Księgarnia internetowa Manon
koszyk jest pusty

Kategorie

-10%

Uprawnienia rodziców w pracy - urlopy, zasiłki, świadczenia

Infor

Uprawnienia rodziców w pracy - urlopy, zasiłki, świadczenia
ISBN:
978-83-81-37314-2
rok wydania:
2018
dostępne:
od 2018-05-25
84.10 zł powiadom

-10%

Świadczenia na rzecz pracowników - Podatki, ZUS, Ewidencja

Infor

W ramach prowadzonej działalności socjalnej pracodawcy często przyznają swoim pracownikom dodatkowe świadczenia. Katalog oferowanych usług jest bardzo szeroki. Mieszczą się w nim np. bony towarowe, talony, bilety na imprezy kulturalne, paczki dla dzieci, a także możliwość uczestnictwa w imprezach integracyjnych, czy też wycieczkach, dofinansowan...
ISBN:
978-83-81-37316-6
rok wydania:
2018
dostępne:
od 2018-05-25
36.86 zł powiadom

-10%

Zespół 3

Motowilczuk Izabela, Charytoniuk Jan

Infor

Miesięczny przegląd nowości - Mechanizm podzielonej płatności – dostosowanie przepisów - Z orzecznictwa GKO: Przesłanki złagodzenia wymiaru kary lub odstąpienia od jej wymierzenia - Odbiurokratyzowanie sprawozdawczości JST - Rezygnacja z opłaty komorniczej i wprowadzenie opłaty egzekucyjnej – projekt zmian w ustawie o postępowaniu egzekuc...
ISBN:
978-83-81-37315-9
rok wydania:
2018
dostępne:
od 2018-05-25
74.66 zł powiadom

-10%

Praktyczny Leksykon VAT 2018

Infor

Książka prezentuje wszystkie istotne zagadnienia, które występują w obrocie gospodarczym, a które mogą sprawić podatnikom wiele problemów ze względu na sporadyczność, np. aport, barter, odszkodowania. Pomaga rozliczać transakcje zagraniczne, takie jak: WDT, WNT, import, eksport, a także ustalać miejsce świadczenia lub dostawy. Wyjaśnia bieżące p...
ISBN:
978-83-81-37298-5
rok wydania:
2018
dostępne:
Tak
116.10 zł do koszyka

-10%

Zatrudnianie pracowników samorządowych

Łukasik Ewa

Infor

Publikacja w sposób kompleksowy omawia kwestie związane ze świadczeniem pracy przez pracowników samorządowych. Czytelnik dowie się niej nie tylko, jak wygląda procedura zatrudniania pracowników w gminach, powiatach i województwach, lecz także jak na gruncie przepisów regulujących ich sytuację pracowniczą przebiega ich kariera zawodowa oraz jak s...
ISBN:
978-83-81-37296-1
rok wydania:
2018
dostępne:
Tak
44.10 zł do koszyka

-10%

Prawo Przesiębiorców Przewodnik po zmianach przepisów

Majewski Dominik

Infor

Prezentujemy Państwu jedyną na rynku publikację, w której przedstawiono szczegółowe porównanie przepisów ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej z nowymi przepisami, tworzącymi łącznie tzw. Konstytucję Biznesu, które są zawarte w: •ustawie z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców; •ustawie z 6 marca 2018 r. o zasadach u...
ISBN:
978-83-65-94794-9
rok wydania:
2018
dostępne:
Tak
116.10 zł do koszyka

-10%

Zwolnienia grupowe

Infor

Zwolnienia grupowe i zwolnienia indywidualne z przyczyn nieleżących po stronie pracownika podlegają szczególnym przepisom prawnym. Są one uregulowane w ustawie o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Publikacja szczegółowo omawia tryb i zasady zwolnień grupowych i indywidualnych...
ISBN:
978-83-81-37290-9
rok wydania:
2018
dostępne:
Tak
53.10 zł do koszyka

-10%

RODO dla samorządu i administracji

Czajkowska-Motosiuk Katarzyna

Infor

Publikacja jest praktycznym kompendium ułatwiającym przygotowanie się i wdrożenie w jednostkach samorządu terytorialnego oraz administracji nowych zasad ochrony danych osobowych wymaganych przez unijne rozporządzenie RODO i przepisy ustawy o ochronie danych osobowych. W poradniku zostały opisane kluczowe zmiany wprowadzane przez RODO, obowiązki,...
ISBN:
978-83-81-37263-3
rok wydania:
2018
dostępne:
Tak
89.10 zł do koszyka

-10%

Umowy cywilnoprawne w pytaniach i odpowiedziach

Infor

Umowy cywilnoprawne zwykle stosowane są wtedy, gdy pracodawca nie planuje zatrudniać pracownika na podstawie umowy o pracę, ale zależy mu na wykonaniu określonych czynności bądź realizacji określonych zadań. Do osób świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych nie mają zastosowania przepisy Kodeksu pracy regulujące uprawnienia pracown...
ISBN:
978-83-81-37289-3
rok wydania:
2018
dostępne:
Brak
53.10 zł powiadom

-10%

RODO dla kadrowych i HR

Mędrala Małgorzata

Infor

Publikacja zawiera szczegółowy opis procedury wdrożenia w kadrach i działach HR nowych zasad ochrony danych osobowych wynikających z unijnego rozporządzenia RODO oraz najnowszych polskich przepisów o ochronie danych osobowych, które zaczną obowiązywać 25 maja 2018 r. Jej użyteczność gwarantuje doświadczenie Autorki w zakresie stosowania w prakty...
ISBN:
978-83-81-37259-6
rok wydania:
2018
dostępne:
Tak
89.10 zł do koszyka

-10%

Ceny transferowe Dokumentacja w 2018 r.

Makowski Mariusz

Infor

Polityka cen transferowych zgodna z przepisami prawnymi ma olbrzymie znaczenie – zarówno dla organów podatkowych, jak i dla podatników. Książka w praktyczny sposób przedstawia regulacje nałożone na podmioty powiązane, a następnie „krok po kroku” opisuje tworzenie dokumentacji dla różnego rodzaju transakcji. Uwzględnia zmiany obowiązujące od 2...
ISBN:
978-83-81-37285-5
rok wydania:
2018
dostępne:
Tak
89.10 zł do koszyka

-10%

KPA komentarz

Nowak Maciej J., Olech Zbigniew , Tokarzewska-Żarna Zuzanna , Zimnicka Agata

Infor

Najaktualniejszy na rynku i najbardziej praktyczny komentarz do przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Zawiera kompleksowe omówienie przebiegu postępowania administracyjnego przed organami administracji publicznej, w tym postępowania w sprawie skarg i wniosków oraz wydawania zaświadczeń. Ponadto wyjaśnia kwestie związane z udziałem...
ISBN:
978-83-65-94798-7
rok wydania:
2018
dostępne:
Tak
332.10 zł do koszyka

-10%

RODO dla księgowychi biur rachunkowych

praca zbiorowa

Infor

Publikacja szczegółowo opisuje procedurę wdrożenia w dziale księgowości w firmie oraz w biurze rachunkowym nowych zasad ochrony danych osobowych, które wynikają z unijnego rozporządzenia 2016/679 (RODO – ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Najtrudniejsze zagadnienia są przedstawione na praktycznych przykładach. Atutem publikacji są wzory d...
ISBN:
978-83-81-37261-9
rok wydania:
2018
dostępne:
Tak
89.10 zł do koszyka

-10%

Ważne rozmowy o biznesie i nie tylko...

praca zbiorowa

Infor

Żyjemy w szybko zmieniającej się rzeczywistości biznesowej i trudno nie zauważyć, że modele zarządzania, jakie sprawdzały się jeszcze kilka lat temu, przestają funkcjonować. Kadra kierownicza i działy personalne odczuwają silną presję, aby od nowa wypracować zasady strategii biznesowych, funkcjonowania organizacji, pozyskiwania klientów, czy ro...
ISBN:
978-83-65-94765-9
rok wydania:
2018
dostępne:
Tak
44.10 zł do koszyka

-10%

Odwrotne obciążenie 2018

praca zbiorowa

Infor

Publikacja szczegółowo omawia mechanizm odwrotnego obciążenia oraz sposób rozliczania usług budowlanych, które są nim objęte. Dodatkowo zawiera opis rozliczeń oraz rodzaje towarów, do których procedura odwrotnego obciążenia też ma zastosowanie. W książce omówiono także zasady korekty oraz zapisu tych transakcji w JPK_VAT i w deklaracji. Przed...
ISBN:
978-83-81-37283-1
rok wydania:
2018
dostępne:
Tak
44.10 zł do koszyka

-10%

Instrukcje Księgowego 65 praktycznych procedur z serwisem internetowym

praca zbiorowa

Infor

Książka zawiera zestaw aktualnych i praktycznych instrukcji objaśniających wybrane procedury podatkowe, księgowe i kadrowe. Trudne i skomplikowane zagadnienia prawne i proceduralne przedstawiono w sposób prosty, zwięzły i przystępny przy użyciu zestawień, tabel, przewodników „krok po kroku”. W książce uwzględniono zmiany wprowadzone z początkiem...
ISBN:
978-83-81-37265-7
rok wydania:
2018
dostępne:
Tak
115.20 zł do koszyka

-10%

Nowe prawo dla przedsiębiorców

Rykowski Robert , Tula Adam

Infor

Konstytucja Biznesu jest to pakiet ustaw, których celem jest zreformowanie i uproszczenie przepisów dotyczących prowadzenia działalności. Jest to największa zmiana prawa gospodarczego przeprowadzona w ostatnich latach. Filarem Konstytucji Biznesu jest ustawa Prawo przedsiębiorców. Poza tą ustawą w skład pakietu wchodzą: •ustawa o Centralnej ...
ISBN:
978-83-81-37280-0
rok wydania:
2018
dostępne:
Tak
35.10 zł do koszyka

-10%

Umowy cywilnoprawne w pytaniach i odpowiedziach

praca zbiorowa

Infor

Do osób świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych nie mają zastosowania przepisy Kodeksu pracy regulujące uprawnienia pracownicze, związane z takimi kwestiami jak czas pracy, urlop wypoczynkowy czy ochrona trwałości zatrudnienia. A zatem zawieranie umów cywilnoprawnych może się okazać bardzo korzystne dla przedsiębiorców. Zwłaszcza ż...
ISBN:
978-83-81-37281-7
rok wydania:
2018
dostępne:
Tak
80.10 zł do koszyka

-10%

Kasy fiskalne 2018

praca zbiorowa

Infor

Publikacja przedstawia kompleksowo zasady ewidencjonowania na kasach fiskalnych w 2018 r. Można się z niej dowiedzieć: •Kto może korzystać ze zwolnienia w 2018 r. •Jak rozpocząć ewidencjonowanie na kasie fiskalnej •Jak uzyskać ulgę na zakup kasy •Jakie zasady obowiązują przy ewidencjonowaniu na kasie •Jak korygować sprzedaż zaewidencjonowan...
ISBN:
978-83-65-94704-8
rok wydania:
2018
dostępne:
Tak
26.91 zł do koszyka

-10%

CIT 2018 komentarz

Smakuszewski Marek

Infor

CIT 2018. Komentarz zawiera praktyczne omówienie każdego przepisu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Uwzględnia zmiany, które weszły w życie 1 stycznia 2018 r. Przewidywany termin wydania publikacji to kwiecień 2018 r. Nasza publikacja zawiera nie tylko klasyczny, prawniczy komentarz do konkretnych przepisów, lecz także praktyczne ...
ISBN:
978-83-65-94727-7
rok wydania:
2018
dostępne:
Tak
359.10 zł do koszyka