskiej

Pisarczyk Łukasz

WOLTERS KLUWER

Unia Europejska przechodzi jeden z najpoważniejszych kryzysów w swojej historii. Napięcia są konsekwencją określonego ukształtowania instytucji lub procedur unijnych, a krytykujący obecną sytuację z reguły postulują wprowadzenie zmian legislacyjnych. Dlatego, pamiętając o wielowymiarowości podejmowanych zagadnień, należy prowadzić dyskusję na te...
ISBN:
978-83-81-24411-4
rok wydania:
2018
dostępne:
od 2018-03-06
127.20 zł powiadom

-20%

Utwór architektoniczny jako przedmiot prawa autorskiego

Chwalba Jakub

WOLTERS KLUWER

Publikacja jest pierwszym na polskim rynku opracowaniem dotyczącym utworu architektonicznego w prawie autorskim. Autor szczegółowo omawia m.in.: – wzajemne relacje pojęcia utworu i architektury; – jakie dobra niematerialne stanowią utwory architektoniczne w rozumieniu prawa autorskiego; – które składniki utworu architektonicznego podlegają o...
ISBN:
978-83-81-24300-1
rok wydania:
2018
dostępne:
od 2018-02-28
119.20 zł powiadom

-20%

Prawo prasowe Komentarz

Drozdowicz Krzysztof, Łoszewska-Ołowska Maria, Zaremba Michał

WOLTERS KLUWER

Komentarz zawiera omówienie przepisów Prawa prasowego z uwzględnieniem najnowszych zmian dotyczących m.in.: – treści prawa do autoryzacji, – procedury jej dokonywania, – sankcji za naruszenie przepisów o autoryzacji, – prawa odmowy wykonania polecenia służbowego przez dziennikarza. Dla zilustrowania praktycznych problemów autorzy przedstawi...
ISBN:
978-83-81-24314-8
rok wydania:
2018
dostępne:
od 2018-02-28
159.20 zł powiadom

-20%

Trybunał Konstytucyjny na straży wartości konstytucyjnych 1986-2016

Piotrowski Ryszard, Szmyt Andrzej

WOLTERS KLUWER

W monografii przeanalizowano wybrane zagadnienia z okresu 30 lat funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego, a więc od rozpoczęcia jego działalności. Przedstawiono ewolucję rozwiązań ustrojowych kształtujących model funkcjonowania Trybunału, jego rolę jako strażnika ochrony wolności i praw konstytucyjnych, a także ustrojową pozycję Trybunału w pol...
ISBN:
978-83-81-24529-6
rok wydania:
2018
dostępne:
od 2018-02-28
63.20 zł powiadom

-20%

Prawo geodezyjne i kartograficzne Komentarz

Stefańska Ewa, Lang Jacek, Maćkowiak Jarosław, Lang Grzegorz, Krzymiński Maksymilian

WOLTERS KLUWER

W publikacji omówiono wyczerpująco funkcjonowanie organów administracji publicznej właściwych w sprawach geodezji i kartografii, nadzoru nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi, a także problematykę: ewidencji gruntów i budynków oraz pozostałych ewidencji, państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, nadawania uprawnień zawodowych, ro...
ISBN:
978-83-81-24381-0
rok wydania:
2018
dostępne:
od 2018-02-28
151.20 zł powiadom

-20%

Rachunkowość budżetowa

Winiarska Kazimiera, Kaczurak-Kozak Monika

WOLTERS KLUWER

Rachunkowość budżetowa interpretuje szczególne zasady rachunkowości stosowanej w jednostkach organizacyjnych sektora finansów publicznych. Książka jest przeznaczona dla księgowych tego sektora. Ma im ułatwić księgowanie operacji oraz sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych. W treści książki uwzględniono między innymi: • teoretyczne za...
ISBN:
978-83-81-24430-5
rok wydania:
2018
dostępne:
od 2018-02-27
103.20 zł powiadom

-20%

Zmiany w podatkach dochodowych 2017/2018

Kowalski Radosław

WOLTERS KLUWER

W 2018 r. weszły w życie zmiany w ustawach o podatkach dochodowych. Głównym celem ich wprowadzenia jest uszczelnienie systemu podatkowego. Paradoksalnie niektóre spośród nowych rozwiązań mogą okazać się korzystniejsze dla podatników w stosunku do tych, które obowiązywały poprzednio. Wprowadzono bowiem kilka – mniej lub bardziej znaczących – upro...
ISBN:
978-83-81-24489-3
rok wydania:
2018
dostępne:
od 2018-02-27
79.20 zł powiadom

-20%

Przewodnik po dokumentacji cen transferowych

Piekarz Radosław, Kosieradzki Tomasz, Janiak Barbara, Byczkowiak Adrianna, Borzęcki Andrzej

WOLTERS KLUWER

Przewodnik po dokumentacji cen transferowych to publikacja, która w sposób praktyczny przeprowadzi podatników przez nowe regulacje dotyczące sporządzania dokumentacji w zakresie cen transferowych. Podatniku zobligowany do sporządzenia dokumentacji, z książki dowiesz się m.in.: - jakie dokumenty będą dla Ciebie obowiązkowe, - jakie inform...
ISBN:
978-83-81-24423-7
rok wydania:
2018
dostępne:
od 2018-02-26
135.20 zł powiadom

-20%

Krajowa Administracja Skarbowa Komentarz

WOLTERS KLUWER

Reforma administracji skarbowej stała się faktem 1 marca 2017 r., kiedy zaczęła funkcjonować Krajowa Administracja Skarbowa. Autorzy komentarza szczegółowo omawiają strukturę nowej administracji celno-skarbowej i wyjaśniają, na czym polega procedura kontroli celno-skarbowej oraz opisują jej przebieg. Publikacja zapewnia czytelnikowi wiedzę nt. u...
ISBN:
978-83-81-24022-2
rok wydania:
2018
dostępne:
od 2018-02-26
199.20 zł powiadom

-20%

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej ze schematam

Derlatka Marta

WOLTERS KLUWER

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej jest ustawą mającą szczególną treść, formę i moc prawną: - reguluje całokształt kwestii ustrojowych w państwie, - tylko ten jeden akt określa się mianem konstytucji, - w systemie źródeł prawa stanowionego ma najwyższe miejsce, czego konsekwencją jest wymaganie zgodności z nią wszystkich pozostałych aktó...
ISBN:
978-83-81-24500-5
rok wydania:
2018
dostępne:
od 2018-02-26
15.92 zł powiadom

-20%

Zbiór cywilny PLUS 2018

WOLTERS KLUWER

Stan prawny na 5.02.2018 r. Zmiany do Zbioru cywilnego PLUS 2018 (wyd. 10) KODEKS CYWILNY - od 1 czerwca 2017 r. - ustawa z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (Dz.U. poz. 933 ze zm.) KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO - od 1 czerwca 2017 r. - ustawa z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektóry...
ISBN:
978-83-81-24341-4
rok wydania:
2018
dostępne:
od 2018-02-20
63.20 zł do koszyka

-20%

Prawne zabezpieczenia zapłaty wierzytelności

Heropolitańska Izabela

WOLTERS KLUWER

W książce omówiono wszystkie prawne zabezpieczenia wierzytelności osobistych, takie jak poręczenie, weksel in blanco i przelew wierzytelności, oraz rzeczowych, do których należą m.in. hipoteka, zastaw i przewłaszczenie. Uwzględnione zostały także zabezpieczenia mniej znane - zastaw finansowy czy oświadczenie patronackie. Publikacja została p...
ISBN:
978-83-81-24222-6
rok wydania:
2018
dostępne:
od 2018-02-20
143.20 zł powiadom

-20%

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania

Golecki Mariusz, Glumińska-Pawlic Jadwiga, Werner Aleksander, Gajewski Dominik

WOLTERS KLUWER

Publikacja w sposób kompleksowy przedstawia materię związaną z klauzulą przeciwko unikaniu opodatkowania. Autorzy, wybitni specjaliści z zakresu prawa podatkowego i finansowego, omawiają również kwestie, które bezpośrednio i pośrednio odnoszą się do tej problematyki. Pozwala to na spojrzenie na klauzulę w sposób przekrojowy. Z książki dowies...
ISBN:
978-83-81-24282-0
rok wydania:
2018
dostępne:
Brak
159.20 zł powiadom

-20%

Chmura obliczeniowa

Krasuski Andrzej

WOLTERS KLUWER

Publikacja przedstawia kompleksową analizę podstaw prawnych podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w chmurze obliczeniowej ze wskazaniem postulatów de lege ferenda. Autor omawia: - zjawisko chmury obliczeniowej, - źródła prawa, które mają zastosowanie do chmury obliczeniowej, - przedmiot działalności gospodarczej w chmurze obl...
ISBN:
978-83-81-24124-3
rok wydania:
2018
dostępne:
Brak
135.20 zł powiadom

-20%

Poradnik opiekuna seniora

Owczarek Krzysztof, Łazarewicz Magdalena Anna

WOLTERS KLUWER

Poradnik zawiera wiele aktualnych informacji i przydatnych wskazówek, które stanowią cenne źródło wiedzy dla osób opiekujących się starszymi członkami rodziny lub sprawujących opiekę nad seniorami w ramach pracy zawodowej. Czytelnik dowie się z książki m.in.: - jak opiekować się seniorem, pamiętając o jego bezpieczeństwie, codziennej aktywnośc...
ISBN:
978-83-81-24427-5
rok wydania:
2018
dostępne:
Brak
39.20 zł powiadom

-20%

Prawo karne Zbiór przepisów

WOLTERS KLUWER

Stan prawny na styczeń 2018 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: KODEKS KARNY: - 29 listopada 2017 r. - obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks karny (Dz.U. poz. 2204) - 1 marca 2018 r. - ustawa z 24 listopada 2017 r. o ograniczeniu h...
ISBN:
978-83-81-24437-4
rok wydania:
2018
dostępne:
Brak
55.20 zł powiadom

-20%

Kodeks postępowania administracyjnego Prawo o ustroju sądów administracyjnych

WOLTERS KLUWER

Stan prawny na: 18.01.2018 r. W wydaniu 31. uwzględniono m.in. zmiany wynikające z ustaw: z 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych; z 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw, a także z 10 stycznia 201...
ISBN:
978-83-81-24459-6
rok wydania:
2018
dostępne:
Tak
19.92 zł do koszyka

-20%

Ordynacja podatkowa

WOLTERS KLUWER

Stan prawny na: 18.01.2018 r. Publikacja zawiera tekst ustawy - Ordynacja podatkowa wraz ze wszystkimi zmianami opublikowanymi do 18 stycznia 2018 r., m.in. wynikającymi z ustaw: z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa; z 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora fin...
ISBN:
978-83-81-24456-5
rok wydania:
2018
dostępne:
Tak
15.92 zł do koszyka

-20%

Zbiór karny 2018 PLUS

WOLTERS KLUWER

Stan prawny na 8.01.2018 r. KODEKS KARNY - od 1 października 2017 r. - ustawa z 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. poz. 862 ze zm.) - od 29 listopada 2017 r. - obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy -...
ISBN:
978-83-81-24340-7
rok wydania:
2018
dostępne:
Tak
63.20 zł do koszyka