Księgarnia internetowa Manon
koszyk jest pusty

Kategorie

-17%

Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem programu R

PWN Wydawnictwo Naukowe S.A.

Pierwszy polski podręcznik akademicki dotyczący statystycznej analizy wielowymiarowej z wykorzystaniem programu R! Program R, dostępny bezpłatnie na zasadach powszechnej licencji publicznej GNU, jest wykorzystywany w badaniach naukowych i dydaktyce przez najlepsze uczelnie na świecie. Używają go przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych, np...
ISBN:
978-83-01-15661-9
rok wydania:
2016
dostępne:
Tak
48.97 zł do koszyka

-13%

Statystyka materiały edukacyjne

Musiałkiewicz Jacek

EKONOMIK

W książce omówione są wszystkie zagadnienia dotyczące statystyki, występujące w podstawie programowej kształcenia w zawodach w części PKZ (A.m) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: technik spedytor, technik logistyk, technik ekonomista, technik rachunkowości, technik administracji, technik handlowiec, technik księgarstwa....
ISBN:
978-83-77-35049-2
rok wydania:
2016
dostępne:
Tak
16.36 zł do koszyka

-10%

Statystyczny drogowskaz 3

Bedyńska Sylwia, Książek Monika

Wydawnictwo Akademickie

Kontynuacja podręcznika „Statystyczny drogowskaz” wydanego pod redakcją naukową Sylwii Bedyńskiej i Anety Brzezickiej, przeznaczonego dla studentów psychologii oraz analityków marketingowych. Obszerne i szczegółowe przykłady posługiwania się oprogramowaniem IBM SPSS Statistics dla obróbki i analizy pozyskiwanych danych. Wydanie rekomendowane...
ISBN:
978-83-63-35405-3
rok wydania:
2015
dostępne:
Tak
53.10 zł do koszyka

-17%

Ekonofizyka Wprowadzenie

Mantenga Rosario N., Stanley H.Eugene

PWN Wydawnictwo Naukowe S.A.

Autorzy książki definiują wszystkie potrzebne do zrozumienia podstawowe pojęcia matematyki finansowej i fizyki statystycznej. Te narzędzia pozwalają lepiej zrozumieć procesy zachodzące na rynkach finansowych, skuteczniej zarządzać ryzykiem i znacznie efektywniej inwestować.
ISBN:
978-83-01-13524-7
rok wydania:
2015
dostępne:
Brak
40.67 zł powiadom

-16%

Ekonometria i statystyka przestrzenna z wykorzystaniem programu R CRAN

Kopczewska Katarzyna

CeDeWu Sp.z o.o.

Płyta CD do książki. Szczerze imponuje mi trafność i pełność opisu w tej pracy. W żadnym innym jezyku nie wydano w postaci książkowej dotąd tak pełnego opracowania omawianych funkcji pozwalających zastosowaa metody ekonometrii i statystyki przestrzennej w praktyce. Książke można z pożytkiem wykorzystać nie tylko w opracowaniach ekonomicznych, a...
ISBN:
978-83-75-56009-1
rok wydania:
2015
dostępne:
Brak
1.68 zł powiadom

-15%

Podstawy statystyki

DIFIN

Zawartość merytoryczna podręcznika jest zgodna z podstawą programową nauczania przedmiotu statystyka dla zawodu technik ekonomista, technik handlowiec, technik rachunkowości. Książka prezentuje głównie metody statystyczne stosowane przez statystykę opisową. Część teoretyczna podręcznika, obejmująca definicje, własności i wzory niezbędne do wyzna...
ISBN:
978-83-76-41132-3
rok wydania:
2015
dostępne:
Brak
24.65 zł powiadom

-17%

Elementy statystyki w zadaniach

Kukuła Karol

PWN Wydawnictwo Naukowe S.A.

Niniejszy podręcznik jest cenną pomocą w zdobywaniu umiejętności właściwego posługiwania się zarówno prostymi, jak i bardziej złożonymi metodami statystyki przy rozwiązywaniu rozmaitych problemów związanych z praktyką gospodarczą. Swym zakresem obejmuje podstawowy program statystyki wykładanej na kierunkach ekonomicznych, zarządzania, rolniczych...
ISBN:
978-83-01-16774-5
rok wydania:
2015
dostępne:
Tak
40.67 zł do koszyka

-15%

Propensity Score Matching Własności małopróbkowe

Strawiński Paweł

Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Książka omawia własności statystyczne metody propensity score matching w małej próbie. Porównano w niej na gruncie symulacji różne estymatory łączenia wykorzystujące prawdopodobieństwo w małych próbach. Porównaniu są poddane estymatory służące do szacowania przeciętnych efektów oddziaływania (ATE) oraz przeciętnych efektów oddziaływania wobec je...
ISBN:
978-83-23-51688-0
rok wydania:
2015
dostępne:
Tak
29.75 zł do koszyka

-15%

Miary struktury zbiorowości w statystyce opisowej

Lapkowska-Baster Barbara

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Podręcznik jest przeznaczony dla studentów kierunków zarządzania o różnych specjalnościach, a także innych kierunków nieekonomicznych. Ponadto może być przydatny dla tych wszystkich czytelników, którzy pragną samodzielnie przeprowadzić badania statystyczne, począwszy od sformułowania celu, aż po analizę struktury zbiorowości statystycznej.Koncep...
ISBN:
978-83-23-32371-6
rok wydania:
2015
dostępne:
Brak
19.64 zł powiadom

-10%

Statystyki pozycyjne w procedurach estymacji i ich zastosowania w badaniach ekonomicznych

Pekasiewicz Dorota

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Monografia poświęcona jest parametrycznym i nieparametrycznym procedurom estymacji wykorzystującym statystyki pozycyjne. Prezentowane metody mają istotne znaczenie w sytuacjach, gdy klasyczne parametry i ich estymatory nie mogą być stosowane. W pracy przedstawione są charakterystyki funkcyjne, w tym rozkłady graniczne statystyk pozycyjnych, met...
ISBN:
978-83-79-69519-5
rok wydania:
2015
dostępne:
Brak
41.58 zł powiadom

-16%

Statystyka opisowa Pytania i zadania

Bąk Iwona, Markowicz Iwona, Mojsiewicz Magdalena, Wawrzyniak Katarzyna

CeDeWu Sp.z o.o.

Publikacja jest adresowana zarówno do studentów, jak i praktyków. Wieloletnia praktyka autorek w nauczaniu statystyki wskazuje, że do prowadzenia rzetelnych analiz wspomaganych narzędziami statystycznymi konieczne jest nie tylko studiowanie literatury, ale przede wszystkim samodzielne rozwiązywanie zagadnień praktycznych.
ISBN:
978-83-75-56218-7
rok wydania:
2015
dostępne:
Brak
32.76 zł powiadom

-16%

Wzory i tablice

Bąk Iwona, Markowicz Iwona, Mojsiewicz Magdalena, Wawrzyniak Katarzyna

CeDeWu Sp.z o.o.

Zespół doświadczonych nauczycieli akademickich przygotował podręcznik ze statystyki opisowej. Publikacja ta jest adresowana zarówno do studentów, jak i praktyków. Wieloletnia praktyka autorek w nauczaniu statystyki wskazuje, że do prowadzenia rzetelnych analiz wspomaganych narzędziami statystycznymi konieczne jest nie tylko studiowanie literatur...
ISBN:
978-83-75-56745-8
rok wydania:
2015
dostępne:
Tak
24.36 zł do koszyka

-15%

Statystyka matematyczna w praktyce

Wasilewska Ewa

DIFIN

Książka w bardzo przystępnej formie przedstawia podstawowe metody wnioskowania statystycznego, w tym zagadnienia związane z rozkładami zmiennych losowych, sposoby szacowania parametrów populacji oraz metody testowania hipotez statystycznych. Prezentowane są one od podstaw tak, aby Czytelnik, nawet ten ze słabym przygotowaniem matematycznym, nie ...
ISBN:
978-83-79-30351-9
rok wydania:
2015
dostępne:
Brak
57.79 zł powiadom

-16%

Ekonometria i statystyka przestrzenna z wykorzystaniem programu R CRAN

Kopczewska Katarzyna

CeDeWu Sp.z o.o.

Szczerze imponuje mi trafność i pełność opisu w tej pracy. W żadnym innym jezyku nie wydano w postaci książkowej dotąd tak pełnego opracowania omawianych funkcji pozwalających zastosowaa metody ekonometrii i statystyki przestrzennej w praktyce. Książke można z pożytkiem wykorzystać nie tylko w opracowaniach ekonomicznych, ale także w innych nauk...
ISBN:
978-83-75-56009-1
rok wydania:
2015
dostępne:
Brak
36.96 zł powiadom

-28%

Elementy statystyki

Pusz Piotr, Zaręba Lech

FOSZE

Metody analizowania statystycznego różnych zjawisk, interpretację otrzymanych wyników. Książka powstała z myślą o wszystkich, którzy w swojej działalności wykorzystują analizę statystyczną danych.
ISBN:
978-83-88-84573-X
rok wydania:
2014
dostępne:
Tak
18.71 zł do koszyka

-16%

Statystyka społeczna

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A.

Podręcznik obejmuje wiedzę o badaniach zjawisk społecznych jako źródło wiedzy dla różnych instytucji publicznych. Zostały w nim przedstawione metody analizy ilościowej społecznych skutków procesów ekonomicznych i demograficznych oraz polityki państwa. Autorzy omówili istotę statystycznych badań zjawisk społecznych, skupiając się na metodach pomi...
ISBN:
978-83-20-82094-2
rok wydania:
2014
dostępne:
Tak
54.52 zł do koszyka

-18%

Statystyka przestrzenna

C.H.Beck Wydawnictwo Sp. z o.o.

Książka Statystyka przestrzenna. Metody analizy struktur przestrzennych poświęcona jest metodom statystycznym umożliwiającym analizę i wizualizację danych geograficznych oraz innych informacji zlokalizowanych przestrzennie. Zaprezentowane w niej zostały: pojęcia i definicje stosowane w analizach przestrzennych, metody pomiaru i klasy...
ISBN:
978-83-25-56215-1
rok wydania:
2014
dostępne:
Tak
44.28 zł do koszyka

-10%

Statystyczna analiza systemów bonus-malus w ubezpieczeniach komunikacyjnych

Szymańska Anna

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Monografia porusza tematy istotne z punktu widzenia praktyki ubezpieczeniowej i, z drugiej strony, wypełnia lukę w publikacjach poświęconych tematyce wykorzystania metod statystycznych i aktuarialnych w modelowaniu systemów bonus-malus stosowanych w ubezpieczeniach komunikacyjnych. Dużą zaletą pracy (…) jest zaadresowanie jej do szerokiego gr...
ISBN:
978-83-79-69266-8
rok wydania:
2014
dostępne:
Brak
37.80 zł powiadom

-10%

Testy statystyczne w procesie podejmowania decyzji

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Autorzy prezentują różne klasy testów statystycznych umożliwiające aplikację metod wnioskowania statystycznego w przypadkach, w których klasyczne procedury są niemożliwe do zastosowania lub wykorzystanie ich wiąże się z ryzykiem podjęcia błędnych decyzji. Procedury weryfikacji hipotez statystycznych uwzględniane w procesach podejmowania decyzji...
ISBN:
978-83-79-69358-0
rok wydania:
2014
dostępne:
Brak
37.80 zł powiadom

-10%

Statystyczna analiza wielowymiarowa i jej zastosowania społeczno-ekonomiczne

Balicki Andrzej

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Książka ta nie tylko wypełnia istniejącą na polskim rynku lukę w naukowym piśmiennictwie statystycznym, ale jest ponadto jedną z niewielu prac, które w sposób wszechstronny omawiają genezę, założenia i zastosowania metod statystyki wielowymiarowej. Znajdzie w niej Czytelnik szereg interesujących odniesień zarówno do obcojęzycznej literatury świa...
ISBN:
978-83-73-26654-4
rok wydania:
2014
dostępne:
Brak
36.86 zł powiadom