Regulamin sklepu

 

Regulamin sklepu internetowego Manon.pl

 

§1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”), określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego Manon działającego pod adresem internetowym manon.pl (dalej: „Sklep”).
 2. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dalej: „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”).
 3. Właścicielem i Administratorem sklepu jest firma Studio Deszcz Łukasz Skowroński z siedzibą w Warszawie przy ul. Świeradowskiej 47, 02-662 Warszawa, NIP: 5542596109, REGON: 341238810 (dalej: „Sprzedawca”).
 4. Klientem Sklepu może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną (zwana dalej „Klientem”).
 5. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień niezbędne jest urządzenie z dostępem do publicznej sieci Internet i przeglądarką internetową typu Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari.
 6. Do dokonywania zamówień konieczne jest aktywne konto poczty elektronicznej oraz numer telefonu.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia i przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Kupującego.
 8. Informacje o Towarach dostępnych w Sklepie, w szczególności ich opisy, dane techniczne i parametry użytkowe oraz ceny, nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
 9. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Sklepu powinna zapoznać się z jego Regulaminem.

§2
Dane osobowe

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „RODO”).
 2. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych Klientów oraz ich praw, są zawarte w Polityce Prywatności dostępnej na stronie Sklepu.

§3
Składanie zamówień

 1. Klient składa zamówienie poprzez dodanie wybranych produktów do koszyka i dokonanie płatności.
 2. Klient ma możliwość złożenia zamówienia jako gość (bez rejestracji konta) lub po zarejestrowaniu konta.
 3. W ramach składania zamówienia Klient zobowiązany jest do podania danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia: imienia, nazwiska, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu do wysyłki, numeru telefonu.
 4. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem zawierającym szczegóły zamówienia.

§4
Rejestracja konta

 1. Rejestracja konta w Sklepie internetowym Manon.pl nie jest obowiązkowa i nie jest wymagana do dokonania zakupów.
 2. Rejestrując konto, Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin oraz Politykę prywatności Sklepu internetowego Manon.pl.
 3. Wymagany jest adres e-mail do rejestracji konta.
 4. Po rejestracji konta, Użytkownik ma możliwość uzupełnienia swoich danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres zamieszkania i/lub prowadzenia działalności gospodarczej.
 5. Po rejestracji Użytkownik może w szczególności: przechowywać swoje dane osobowe, składać zamówienia oraz przeglądać złożone zamówienia.
 6. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie poprosić o usunięcie swojego konta, kontaktując się ze Sprzedawcą. W przypadku żądania usunięcia konta, Sprzedawca usunie konto Użytkownika wraz ze wszystkimi przekazanymi danymi osobowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym RODO.

§5
Newsletter

 1. Sklep oferuje Klientom możliwość dobrowolnego zapisania się do newslettera w celu otrzymywania informacji o nowościach, promocjach i ofertach specjalnych.
 2. Zapis do newslettera może nastąpić na stronie głównej Sklepu, podczas zakładania konta lub podczas dokonywania zakupu.
 3. Aby zapisać się do newslettera, wymagane są dane osobowe, takie jak imię, nazwisko oraz adres e-mail.
 4. Zapisując się do newslettera, Klient akceptuje Politykę prywatności Sklepu. Wszystkie dane osobowe przekazane podczas rejestracji są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i wskazanymi w powyższej części Polityki prywatności sklepu internetowego Manon.pl.
 5. Wszystkie informacje zawarte w newsletterze będą dotyczyły tylko produktów i usług oferowanych przez sklep internetowy Manon.pl.
 6. Klient może wypisać się z newslettera w dowolnym momencie, klikając w link do wypisania znajdujący się w każdym newsletterze.
 7. W przypadku problemów z wypisaniem się z newslettera, prosimy o kontakt mailowy: sklep@manon.pl.

§6
Karty podarunkowe

 1. Sklep oferuje Klientom możliwość zakupu i realizacji kart podarunkowych.
 2. Karta podarunkowa zawiera jednorazowy kod na kwotę, na jaką została zakupiona. Kod jest ważny przez 12 miesięcy od daty zakupu karty.
 3. Termin ważności karty oraz unikalny kod są zapisane na karcie podarunkowej. Klient zobowiązany jest do dbania o poufność kodu, ponieważ jest on jednorazowy i nie podlega przywróceniu w przypadku ujawnienia osobom trzecim.
 4. Aby zrealizować kartę podarunkową, Klient powinien wpisać kod karty w polu „Mam kupon rabatowy” znajdującym się w koszyku podczas procesu składania zamówienia i zatwierdzić przyciskiem „Użyj”.
 5. Po zatwierdzeniu kodu, system automatycznie obniży ostateczną kwotę zakupów o wartość z karty podarunkowej.

§7
Ceny, płatności i dostawa

 1. Ceny podane na stronie Sklepu są cenami brutto (zawierają 23% podatku VAT).
 2. Sklep udostępnia Klientowi następujące metody płatności elektronicznych: przelew natychmiastowy, BLIK oraz przelew tradycyjny.
 3. Płatności elektroniczne przeprowadzane są za pośrednictwem firmy Autopay z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 6, NIP: 5851351185, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000320590.
 4. Firma Autopay jest administratorem danych osobowych Klienta i będzie je przetwarzać w celu spełnienia obowiązku wynikającego z art. 33 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
 5. Sklep oferuje również możliwość płatności przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy. Dane do przelewu zostaną przekazane Klientowi w potwierdzeniu zamówienia. W przypadku wyboru tej metody płatności, czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu zaksięgowania opłaty za zamówienie na koncie bankowym Sprzedawcy.
 6. Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia. Jeżeli płatność nie zostanie zaksięgowana na koncie bankowym Sprzedawcy w tym terminie, zamówienie może zostać anulowane.
 7. Sklep realizuje dostawę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. Koszt dostawy zależy od wybranej przez Klienta formy dostawy i płatności.
 9. Przesyłki dostarcza firma InPost.
 10. Plakaty wysyłamy wyłącznie kurierem InPost.
 11. Karty podarunkowe wysyłamy kurierem lub usługą Paczkomat InPost.
 12. W przypadku zamówienia plakatu oraz karty podarunkowej, Klient może wybrać formę dostawy wspólną dla tych produktów, czyli kurier InPost.
 13. Czas dostawy zależy od adresu odbiorcy, jednak rzadko przekracza 2 dni robocze.
 14. Szczegółowe informacje na temat dostawy, w tym aktualny cennik, znajdują się na stronie Czas i koszty dostawy.

§8
Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki.
 2. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji, korzystając z jednoznacznego oświadczenia (np. e-mail, list polecony).
 3. Klient jest zobowiązany do zwrotu towaru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
 4. Sprzedawca zwróci Klientowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostawy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymał oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 5. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadkach opisanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

§9
Reklamacje

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem za niezgodność towaru z umową zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 2. Reklamację należy zgłosić Sprzedawcy na piśmie lub drogą elektroniczną, podając dane kontaktowe, opis wady towaru oraz żądanie Klienta (np. naprawa, wymiana towaru, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy).
 3. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia. W przypadku braku odpowiedzi w tym terminie, reklamacja uznawana jest za uzasadnioną.
 4. W przypadku uznania reklamacji, Sprzedawca bezzwłocznie dostosuje się do żądania Klienta.

§10
Rękojmia

 1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktów (tj. niezgodność towaru z umową) zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, w szczególności z art. 556 - 576 Kodeksu Cywilnego.
 2. W przypadku stwierdzenia wady Produktu, Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji w terminie 2 lat od daty wydania Produktu. Reklamację należy zgłosić niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 miesięcy od momentu stwierdzenia wady.
 3. Reklamację można zgłosić pisemnie, za pomocą e-maila, bądź poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sprzedawcy. W zgłoszeniu należy podać co najmniej: imię, nazwisko, adres e-mail Klienta, datę zawarcia umowy, rodzaj i opis występującej wady, żądanie Klienta z tytułu rękojmi.
 4. Klient może żądać: usunięcia wady produktu, wymiany produktu na wolny od wad, obniżenia ceny, odstąpienia od umowy, jeżeli wada Produktu jest istotna.
 5. Sprzedawca jest zobowiązany odpowiedzieć na zgłoszoną reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 6. Jeżeli reklamacja zostanie uznana, Sprzedawca niezwłocznie usunie wadę Produktu, wymieni go na wolny od wad bądź obniży cenę, zgodnie z żądaniem Klienta. Jeśli odstąpienie od umowy jest konieczne, Sprzedawca zwróci Klientowi wszystkie poniesione koszty, w tym koszty dostawy.
 7. Jeżeli reklamacja zostanie odrzucona, Sprzedawca poinformuje Klienta o przyczynach odrzucenia oraz o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności przez skierowanie sprawy do odpowiedniego organu właściwego dla pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 8. Koszty związane z odesłaniem Produktu w ramach reklamacji ponosi Klient. W przypadku uznania reklamacji, Sprzedawca zobowiązany jest zwrócić Klientowi koszty związane z odesłaniem Produktu.
 9. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur są dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).
 10. Korzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest dobrowolne i może wymagać wspólnego zgodnego działania obu stron (Klienta oraz Sprzedawcy).
 11. Informacje dotyczące rękojmi zawarte w niniejszym Regulaminie nie wyłączają ani nie ograniczają praw Klientów będących konsumentami w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu Cywilnego, wynikających z przepisów Kodeksu Cywilnego, a także z innych obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

§11
Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Zmiany wchodzą w życie z dniem publikacji na stronie Sklepu.
 3. W przypadku sporów dotyczących zawartej umowy pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym konsumentem, strony dążą do rozwiązania sporu polubownie. Jeżeli nie osiągną porozumienia, spór rozstrzygany jest przez właściwy sąd powszechny zgodnie z przepisami prawa polskiego.
 4. Klient będący konsumentem ma także możliwość skorzystania z pozasądowego rozwiązania sporów, np. poprzez skierowanie wniosku o mediację lub zażalenia do stałego polubownego sądu konsumenckiego. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).
 5. Wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie wyłącznie do Klientów będących konsumentami. W przypadku Klientów będących przedsiębiorcami, stosuje się przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane są przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§12
Zmiany w regulaminie

 1. Firma Studio Deszcz Łukasz Skowroński zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności i cookies w dowolnym momencie. Wszelkie zmiany zostaną opublikowane na tej stronie. Data ostatniej aktualizacji: 20 stycznia 2024.

 

Jesteśmy producentem

Jesteśmy producentem

Polski produkt

Polski produkt

Drukujemy specjalnie dla Ciebie

Drukujemy
dla Ciebie

Oryginalne wzory

Oryginalne wzory

Darmowa dostawa

Darmowa dostawa
od 199 zł

14 dni na zwrot

14 dni na zwrot

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl