Księgarnia internetowa Manon
koszyk jest pusty

Kategorie

-10%

Dylematy HR-owców Badanie case study Praktyczne komentarze

praca zbiorowa

Infor

Pozycja rekomendowana przez : Polskie Stowarzyszenie HR Business Partner oraz HR Polska Patronat medialny: Dziennik Gazeta Prawna, BiznesTuba.pl W tej książce swoimi doświadczeniami zechcieli się podzielić z Państwem doradcy, szefowie HR i specjaliści innych obszarów binzesowych takich firm jak: Volvo, Bosh, Credit Agricole Bank Polska SA,...
ISBN:
978-83-65-88745-0
rok wydania:
2017
dostępne:
Tak
44.10 zł do koszyka

-10%

Ceny transferowe - jak tworzyć dokumentację

Makowski Mariusz

Infor

Polityka cen transferowych zgodna z przepisami prawnymi ma olbrzymie znaczenie – zarówno dla organów podatkowych, jak i dla podatników. Poradnik ma na celu w praktyczny sposób przedstawić regulacje nałożone na podmioty powiązane a następnie krok po kroku nauczyć tworzenia dokumentacji dla różnego rodzaju transakcji. Na wstępie zostanie wyj...
ISBN:
978-83-65-88788-7
rok wydania:
2017
dostępne:
Tak
26.91 zł do koszyka

-10%

RODO ochrona danych osobowych Przewodnik po zmianach

Pióro Barbara

Infor

Prezentujemy JEDYNĄ na rynku publikację, w której przedstawiono szczegółowe porównanie przepisów ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z nowymi przepisami, zawartymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych...
ISBN:
978-83-65-88774-0
rok wydania:
2017
dostępne:
Tak
116.10 zł do koszyka

-10%

Klasyfikacja Budżetowa 2018

Gąsiorek Krystyna

Infor

Rozporządzenie Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych było już wielokrotnie nowelizowane. W 2014 r. wydano tekst jednolity, do którego wprowadzono liczne zmiany. Od 1 stycznia 2018 r. obowiązują spore zmiany – niektóre po...
ISBN:
978-83-65-88759-7
rok wydania:
2017
dostępne:
Tak
116.10 zł do koszyka

-10%

Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP- praktyczny poradnik

Infor

Pracodawca jest zobowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W szczególności pracodawca powinien organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy, zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy prz...
ISBN:
978-83-65-88799-3
rok wydania:
2017
dostępne:
Tak
68.40 zł do koszyka

-10%

Dokumentacja kadrowa Wzory dokumentów i wyjaśnienia

Infor

W książce zostały omówione najważniejsze kwestie związane z prowadzeniem przez pracodawcę dokumentacji pracowniczej. Uwzględniono przy tym najnowsze zmiany w przepisach, w wyniku których zmianie uległy niektóre dokumenty związane z zatrudnianiem pracowników. Publikacja ta jest nieocenioną pomocą dla każdego pracodawcy oraz osoby odpowiedzialne...
ISBN:
978-83-65-88767-2
rok wydania:
2017
dostępne:
Tak
71.10 zł do koszyka

-10%

Instrukcje Księgowego - 53 praktyczne procedury z serwisem internetowym

Infor

Książka zawiera zestaw aktualnych i praktycznych instrukcji objaśniających wybrane procedury podatkowe, księgowe i kadrowe. Trudne i skomplikowane zagadnienia prawne i proceduralne przedstawiono w sposób prosty, zwięzły i przystępny przy użyciu zestawień, tabel, przewodników „krok po kroku”. Publikacja została powiązana ze specjalnym suplemente...
ISBN:
978-83-65-78999-0
rok wydania:
2017
dostępne:
Tak
115.20 zł do koszyka

-10%

Polityka rachunkowości - najczęstsze błędy

Motowilczuk Izabela

Infor

Miesięczny przegląd nowości ? Nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości oraz planów kont ? Wygasa obowiązek sporządzania i przekazywania do Ministerstwa Finansów rocznego sprawozdania Rb-WSa za rok 2017 – UWAGA NOWE WYJAŚNIENIE! ? Zmiany w klasyfikacji budżetowej bez paragrafu 492 dotyczącego rozliczeń VAT ? Nowa kwota bazowa do ustalen...
ISBN:
978-83-65-88783-2
rok wydania:
2017
dostępne:
Tak
56.70 zł do koszyka

-10%

Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych

Motowilczuk Izabela

Infor

Każda jednostka należąca do sektora finansów publicznych musi przeprowadzić okresową inwentaryzację wszystkich składników majątkowych. Zaniechanie przeprowadzenia lub rozliczenia inwentaryzacji albo przeprowadzenie lub rozliczenie inwentaryzacji w sposób niezgodny z przepisami ustawy o rachunkowości jest naruszeniem dyscypliny finansów publiczn...
ISBN:
978-83-65-88754-2
rok wydania:
2017
dostępne:
Tak
116.10 zł do koszyka

-10%

Zatrudnianie cudzoziemców-rewolucyjne zmiany

Makowski Mariusz

Infor

Poradnik przeprowadzi Państwa przez cały proces zatrudnienia cudzoziemca: jego przyjazd i pobyt, podjęcie pracy (zezwolenie na pracę, procedury uproszczone), obowiązki podatkowe i ubezpieczeniowe. Przedstawiamy też najnowsze zmiany w przepisach regulujących zatrudnianie cudzoziemców, które będą obowiązywały od 2018 r. Z rekordowo niskim poziome...
ISBN:
978-83-65-88763-4
rok wydania:
2017
dostępne:
Tak
26.91 zł do koszyka

-10%

Jak korzystać ze zwolnień składkowych i podatkowych-najnowsze interpretacje urzędowe

praca zbiorowa

Infor

Przyznanie określonych świadczeń pracownikom i zleceniobiorcom powoduje co do zasady powstanie przychodu po stronie zatrudnionych. Pod pewnymi warunkami, zarówno ściśle wskazanymi w przepisach, jak i wynikającymi z praktyk urzędowych, taki przychód może być zwolniony z podatku i składek. Skorzystanie ze zwolnień podatkowo-składkowych nie zawsze ...
ISBN:
978-83-65-88764-1
rok wydania:
2017
dostępne:
Tak
68.40 zł do koszyka

-10%

Nowe Prawo Wodne Przewodnik po zmianach przepisów

Infor

Prezentujemy Państwu jedyną na rynku publikację, w której przedstawiono szczegółowe porównanie przepisów ustawy z 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne – z nowymi przepisami, zawartymi w ustawie z 20 lipca 2017 r. Przygotowaliśmy ją z myślą o wszystkich, którzy muszą jak najszybciej wdrożyć nową regulację w swojej działalności. Zmiany przepisów został...
ISBN:
978-83-65-88732-0
rok wydania:
2017
dostępne:
Tak
115.20 zł do koszyka

-10%

Zbiór pism i wyjaśnień urzędowych Ministerstwa Finansów, regionalnych izb obrachunkowych i innych or

Majewska Małgorzata

Infor

Miesięczny przegląd nowości Zmiana ustawy o finansach publicznych Zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym Zmiana rozporządzenia w sprawie dotacji celowych na budowę lub remonty dróg – nowe kryteria oceny wniosków o udzielenie dotacji i ich punktacja Zmiana zasad amorty...
ISBN:
978-83-65-88751-1
rok wydania:
2017
dostępne:
Tak
56.70 zł do koszyka

-10%

Nowe Prawo Wodne z uzasadnieniem rządowym

Infor

Prezentujemy Państwu pierwszą na rynku publikację zawierającą ostateczny tekst właśnie uchwalonej nowej ustawy – Prawo wodne wraz z uzasadnieniem rządowym. Przygotowaliśmy ją z myślą o wszystkich, którzy muszą jak najszybciej wdrożyć nową regulację w swojej działalności. Aby sprostać oczekiwaniom profesjonalistów: •wzbogaciliśmy tekst ustaw...
ISBN:
978-83-65-88725-2
rok wydania:
2017
dostępne:
Tak
106.20 zł do koszyka

-10%

Amortyzacja jednorazowa i rozliczanie amortyzacji w praktyce

Infor

Pozycja kierowana do służb finansowo-księgowych przedsiębiorstw, biur rachunkowych, osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą czy jednostek samorządu terytorialnego. W publikacji m. in: jak prawidłowo ustalać wartość początkową środków trwałych, jaki rodzaj amortyzacji wybrać. Środki trwałe są tym elementem, bez którego żadne przed...
ISBN:
978-83-65-88735-1
rok wydania:
2017
dostępne:
Tak
88.20 zł do koszyka

-10%

Ceny transferowe Jak przygotować firmę do kontroli podatkowej

Pieńkowski Tadeusz

Infor

Poradnik dla członków zarządu, dyrektorów finansowych, ich księgowych, jak również dla audytorów, konsultantów i biur rachunkowych próbujących uniknąć ryzyka podatkowego związanego z transakcjami przeprowadzanymi z podmiotami powiązanymi. Wprowadzone przez ustawodawcę zmiany w zakresie obowiązków dotyczących dokumentowania cen transferowych, po...
ISBN:
978-83-65-88713-9
rok wydania:
2017
dostępne:
Tak
97.20 zł do koszyka

-10%

Dokumentacja pracownicza w firmie

Infor

Zatrudniając przynajmniej jednego pracownika, pracodawca musi założyć i prowadzić dokumentację pracowniczą. Niektóre dokumenty pracownicze powinny być sporządzane w określonej przepisami formie, inne pracodawca może stworzyć samodzielnie. Prowadzenie dokumentacji pracowniczej ma istotne znaczenie praktyczne, pozwala bowiem ustalić uprawnienia pr...
ISBN:
978-83-65-88741-2
rok wydania:
2017
dostępne:
Tak
26.91 zł do koszyka

-10%

Karta Nauczyciela Komentarz

Piszko Agata

Infor

Karta Nauczyciela. Komentarz zawiera praktyczne omówienie wszystkich przepisów ustawy, przy czym szczególną uwagę zwrócono na częste problemy i wątpliwości pojawiające przy stosowaniu tej regulacji. Komentarz uwzględnia najnowsze zmiany w przepisach Karty Nauczyciela – w tym zmiany związane z reformą ustroju szkolnego – takie jak: •sposób ro...
ISBN:
978-83-65-78996-9
rok wydania:
2017
dostępne:
Tak
142.20 zł do koszyka

-10%

Nowe emerytury Obowiązki pracodawcy od 1 października 2017 r.

Infor

Publikacja przedstawia najważniejsze zmiany w powszechnym systemie emerytalnym obowiązujące od 1 października 2017 r. Obniżenie wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn pociąga za sobą wiele zmian dla pracodawców m.in. zmiana sposobu obliczania ochrony przedemerytalnej. Zmiany obejmą również pracowników sfery budżetowej, a także sędziów sądów po...
ISBN:
978-83-65-88728-3
rok wydania:
2017
dostępne:
Tak
62.10 zł do koszyka

-10%

Samoocena systemu kontroli zarządczej w środowisku informatycznym rachunkowości w jsfp

Szczepankiewicz Elżbieta Izabela

Infor

Miesięczny przegląd nowości - Projekt zmiany rozporządzenia w sprawie dotacji celowych na drogi - Projekt zmiany ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – będą nowe sprawozdania - Projekt zmiany rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej - Zmiany w sprawozdawczości w układzie zadaniowym - Koniec z rozliczaniem wydatków strukturaln...
ISBN:
978-83-65-88737-5
rok wydania:
2017
dostępne:
Tak
56.70 zł do koszyka