Księgarnia internetowa Manon
koszyk jest pusty

Kategorie

-18%

Zarządzanie czasem pracy przez menedżerów Planowanie i rozliczanie czasu pracy zespołu

Prasołek Łukasz

C.H.Beck Wydawnictwo Sp. z o.o.

Poradnik ułatwiający zarządzanie czasem pracy w zespole, którym kieruje menedżer. W książce pokazano jak zaplanować i rozliczyć czas pracy w różnych okresach czasu – miesiącu, okresie rozliczeniowym i roku. Książka stanowi szerokie kompendium wiedzy na skomplikowany temat, jakim jest czas pracy. Publikacja jest obszerna, gdyż proces zarządzania ...
ISBN:
978-83-81-28900-9
rok wydania:
2018
dostępne:
od 2018-06-29
113.98 zł powiadom

-18%

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania Komentarz do nowelizacji Ordynacji podatkowej

Maciej Guzek, Mariusz Stefaniak

C.H.Beck Wydawnictwo Sp. z o.o.

Prezentowana publikacja stanowi komentarz do dodanego do Ordynacji podatkowej ustawą z 13.6.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 846 ze zm.) o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw działu IIIa „Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania” (art. 119a-119zf). Przepisy te obowiązują od 15.7.2016 r. Zespół tych przepisów nazywanych ...
ISBN:
978-83-81-28025-9
rok wydania:
2018
dostępne:
od 2018-06-29
105.78 zł powiadom

-18%

Podatki 2018

C.H.Beck Wydawnictwo Sp. z o.o.

Stan prawny: 5 czerwca 2018 r. Obejmuje zmiany do Dz. U. z 2018 r. poz. 1075 . Szczegółowy opis zmian Kompleksowy zbiór podatkowych aktów prawnych. W książce zamieszczono następujące ustawy podatkowe: Ordynację podatkową, ustawę o kontroli skarbowej, ustawę o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, u...
ISBN:
978-83-81-28788-3
rok wydania:
2018
dostępne:
od 2018-06-29
81.18 zł powiadom

-18%

Kodeks rodzinny i opiekuńczy The Family and Guardianship Code

Faulkner Nicholas

C.H.Beck Wydawnictwo Sp. z o.o.

Drugie, poprawione i zaktualizowane wydanie tłumaczenia Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przygotowane zostało z myślą o prawnikach, studentach prawa oraz tłumaczach. Tekst tłumaczenia uwzględnia stan prawny na czerwiec 2018 roku i zawiera zmiany do ustawy, które weszły w życie od czasu ukazania się wydania pierwszego (to jest od 2010 roku).
ISBN:
978-83-81-28687-9
rok wydania:
2018
dostępne:
od 2018-06-29
81.18 zł powiadom

-18%

Organ administracji publicznej w postępowaniu sądowoadministracyjnym + płyta CD

Daniel Paweł, Geburczyk Filip, Szuma Jan

C.H.Beck Wydawnictwo Sp. z o.o.

Publikacja w sposób kompleksowy przedstawia zasady udziału organu administracji publicznej w postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Jej celem jest w pierwszej kolejności wskazanie działań, do podjęcia których zobowiązany jest organ administracji publicznej, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmi...
ISBN:
978-83-81-28904-7
rok wydania:
2018
dostępne:
od 2018-06-29
105.78 zł powiadom

-18%

Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych + płyta CD

C.H.Beck Wydawnictwo Sp. z o.o.

Książka zawiera aż 130 gotowych instrukcji, zarządzeń, regulaminów oraz innych dokumentów uwzględniających aktualny stan prawny. Wszystkie one znajdują się na płycie CD dołączonej do tej książki. Wyróżnikiem tej publikacji jest: najbardziej kompletna i obszerna - z dostępnych na rynku wydawniczym - publikacja ze wzorami dokumentów wewnę...
ISBN:
978-83-81-28595-7
rok wydania:
2018
dostępne:
od 2018-06-29
138.58 zł powiadom

-18%

Prawo budowlane Komentarz

C.H.Beck Wydawnictwo Sp. z o.o.

Komentarz do ustawy z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane pod redakcją wybitnego specjalisty prof. dr hab. Zygmunta Niewiadomskiego stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień poruszanej tematyki, uwzględniając i prezentując najnowszy stan prawny, włącznie ze zmianami. Niniejsze, 8. wydanie Komentarza w sposób wyczerpujący i za...
ISBN:
978-83-81-28895-8
rok wydania:
2018
dostępne:
od 2018-06-28
228.78 zł powiadom

-18%

Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz

dr Krystyna Gromek

C.H.Beck Wydawnictwo Sp. z o.o.

Prezentowana pozycja stanowi wyczerpujący komentarz do ustawy z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 682). Publikacja stanowi autorski komentarz do poszczególnych przepisów ustawy, a wzbogacona została o liczne orzecznictwo Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego z tezami orzeczeń oraz fragmentami uz...
ISBN:
978-83-81-28662-6
rok wydania:
2018
dostępne:
od 2018-06-25
245.18 zł powiadom

-18%

Prawo prasowe Komentarz

C.H.Beck Wydawnictwo Sp. z o.o.

Niniejsza publikacja szczegółowo omawia takie zagadnienia jak: prawa i obowiązki dziennikarzy, sprostowanie nieprawdziwych lub niejasnych wiadomości, zamieszczanie komunikatów i ogłoszeń organizacja działalności prasowej. Komentarz obejmuje ponadto zagadnienia dotyczące wielu innych dyscyplin prawnych wiążących się ściśle ...
ISBN:
978-83-81-28911-5
rok wydania:
2018
dostępne:
od 2018-06-25
220.58 zł powiadom

-18%

Umowy w sprawach gospodarczych z objaśnieniami + CD

Okła-Anuszewska Marzena

C.H.Beck Wydawnictwo Sp. z o.o.

Umowy w sprawach gospodarczych z objaśnieniami i płytą CD, to publikacja zawierająca szczegółowe zestawienie wzorów umów (ponad 150) najczęściej występujących w obrocie gospodarczym. Opracowanie obejmuje umowy nazwane z Kodeksu cywilnego, innych ustaw oraz ukształtowane przez praktykę umowy nienazwane. Prezentowana publikacja podzielona zosta...
ISBN:
978-83-81-28556-8
rok wydania:
2018
dostępne:
od 2018-06-22
146.78 zł do koszyka

-18%

Bankowość elektroniczna

Gospodarowicz Andrzej

C.H.Beck Wydawnictwo Sp. z o.o.

W ostatnich kilku latach obserwuje się bardzo szerokie wykorzystanie technologii informatycznych w świadczeniu usług bankowych. W szybkim tempie rozwija się tradycyjna bankowość internetowa, w ramach której pojawiło się szereg nowości. Szczególnie dynamicznie rośnie wykorzystanie smartfonów, a wraz z nim na pierwszy plan wysuwa się tzw. bankowoś...
ISBN:
978-83-81-28635-0
rok wydania:
2018
dostępne:
Brak
48.38 zł powiadom

-18%

Teksty ustaw Egzaminy Aplikacje radcowska i adwokacka Tom 1

C.H.Beck Wydawnictwo Sp. z o.o.

Stan prawny: 23 maja 2018 r. Tom I zawiera: Kodeks cywilny Kodeks postępowania cywilnego Prawo o aktach stanu cywilnego Prawo wekslowe Ustawa o kosztach sadowych w sprawach cywilnych Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu uiszczania opłat sadowych w sprawach cywilnych Kodeks rodzinny i o...
ISBN:
978-83-81-28786-9
rok wydania:
2018
dostępne:
Brak
81.18 zł powiadom

-18%

Teksty ustaw Egzaminy Aplikacje radcowska i adwokacka Tom 2

C.H.Beck Wydawnictwo Sp. z o.o.

Tom II zawiera: Kodeks karny Kodeks postępowania karnego Kodeks wykroczeń Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia Kodeks karny skarbowy Prawo o prokuraturze Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich Kodeks postępowania administracyjnego Prawo o postęp...
ISBN:
978-83-81-28787-6
rok wydania:
2018
dostępne:
Brak
81.18 zł powiadom

-18%

Prawo karne jutra - między pragmatyzmem a dogmatyzmem

C.H.Beck Wydawnictwo Sp. z o.o.

Publikacja „Prawo karne jutra - między pragmatyzmem a dogmatyzmem” będąca wielowymiarową analizą i krytyczną oceną wybranych instytucji prawa karnego składa się z jedenastu rozdziałów, których tematyka dotyczy m.in.: relacji między prawem karnym a kryminologią, zagadnień kryminalizacji, roli kary pozbawienia wolności jako reakcj...
ISBN:
978-83-81-28752-4
rok wydania:
2018
dostępne:
Brak
122.18 zł powiadom

-18%

Uchwały nieistniejące wobec sankcji nieważności wadliwych uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych

Ochmann Paweł

C.H.Beck Wydawnictwo Sp. z o.o.

Kodeks spółek handlowych wprowadził do polskiego prawa dualistyczny system zaskarżania uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych, który tworzą powództwo o stwierdzenie nieważności oraz powództwo o uchylenie uchwały. Za pomocą tych powództw następuje aktualizacja sankcji, którą pociąga za sobą podjęcie wadliwej uchwały. Obecnie sankcja wadliwości uch...
ISBN:
978-83-81-28748-7
rok wydania:
2018
dostępne:
Brak
122.18 zł powiadom

-18%

Publiczne prawo gospodarcze System Prawa Administracyjnego Tom 8 A

C.H.Beck Wydawnictwo Sp. z o.o.

Publiczne prawo gospodarcze – ze względu na obszerność, rozległość omawianej tematyki i stopień skomplikowania poruszanych w nim zagadnień – jest przedmiotem analizy dwóch tomów Systemu Prawa Administracyjnego – Tomu 8A i 8B. Tom 8A z serii System Prawa Administracyjnego poświęcony jest poszczególnym zagadnieniom z zakresu prawa administracyjneg...
ISBN:
978-83-81-28637-4
rok wydania:
2018
dostępne:
Brak
327.18 zł powiadom

-18%

The Great Dictionary of Law and Economics Vol I English - Polish

Ożga Ewa

C.H.Beck Wydawnictwo Sp. z o.o.

Drugie, zmienione, poszerzone i uzupełnione wydanie Wielkiego angielsko-polskiego słownika terminologii prawniczej i gospodarczej stanowi zbiór podstawowej terminologii wykorzystywanej w prawie, bankowości, ubezpieczeniach, rachunkowości oraz transporcie. Nowe wydanie zostało poszerzone o ponad 4.000 wyrazów, terminów i wyrażeń. Książka stano...
ISBN:
978-83-25-59696-5
rok wydania:
2018
dostępne:
Brak
204.18 zł powiadom

-18%

Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 + płyta CD

C.H.Beck Wydawnictwo Sp. z o.o.

W związku z licznymi zmianami, przygotowaliśmy publikację, która zawiera: 61 zagadnień księgowych i podatkowych aktualnych na maj 2018 r. (z uwzględnieniem licznych zmian księgowych i podatkowych), 21 nowych zagadnień księgowych i podatkowych (to są nowe zagadnienia, które nie były poruszane w wydaniu z 2017 r.), które wiążą się ze z...
ISBN:
978-83-81-28583-4
rok wydania:
2018
dostępne:
Tak
146.78 zł do koszyka

-18%

Pisma i umowy z zakresu prawa pracy (materialnego i procesowego) z objaśnieniami i płytą CD

Niedziński Tomasz

C.H.Beck Wydawnictwo Sp. z o.o.

Pisma i umowy z zakresu prawa pracy (materialnego i procesowego) z objaśnieniami i płytą CD to publikacja, która zawiera zestawienie wzorów najczęściej występujących w praktyce, tworzonych na podstawie przepisów Kodeksu pracy. Publikacja została podzielona na dwie części. Część I zawiera wzory umów i pism z zakresu materialnego prawa pracy...
ISBN:
978-83-81-28666-4
rok wydania:
2018
dostępne:
Tak
154.98 zł do koszyka

-18%

Funkcjonowanie spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego + płyta CD

Kościelak Michał, Michalski Paweł

C.H.Beck Wydawnictwo Sp. z o.o.

Publikacja pt. „Funkcjonowanie spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego”, w sposób kompleksowy przedstawienia zasady działania spółek prawa handlowego gdzie udziałowcem jest samorząd. To opracowanie uwzględnia zmiany, które dokonały się w ostatnich latach, ze szczególnym przedstawieniem konsekwencji prawnych wynikających z: no...
ISBN:
978-83-81-28053-2
rok wydania:
2018
dostępne:
Tak
105.78 zł do koszyka