Księgarnia internetowa Manon
koszyk jest pusty

Kategorie

-20%

Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe Zagadnienia praktyczne

Geromin Maciej, Gnys Anna, Groele Bartosz, Ludwiczyńska Anna, Machowska Aleksandra

WOLTERS KLUWER

Książka stanowi problemowe omówienie nowych przepisów prawa restrukturyzacyjnego, jak i znowelizowanych przepisów prawa upadłościowego z uwzględnieniem poprzednio obowiązujących przepisów prawa upadłościowego i naprawczego w odniesieniu do postępowań wszczętych albo zainicjowanych do dnia 31 grudnia 2015 r. Opracowanie systematyzuje poszczeg...
ISBN:
978-83-26-48635-7
rok wydania:
2026
dostępne:
od 2026-06-22
127.20 zł do koszyka

-20%

Prawo handlowe Zbiór przepisów 2017

WOLTERS KLUWER

Stan prawny na 4 sierpnia 2017 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH: 29 kwietnia 2017 r. - ustawa z 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 791) 21 czerwca 2017 r. - ustawa z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich o...
ISBN:
978-83-81-07796-5
rok wydania:
2017
dostępne:
od 2017-09-02
55.20 zł powiadom

-20%

Prawa i obowiązki małżonków

Jadczak-Żebrowska Marta

WOLTERS KLUWER

Książka stanowi kompleksowe omówienie unormowań działu II kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dotyczących praw i obowiązków małżonków (art. 23-30 k.r.o.). Zgodnie z przyjętą nowatorską klasyfikacją - wyróżniającą prawa i obowiązki małżonków o charakterze wzajemnym oraz względem założonej rodziny - szczegółowej analizie poddano relacje zaliczane do...
ISBN:
978-83-81-07653-1
rok wydania:
2017
dostępne:
od 2017-09-01
167.16 zł powiadom

-20%

Kontrola przestrzegania przepisów prawa podatkowego

Łoboda Marcin, Strzelec Dariusz

WOLTERS KLUWER

Pierwsza publikacja opisującą kompleksowo zagadnienie kontroli przestrzegania przepisów prawa podatkowego w nowym stanie prawnym, tj. po wejściu w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Opisano w niej aktualną strukturę organizacyjną oraz cały proces tej kontroli od gromadzenia danych przez administrację skarbową poprzez wszystkie reżi...
ISBN:
978-83-81-07685-2
rok wydania:
2017
dostępne:
od 2017-08-31
159.20 zł powiadom

-20%

Zintegrowane z prawem Unii Europejskiej postępowania administracyjne

Wilbrandt-Gotowicz Martyna

WOLTERS KLUWER

W publikacji analizie poddano problematykę zjawiska europeizacji prawa o postępowaniu administracyjnym w ujęciu systemowym, wyróżniając i charakteryzując kategorię zintegrowanych z prawem Unii Europejskiej postępowań administracyjnych. Przedstawiono wiele zagadnień o charakterze teoretycznym oraz praktycznym, m.in.: - pojęcie i systematykę post...
ISBN:
978-83-81-07626-5
rok wydania:
2017
dostępne:
od 2017-08-31
159.20 zł powiadom

-20%

Postępowanie karne po nowelizacji z dnia 11 marca 2016 roku

Lach Arkadiusz

WOLTERS KLUWER

Publikacja omawia systemowe zmiany w procedurze karnej wprowadzone ustawą z 11 marca 2016 r. nowelizującą Kodeks postępowania karnego oraz nową ustawą - Prawo o prokuraturze. Nowelizacje te wprowadzające instytucje dotychczas nieznane polskiej procedurze karnej mają duże znaczenie praktyczne dla wszystkich uczestników postępowania karnego. W...
ISBN:
978-83-81-07638-8
rok wydania:
2017
dostępne:
od 2017-08-31
103.20 zł powiadom

-20%

Zamówienia publiczne

Marcjoniak Ewa

WOLTERS KLUWER

Publikacja jest zbiorem wzorów dokumentów stosowanych w przetargach publicznych opracowanych z uwzględnieniem kolejnych nowelizacji prawa zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi. Książka została opracowana zgodnie z następującym schematem: - tytuł pisma; - przytoczenie przepisu, z którego wynika obowiązek lub możliwość wystosowania pis...
ISBN:
978-83-81-07688-3
rok wydania:
2017
dostępne:
od 2017-08-31
159.20 zł powiadom

-20%

Losy wariata i głupka w państwie i społeczeństwie

Kmiecik Zbigniew R.

WOLTERS KLUWER

W książce zaprezentowano zmieniający się na przestrzeni wieków oraz widoczny na różnych obszarach kulturowych stosunek państw i społeczeństw do osób z zaburzeniami psychicznymi - zarówno chorych psychicznie, jak i upośledzonych umysłowo. Autor skupił się przede wszystkim na nadużyciach, często bardzo drastycznych, jakich w majestacie prawa dop...
ISBN:
978-83-81-07376-9
rok wydania:
2017
dostępne:
od 2017-08-31
66.36 zł powiadom

-20%

Reforma ochrony danych osobowych Współpraca administracyjna w świetle ogólnego rozporządzenia o och

Kawecki Maciej

WOLTERS KLUWER

Poruszane w pracy zagadnienia, obok bogatego wprowadzenia w tematykę unijnej reformy danych osobowych, w znacznej części stanowią praktyczny komentarz do części przepisów ogólnego rozporządzenia w zakresie, w jakim reguluje ono mechanizmy współpracy w sprawach ochrony danych osobowych. W opracowaniu autor szczegółowo omawia m.in.: - zakres ...
ISBN:
978-83-81-07640-1
rok wydania:
2017
dostępne:
od 2017-08-30
159.20 zł powiadom

-20%

Prawo o prokuraturze Komentarz

Kiełtyka Andrzej, Kotowski Wojciech, Ważny Andrzej

WOLTERS KLUWER

Opracowanie jest obszernym i zarazem kompleksowym komentarzem do obowiązującej od ponad roku nowej ustawy - Prawo o prokuraturze, wprowadzającej istotne zmiany w zasadach działania tego organu. Uregulowania przyjęte w nowej ustawie dotyczą m.in.: - przywrócenia w strukturze stanowiska Prokuratora Krajowego, utworzenia prokuratur krajowych i reg...
ISBN:
978-83-81-07709-5
rok wydania:
2017
dostępne:
od 2017-08-30
191.20 zł powiadom

-20%

System Prawa Administracyjnego Procesowego Tom 1 Zagadnienia ogólne

WOLTERS KLUWER

W tomie I Sytemu Prawa Administracyjnego Procesowego przedstawiono fundamentalne dla prawa administracyjnego procesowego zagadnienia. W opracowaniu szczegółowo wyjaśniono pojęcie prawa administracyjnego procesowego oraz jego elementu jednostkowego, czyli normy prawa należącej do tego fragmentu porządku prawnego. Zawarto ponadto wnikliwą analizę ...
ISBN:
978-83-81-07564-0
rok wydania:
2017
dostępne:
od 2017-08-30
311.20 zł powiadom

-20%

Kodeks karny Komentarz

Budyn-Kulik Magdalena, Kozłowska-Kalisz Patrycja, Kulik Marek, Mozgawa Marek

WOLTERS KLUWER

W komentarzu czytelnik znajdzie rozwiązanie problemów pojawiających się na tle praktycznego stosowania przepisów kodeksu karnego wsparte własną argumentacją autorów lub innych uznanych przedstawicieli doktryny prawa karnego oraz poglądami wyrażanymi w orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych. W najnowszym wydaniu zostały omówone m...
ISBN:
978-83-81-07544-2
rok wydania:
2017
dostępne:
od 2017-08-30
200.76 zł powiadom

-20%

Odwrotne obciążenie podatkiem VAT w usługach budowlanych

Murawski Michał, Okrasińska Justyna, Szelenbaum Ewa

WOLTERS KLUWER

W książce w sposób kompleksowy i przejrzysty omówiono mechanizm odwrotnego obciążenia (reverse-charge) stosowany przy rozliczaniu usług budowalnych od 1.01.2017 r., analizując szczegółowo przepisy ustawy z 1.12.2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. W publikacji zaprezentowano nie tylko rozliczenia...
ISBN:
978-83-81-07757-6
rok wydania:
2017
dostępne:
od 2017-08-29
103.20 zł powiadom

-20%

Komentarz do spraw o podział majątku wspólnego małżonków

Ignaczewski Jacek, Skiepko Krystyna

WOLTERS KLUWER

Tematyka omówiona w książce została zaprezentowana w konwencji komentowania spraw, a nie przepisów. Umożliwia to przedstawienie biegu postępowań sądowych w aspekcie materialnym i procesowym w wielopłaszczyznowym ujęciu. Opracowanie obejmuje całe postępowanie o podział majątku wspólnego małżonków po ustaniu wspólności majątkowej: od szczegółowe...
ISBN:
978-83-81-07777-4
rok wydania:
2017
dostępne:
od 2017-08-28
159.20 zł powiadom

-20%

Metodyka sporządzania umów gospodarczych

Cempura Aleksandra, Kasolik Anna

WOLTERS KLUWER

Publikacja zawiera przystępne omówienie wielu rodzajów umów, z jakimi można się spotkać w praktyce obrotu. Wzory klauzul umownych przedstawiono w sposób praktyczny, z objaśnieniem i wskazaniem wariantów stosowanych w określonych sytuacjach. W opracowaniu autorki zawarły: - zwięzłe omówienie istotnych zagadnień stosunku zobowiązaniowego i oś...
ISBN:
978-83-81-07672-2
rok wydania:
2017
dostępne:
od 2017-08-28
127.20 zł powiadom

-20%

Logika dla prawników

Lewandowski Sławomir, Machińska Hanna, Malinowski Andrzej, Petzel Jacek

WOLTERS KLUWER

Logika dla prawników to opracowanie prezentujące zasady poprawnego myślenia oraz poprawnego rozumienia, stosowania i formułowania tekstów aktów prawnych. Książka zawiera obszerny wykład logiki, wzbogacony wieloma przykładami zastosowań z zakresu prawa. Oprócz tradycyjnie przedstawianego w tego typu publikacjach wyboru tematyki logicznej - z zakr...
ISBN:
978-83-81-07699-9
rok wydania:
2017
dostępne:
od 2017-08-28
55.20 zł powiadom

-20%

Kodeks pracy

WOLTERS KLUWER

Stan prawny na: 7.08.2017 r. Publikacja zawiera tekst ustawy - Kodeks pracy wraz z przepisami ją wprowadzającymi. Artykuły kodeksu zostały opatrzone tytułami objaśniającymi ich sens - zaakcentowano je kolorowym tłem. W książce zamieszczono także skorowidz przedmiotowy ułatwiający odnalezienie poszczególnych instytucji. W publikacji uwzględ...
ISBN:
978-83-81-24035-2
rok wydania:
2017
dostępne:
od 2017-08-28
12.72 zł powiadom

-20%

Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym w Polsce i we Francji

Augustyniak Monika

WOLTERS KLUWER

Monografia stanowi analizę pozycji prawnej uczestników społeczności lokalnej oraz jednostek samorządu terytorialnego w procesie wykorzystania poszczególnych instrumentów partycypacji społecznej. Informacje w niej zawarte pozwalają na skuteczne sprawowanie kontroli społecznej nad działalnością podmiotów publicznych oraz ocenę prawidłowości wykony...
ISBN:
978-83-81-07598-5
rok wydania:
2017
dostępne:
od 2017-08-25
159.20 zł powiadom

-20%

Zarządzanie podmiotem leczniczym akredytowanym

Jabłońska Małgorzata, Małecki-Tepicht Łukasz, Mrowicka Joanna

WOLTERS KLUWER

Sieć szpitali akredytowanych to wysokospecjalistyczne, dobrze zarządzane podmioty lecznicze, niemające praktycznie konkurencji w sektorze prywatnym. Akredytacja podmiotów leczniczych oznacza: branżowość oceny, finansowanie ze środków publicznych w zakresie realizacji umów o udzielanie świadczeń, wpisanie w system podstawowego szpitalnego zabezpi...
ISBN:
978-83-81-07648-7
rok wydania:
2017
dostępne:
Brak
135.20 zł powiadom

-20%

Systemy równoważnego czasu pracy w kodeksie pracy

Różańska-Prawdzik Agnieszka

WOLTERS KLUWER

Celem opracowania jest kompleksowa analiza przepisów dotyczących systemów równoważnego czasu pracy zawartych w kodeksie pracy. Systemy równoważnego czasu pracy, w przeciwieństwie do większości systemów czasu pracy, umożliwiają planowanie pracy powyżej 8 godzin na dobę, ale przede wszystkim planowanie pracy na różną liczbę godzin w poszczególnych...
ISBN:
978-83-81-07586-2
rok wydania:
2017
dostępne:
Brak
111.20 zł powiadom