Księgarnia internetowa Manon
koszyk jest pusty

Kategorie

-10%

Dokumentacja pracownicza w firmie

Infor

Zatrudniając przynajmniej jednego pracownika, pracodawca musi założyć i prowadzić dokumentację pracowniczą. Niektóre dokumenty pracownicze powinny być sporządzane w określonej przepisami formie, inne pracodawca może stworzyć samodzielnie. Prowadzenie dokumentacji pracowniczej ma istotne znaczenie praktyczne, pozwala bowiem ustalić uprawnienia pr...
ISBN:
978-83-65-88741-2
rok wydania:
2017
dostępne:
Brak
26.91 zł powiadom

-10%

Karta Nauczyciela Komentarz

Piszko Agata

Infor

Karta Nauczyciela. Komentarz zawiera praktyczne omówienie wszystkich przepisów ustawy, przy czym szczególną uwagę zwrócono na częste problemy i wątpliwości pojawiające przy stosowaniu tej regulacji. Komentarz uwzględnia najnowsze zmiany w przepisach Karty Nauczyciela – w tym zmiany związane z reformą ustroju szkolnego – takie jak: •sposób ro...
ISBN:
978-83-65-78996-9
rok wydania:
2017
dostępne:
Tak
142.20 zł do koszyka

-10%

Nowe emerytury Obowiązki pracodawcy od 1 października 2017 r.

Infor

Publikacja przedstawia najważniejsze zmiany w powszechnym systemie emerytalnym obowiązujące od 1 października 2017 r. Obniżenie wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn pociąga za sobą wiele zmian dla pracodawców m.in. zmiana sposobu obliczania ochrony przedemerytalnej. Zmiany obejmą również pracowników sfery budżetowej, a także sędziów sądów po...
ISBN:
978-83-65-88728-3
rok wydania:
2017
dostępne:
Tak
62.10 zł do koszyka

-10%

Samoocena systemu kontroli zarządczej w środowisku informatycznym rachunkowości w jsfp

Szczepankiewicz Elżbieta Izabela

Infor

Miesięczny przegląd nowości - Projekt zmiany rozporządzenia w sprawie dotacji celowych na drogi - Projekt zmiany ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – będą nowe sprawozdania - Projekt zmiany rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej - Zmiany w sprawozdawczości w układzie zadaniowym - Koniec z rozliczaniem wydatków strukturaln...
ISBN:
978-83-65-88737-5
rok wydania:
2017
dostępne:
Tak
56.70 zł do koszyka

-10%

Zatrudnianie pracowników Poradnik dla pracodawców

Infor

Pracę można świadczyć na różnej podstawie: umowy o pracę, umowy zlecenia czy umowy o dzieło. Najpopularniejsza jest umowa o pracę, ale często strony wolą skorzystać z innych umów. Wybierając rodzaj zawieranej umowy, należy sprecyzować jej treść i typ. Umowa cywilnoprawna nie powinna określać obowiązków zleceniobiorcy, nie można bowiem zawierać u...
ISBN:
978-83-65-88723-8
rok wydania:
2017
dostępne:
Tak
26.91 zł do koszyka

-10%

Pracownicy tymczasowi Zatrudnianie po zmianach przepisów od 1 czerwca 2017

Infor

Praca tymczasowa to specyficzna forma zatrudnienia, która ma charakter okresowy. Jest to stosunek prawny między trzema podmiotami: agencją pracy tymczasowej, pracodawcą użytkownikiem i pracownikiem tymczasowym. Niniejsza książka jest praktycznym poradnikiem o zatrudnianiu pracowników tymczasowych po zmianie przepisów od 1 czerwca 2017 r. W przys...
ISBN:
978-83-65-88722-1
rok wydania:
2017
dostępne:
Tak
53.10 zł do koszyka

-10%

PIP i ZUS Kontrole u pracodawcy.Wzory pism z komentarzem

praca zbiorowa

Infor

PIP i ZUS kontrole u pracodawcy. Wzory pism z komentarzem to praktyczna i nieodzowna pomoc dla każdego pracodawcy. Publikacja zawiera omówienie praw i obowiązków, jakie mają pracodawcy w przypadku kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakładzie pracy. Szczególną wartością książki są wzory dokumentów dotyczące ko...
ISBN:
978-83-74-40997-1
rok wydania:
2017
dostępne:
Tak
115.20 zł do koszyka

-10%

Odpowiedzialnosć za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w praktyce część 2

Motowilczuk Izabela

Infor

Miesięczny przegląd nowości - Nowy KSR „Środki trwałe” - Projekt ustawy o finansowaniu oświaty - Zmiany przepisów ustaw mające na celu ułatwienie dochodzenia wierzytelności - Nowe rozporządzenie w sprawie należności z tytułu podróży służbowych funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów - Jaki regon powin...
ISBN:
978-83-65-88719-1
rok wydania:
2017
dostępne:
Tak
56.70 zł do koszyka

-10%

Finanse publiczne Komentarz do ustawy

Błaszko Adam

Infor

Finanse publiczne. Komentarz do ustawy zawiera praktyczne omówienie każdego przepisu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wzbogacone o orzecznictwo, przykłady oraz wzory dokumentów. Uwzględnia - wchodzące w życie 28 kwietnia 2017 r. - zmiany w zakresie należności o charakterze cywilnoprawnym i niepodatkowych należności budż...
ISBN:
978-83-65-78952-5
rok wydania:
2017
dostępne:
Tak
224.10 zł do koszyka

-10%

KPA Komentarz do zmian

Nowak Maciej J.

Infor

KPA. Komentarz do zmian jest praktycznym przewodnikiem po znowelizowanym Kodeksie postępowania administracyjnego. W przystępny sposób przedstawia – wchodzące w życie 1 czerwca 2017 r. - rewolucyjne zmiany wprowadzone do procedury administracyjnej przez ustawę z 7 kwietnia 2017 r. Najistotniejsze z tych zmian to nowe instytucje: • mediacja, ...
ISBN:
978-83-65-78980-8
rok wydania:
2017
dostępne:
Tak
116.10 zł do koszyka

-10%

Polish Your HR English Angielski (nie tylko ) dla HR-owca

Infor

Polish your english. Angielski (nie tylko) dla HR-owca to książka, która z pewnością przyda się nie tylko osobom pracującym w dziale personalnym korporacji, ale wszystkim, którzy posługują się lub będą posługiwać się tym językiem w kontaktach biznesowych. Dziś znajomości języków obcych w szczególności języka angielskiego coraz częściej staje ...
ISBN:
978-83-65-78987-7
rok wydania:
2017
dostępne:
Tak
44.91 zł do koszyka

-10%

Korekta JPK i VAT 2017

Infor

W publikacji kompleksowo omówiono wszystkie problemy związane z korektą VAT w 2017 r. Czytelnik znajdzie w niej informacje: •kiedy i jak składać korektę JPK_VAT, • jak korygować deklaracje VAT i informacje podsumowujące, • jak rozliczyć wszystkie faktury korygujące, • jak wykonać korektę transakcji objętych odwrotnym obciążeniem, •jak koryg...
ISBN:
978-83-65-78966-2
rok wydania:
2017
dostępne:
Tak
26.91 zł do koszyka

-10%

Jak rozliczać pracowników delegowanych do krajów Unii Europejskiej

Makowski Mariusz

Infor

1 .Wybór formy oddelegowania 2. Formy wykonywania pracy za granicą. 3. Świadczenia otrzymywane przez pracownika przebywającego za granicą a podatek dochodowy. 4. Rezydencja podatkowa pracownika. 5. Opodatkowanie dochodów pracowników najemnych. 6. Wykonywanie pracy za granicą przez inne osoby niż pracownicy. 7. Unikanie podwójnego opodatkow...
ISBN:
978-83-65-78978-5
rok wydania:
2017
dostępne:
Tak
68.40 zł do koszyka

-10%

Świadczenia na rzecz pracowników - Podatki, ZUS, Ewidencja

Infor

Jakie mogą być źródła finansowania świadczeń dla pracowników Jak rozliczać świadczenia dla celów podatkowych i ZUS Które świadczenia należy opodatkować VAT Jak ewidencjonować świadczenia w księgach rachunkowych
ISBN:
978-83-65-78977-8
rok wydania:
2017
dostępne:
Tak
26.91 zł do koszyka

-10%

Ewidencja operacji na rachunkach bankowych w jsfp

Charytoniuk Jan

Infor

Miesięczny przegląd nowości ? Zmiany w ustawie o finansach publicznych ? Odrzucenie poselskiego projektu zmiany ustawy o finansach publicznych ? Zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej ? Komunikaty Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wytycznych dotyczących przyznawania i wykorzystania funduszy europejskich ? Projek...
ISBN:
978-83-65-78964-8
rok wydania:
2017
dostępne:
Tak
56.70 zł do koszyka

-10%

Instrukcje Księgowego

Infor

Książka zawiera zestaw aktualnych i praktycznych instrukcji objaśniających wybrane procedury podatkowe, księgowe i kadrowe. Trudne i skomplikowane zagadnienia prawne i proceduralne przedstawiono w sposób prosty, zwięzły i przystępny przy użyciu zestawień, tabel, przewodników „krok po kroku”. Publikacja została powiązana ze specjalnym suplemente...
ISBN:
978-83-65-78954-9
rok wydania:
2017
dostępne:
Tak
115.20 zł do koszyka

-10%

Co grozi podatnikom za błędy w rozliczeniu VAT w 2017 r.

Infor

Co grozi podatnikom za błędy w rozliczaniu VAT w 2017 r. 1. Sankcje i kary wynikające z ustawy o VAT 2. Brak i utrata prawa do odliczenia 3. Utrata innych praw 4. Sankcje i kary związane z obowiązkiem ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących 5. Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych w VAT 6. Wykr...
ISBN:
978-83-65-78943-3
rok wydania:
2017
dostępne:
Tak
26.91 zł do koszyka

-10%

HR Business Partner

Infor

Pozycja rekomendowana przez : Krajową Izbę Gospodarczą, Polskie Stowarzyszenie HR Business Partner oraz Polish Society for Training & Development. Książka HR Business Partner. Praktyczne rozwiązania budowania wysokoefektywnych organizacji pod redakcją Grzegorza Filipowicza zawiera 12 artykułów napisanych przez 11 autorów, których wspólną cec...
ISBN:
978-83-65-78917-4
rok wydania:
2017
dostępne:
Tak
36.01 zł do koszyka

-10%

Prowadzenie ksiąg rachunkowych-komentarz do wymogów ustawy o rachunkowości-cz.I

Motowilczuk Izabela

Infor

Prowadzenie ksiąg rachunkowych – komentarz do wymogów ustawy o rachunkowości – część I Wstęp 1. Zasady ogólne dotyczące prowadzenia ksiąg rachunkowych przez jednostki sektora finansów publicznych 2. Art. 9 – Język i waluta prowadzenia ksiąg rachunkowych 2.1. Prowadzenie ksiąg rachunkowych w języku polskim 2.2. Prowadzenie k...
ISBN:
978-83-65-78941-9
rok wydania:
2017
dostępne:
Tak
56.70 zł do koszyka

-10%

Klasyfikacja Budżetowa 2017

Gąsiorek Krystyna

Infor

Rozporządzenie Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych było już wielokrotnie nowelizowane. W 2014 r. wydano tekst jednolity, do którego wprowadzono liczne zmiany. Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują spore zmiany – niektóre po...
ISBN:
978-83-74-40977-3
rok wydania:
2017
dostępne:
Tak
143.10 zł do koszyka