Księgarnia internetowa Manon
koszyk jest pusty

Kategorie

-35%

Transport w przedsiębiorstwie

Budzyński Wojciech

Poltext Sp. z o.o.

To praktyczna i narzędziowa książka adresowana do specjalistów i me-nedżerów odpowiedzialnych w firmach za wszelkie aspekty krajowego oraz międzynarodowego transportu towarów. Dr Wojciech Budzyński jest wykładowcą w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada bogate doświadczenie menedżerskie w kraju i za granicą, prowadzi szkolenia dla firm,...
ISBN:
978-83-75-61655-2
rok wydania:
2017
dostępne:
Tak
25.94 zł do koszyka

-22%

Warunki wykonywania transportu

praca zbiorowa

Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Książka "Warunki wykonywania transportu - odpowiedzialność za przewóz towarów i osób" skupia się na tym, co firma musi zrobić, żeby móc przewozić towary albo pasażerów. Przybliżamy wszystkie warunki, których spełnienie jest gwarantem sukcesu i wyjaśniamy wątpliwości, które pojawiają się wokół nich.
ISBN:
978-83-26-96037-6
rok wydania:
2017
dostępne:
Tak
46.02 zł do koszyka

-10%

Wpływ dostępności transportowej na rozwój gmin na przykładzie Gdyni

Tuszyński Michał

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Jedną z podstawowych miar atrakcyjności danej lokalizacji jest jej dostępność transportowa. Większa dostępność danego miejsca pozwala na zdobycie przewagi lokalizacyjnej. Miejscem codziennej aktywności ludzi w Polsce jest gmina. Łatwość w osiąganiu wybranych miejsc wpływa na jakość życia jej mieszkańców. Kształtowanie systemu transportowego stan...
ISBN:
978-83-78-65574-9
rok wydania:
2017
dostępne:
Tak
18.90 zł do koszyka

-15%

Bezpieczeństwo transportu lotniczego

Kwasiborska Anna

Aspra

Przedstawiona monografia, będąca pracą zbiorową pod redakcją naukową Anny Kwasiborskiej, jest wartościowym i interesującym źródłem wiedzy na temat funkcjonowania transportu lotniczego w aspekcie jego bezpieczeństwa. Zawiera najważniejsze aspekty z zakresu bezpieczeństwa transportu lotniczego i rozwiązań realizowanych w wybranych portach lotniczy...
ISBN:
978-83-75-45692-9
rok wydania:
2016
dostępne:
Tak
33.15 zł do koszyka

-17%

Transport

PWN Wydawnictwo Naukowe S.A.

Aktualna, kompleksowa wiedza ekonomiczna o transporcie w Polsce i Unii Europejskiej Nowe wydanie kompendium wiedzy o transporcie dostosowane do nowych wyzwań, takich jak globalizacja i regionalizacja, innowacyjność i zrównoważony rozwój, obejmuje najnowsze problemy i tendencje w transporcie polskim i Unii Europejskiej. Zakres tematyczny: ...
ISBN:
978-83-01-18462-9
rok wydania:
2016
dostępne:
Tak
82.17 zł do koszyka

-10%

Warunki wykonywania transportu Odpowiedzialność za przewóz towarów i osób

Oficyna Prawa Polskiego

Książka "Warunki wykonywania transportu - odpowiedzialność za przewóz towarów i osób" skupia się na tym, co firma musi zrobić, żeby móc przewozić towary albo pasażerów. Przybliżamy wszystkie warunki, których spełnienie jest gwarantem sukcesu i wyjaśniamy wątpliwości, które pojawiają się wokół nich.
ISBN:
978-83-26-94671-4
rok wydania:
2016
dostępne:
Brak
53.10 zł powiadom

-10%

Firma transportowa krok po kroku

Oficyna Prawa Polskiego

Prowadzenie działalności transportowej wymaga nie tylko znajomości wszystkich potrzebnych regulacji prawnych, ale także wiedzy na temat finansów i sprawnego zarządzania firmą. To pozwoli zaoszczędzić niepotrzebne wydatki. Ksiażka zawiera wiele praktycznych porad dotyczących m.in.: • zapłaty podatku, • wybrania odpowiedniego ubezpieczenia, • o...
ISBN:
978-83-26-94672-1
rok wydania:
2016
dostępne:
Brak
53.10 zł powiadom

-15%

Środki transportu A.28 Część 1

Kacperczyk Radosław

DIFIN

Podręcznik Środki transportu. Część 1 wraz ze Środkami transportu. Część 2 zawiera usystematyzowaną prezentację treści nauczania w zakresie trzech części kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik spedytor, tj.: A.28.1. Planowanie realizacji procesów transportowych, A.28.2. Przygotowywanie ładunków do transportu, A.28.3. Przygotowywanie...
ISBN:
978-83-80-85053-8
rok wydania:
2016
dostępne:
Brak
33.92 zł powiadom

-22%

VAT w branży transportowej i spedycyjnej

Olech Mariusz, Krywan Tomasz, Kuciński Rafał

Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Polscy przewoźnicy świadczą usługi transportowe na terenie całej Unii i poza nią. Pomimo kryzysu, który dotknął branżę transportową, jest to nadal dynamiczny i prężnie rozwijający się sektor gospodarki, generujący spore wpływy do budżetu z tytułu różnych podatków i opłat, w tym z VAT. Dowiedz się, jak powinieneś opodatkować takie usługi..
ISBN:
978-83-26-95536-5
rok wydania:
2016
dostępne:
Tak
46.41 zł do koszyka

-10%

Przewozy na potrzeby własne 30 praktycznych wskazówek

Oficyna Prawa Polskiego

Książka "Przewozy na potrzeby własne" to zbiór 30 wskazówek w formie pytań i odpowiedzi, wyjaśniających najważniejsze i sprawiające najwięcej problemów kwestii związanych z wykonywaniem przewozów na potrzeby własne. Będą one przydatne w pracy zarówno doświadczonego przedsiębiorcy, jak również dopiero rozpoczynającego te...
ISBN:
978-83-26-95549-5
rok wydania:
2016
dostępne:
Brak
62.10 zł powiadom

-10%

Informacyjno-decyzyjne determinanty transportowej obsługi przedsiębiorstw przetwórstwa rybnego

Krupska Joanna

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

W warunkach rynkowego działania przedsiębiorstw przetwórstwa rybnego istotna jest sprawna obsługa transportowa procesów zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji. Przedsiębiorstwa muszą więc wywierać określony wpływ na strukturę systemów informacyjno-decyzyjnych sterujących tymi procesami. Oddziaływanie to powinno zachodzić we wszystkich formach org...
ISBN:
978-83-78-65418-6
rok wydania:
2016
dostępne:
Tak
26.46 zł do koszyka

-10%

Znaczenie wykorzystania paliw alternatywnych w transporcie samochodowym dla rozwoju gospodarki nisko

Motowidlak Urszula

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Monografia poświęcona jest analizie potrzeb energetycznych transportu samochodowego Unii Europejskiej w zakresie możliwości wykorzystania paliw alternatywnych. W badaniach skoncentrowano się na poszukiwaniu zależności między strategią rozwoju gospodarki niskoemisyjnej a kierunkami zmian popytu na paliwa w transporcie samochodowym. Zależności te ...
ISBN:
978-83-80-88273-7
rok wydania:
2016
dostępne:
Tak
49.41 zł do koszyka

-10%

Węzły drogowe i autostradowe

red. Ryszard Krystek

Wydawnictwa Komunikacji i Łączności WKŁ

W książce omówiono projektowanie węzłów drogowych z uwzględnieniem najnowszych technik komputerowych. Przedstawiono szczegółową klasyfikację węzłów, opis ich elementów geometrycznych, badania i analizy ruchu na węzłach, syntetyczną ocenę wpływu różnych rozwiązań i sposobów organizacji ruchu na jego bezpieczeństwo. Podano szczegółowy opis podstaw...
ISBN:
978-83-20-61675-0
rok wydania:
2015
dostępne:
Tak
65.52 zł do koszyka

-10%

Technologia transportu kolejowego

Zalewski Paweł, Siedlecki Piotr, Drewnowski Arkadiusz

Wydawnictwa Komunikacji i Łączności WKŁ

W książce w przystępny sposób opisano zagadnienia związane z technologią kolejowych przewozów ładunków i osób, w tym m.in.: zarys kolejowego procesu przewozowego, drogi kolejowe i ich elementy składowe oraz zasady ich utrzymania i naprawy, kolejowe punkty eksploatacyjne (posterunki ruchu, punkty handlowe do odprawy osób i przesyłek oraz stacj...
ISBN:
978-83-20-61919-5
rok wydania:
2015
dostępne:
Tak
52.92 zł do koszyka

-10%

Ekomobilność Tom 1 Innowacyjne i ekologiczne środki transportu

Włodzimierz Choromański

Wydawnictwa Komunikacji i Łączności WKŁ

Dwutomowa monografia „Ekomobilność” stanowi podsumowanie projektu „ECO-Mobilność”, realizowanego w Politechnice Warszawskiej. Autorzy monografii reprezentują różne specjalności naukowe. Projekt „ECO-Mobilność” zrealizowano w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. „Ekomo...
ISBN:
978-83-20-61953-9
rok wydania:
2015
dostępne:
Tak
85.05 zł do koszyka

-10%

Opakowania transportowe

Jakowski Stefan

WNT

Podstawowe wymagania logistyczne, ekonomiczne, marketingowe i ekologiczne, jakie powinny spełniać opakowania Przyczyny powodujące uszkodzenia towaru podczas transportu i składowania oraz sposoby zapobiegania powstawaniu szkód Niekorzystne czynniki mechaniczne i klimatyczne Zasady kontroli jakości Wytyczne dla projektantów różnych rodzajów op...
ISBN:
978-83-79-26279-3
rok wydania:
2015
dostępne:
Brak
39.60 zł powiadom

-10%

Infrastruktura transportu a konkurencyjność regionów w Unii Europejskiej

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Badania zawarte w książce dotyczą identyfikacji wpływu projektów infrastrukturalnych na wzrost gospodarczy, konkurencyjność Europy i jej regionów. W ramach podejmowanych ocen takiego wpływu najczęściej stosuje się metody CBA/MCA, w których uwzględnia się jedynie bezpośrednie efekty ekonomiczne, natomiast pomija efekty pośrednie. Z tego powodu ko...
ISBN:
978-83-78-65358-5
rok wydania:
2015
dostępne:
Brak
32.13 zł powiadom

-10%

Systemy transportu pasażerskiego w regionach

Pietrzak Oliwia

BEL STUDIO

Książka podejmuje, na płaszczyźnie teoretycznej, empirycznej oraz koncepcyjnej, problematykę funkcjonowania, kształtowania, a także przyszłego rozwoju systemów transportu pasażerskiego w ujęciu regionalnym. Prezentuje wybrane wyniki badań pierwotnych, zrealizowanych wśród jednostek samorządowych oraz użytkowników systemu transportu pasażerskiego...
ISBN:
978-83-77-98233-4
rok wydania:
2015
dostępne:
Tak
54.34 zł do koszyka

-10%

Towarowy transport kolejowy w Polsce

Pietrzak Krystian

BEL STUDIO

Książka, na płaszczyźnie teoretycznej i praktycznej, podejmuje problematykę funkcjonowania kolejowego transportu towarowego w aspekcie zmian zachodzących na europejskim rynku usług transportowych. Dla realizacji założonych w niej celów, autor dokonał przeglądu pojęć związanych z rynkiem, konkurencją, konkurencyjnością, liberalizacją oraz deregul...
ISBN:
978-83-77-98234-1
rok wydania:
2015
dostępne:
Tak
54.34 zł do koszyka

-10%

Prawo transportu lądowego

Górski W., Mendyk E.

Wydawnictwa Komunikacji i Łączności WKŁ

Podręcznik zawiera syntetycznie opracowane aktualne uregulowania prawa transportu lądowego, głównie drogowego (samochodowego) i kolejowego, ujęte w jasny i przystępny sposób. Uwzględnia liczne zmiany prawne, które nastąpiły w ostatnich latach w związku z dostosowywaniem polskiego systemu prawnego do standardów przyjętych w Unii Europejskiej (sta...
ISBN:
978-83-20-61566-6
rok wydania:
2015
dostępne:
Brak
46.62 zł powiadom