Księgarnia internetowa Manon
koszyk jest pusty

Kategorie

-22%

Świadczenia pozapłacowe 2018

Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Pozapłacowe bonusy dla pracowników są aktualnie normą w ofertach pracy. Wpływają na budowanie lojalności do firmy i podnoszenie satysfakcji podwładnych z wykonywanej pracy.Zazwyczaj świadczenia pozapłacowe finansowane są z ZFŚS.
ISBN:
978-83-26-96857-0
rok wydania:
2017
dostępne:
Tak
54.52 zł do koszyka

-10%

Świadczenia pozapłacowe 2017

praca zbiorowa

Oficyna Prawa Polskiego

Książka zawiera wskazówki, najnowsze interpretacje oraz orzecznictwo dotyczące oskładkowania i opodatkowania świadczeń pozapłacowych dla pracowników. Jest pracą zbiorową ekspertów z zakresu prawa pracy, podatków dochodowych oraz ubezpieczeń społecznych.
ISBN:
978-83-26-95890-8
rok wydania:
2017
dostępne:
Tak
62.10 zł do koszyka

-10%

Zasiłki 2017 + Kalendarz kadrowo-płacowy 2017

praca zbiorowa

Oficyna Prawa Polskiego

Zasiłki 2017. Ustalanie prawa do świadczeń oraz dokumentacja Płatnicy wypłacający świadczenia chorobowe muszą stwierdzić, czy danej osobie przysługuje określone świadczenie oraz w jakiej wysokości. Płatnicy nieuprawnieni do wypłaty świadczeń muszą przyjąć od ubezpieczonego dokumenty i przekazać je do ZUS. Książka jest zatem dla wszystkich praco...
ISBN:
978-83-26-95985-1
rok wydania:
2017
dostępne:
Brak
62.10 zł powiadom

-10%

Świadczenia dla pracowników

praca zbiorowa

Oficyna Prawa Polskiego

Publikacja zawiera opisy podatkowych konsekwencji przyznania pracownikom różnego rodzaju świadczeń. Zwraca uwagę na kryterium źródła finansowania przy ich rozliczaniu.
ISBN:
978-83-26-95772-7
rok wydania:
2017
dostępne:
Brak
44.10 zł powiadom

-20%

Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego

Jędrasik-Jankowska Inetta

WOLTERS KLUWER

Książka stanowi kompendium wiedzy z zakresu ubezpieczenia społecznego - z podziałem na ubezpieczenia: chorobowe, rentowe i emerytalne - niezbędnej każdemu prawnikowi. Autorka omawia konstrukcję prawną wszystkich rodzajów ryzyka niezdolności do pracy oraz utraty żywiciela i ich ochronę przy kwalifikacji prawnej: z ogólnego stanu zdrowia, z wypadk...
ISBN:
978-83-81-07066-9
rok wydania:
2017
dostępne:
Tak
55.20 zł do koszyka

-20%

Zagadnienia prawne i ekonomiczne dotyczące umów ubezpieczeń na życie

Szczepańska Magdalena

WOLTERS KLUWER

Ubezpieczenia na życie w ostatnich latach podlegały dynamicznemu rozwojowi. Przede wszystkim znaczącą rolę zaczęły odgrywać ubezpieczenia o charakterze inwestycyjnym, zwłaszcza ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Zakłady ubezpieczeń opracowały nowe rodzaje produktów ubezpieczeniowych, które w szerokim zakresie są świ...
ISBN:
978-83-81-07372-1
rok wydania:
2017
dostępne:
Tak
103.20 zł do koszyka

-15%

Okręgowe sądy ubezpieczeń społecznych

Nowakowski Michał

Księgarnia Akademicka

Opracowanie niniejsze stanowi pierwszą w historiografii polskiej monograficzną prezentację problematyki związanej z działającymi w Polsce Ludowej od lat 40. do 70. XX w. okręgowymi sądami ubezpieczeń społecznych. Sądy te, wraz z współistniejącymi z nimi Trybunałem Ubezpieczeń Społecznych, były pierwszymi działającymi w Polsce po II wojnie świato...
ISBN:
978-83-76-38757-4
rok wydania:
2017
dostępne:
Tak
27.20 zł do koszyka

-10%

Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków 2017

Młynarska-Wełpa Elżbieta

Oficyna Prawa Polskiego

Z książki Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków 2017 dowiesz się, jak dokonywać potrąceń z różnego rodzaju świadczeń pracowniczych od 1 stycznia 2017 r.
ISBN:
978-83-26-95697-3
rok wydania:
2016
dostępne:
Tak
62.10 zł do koszyka

-18%

Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Radzisław Andrzej

C.H.Beck Wydawnictwo Sp. z o.o.

Praktyczny komentarz do ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Niniejszy komentarz to jedyna na rynku publikacja skierowana do praktyków, która zawiera ponad 130 przykładów (popartych licznym orzecznictwem) wyjaśniających zasady ustalania prawa do zasiłków oraz obrazujących sposoby oblic...
ISBN:
978-83-25-56220-5
rok wydania:
2016
dostępne:
Brak
146.78 zł powiadom

-10%

Prawo pracy i ZUS w instytucjach kultury Świadczenia dla pracowników, czas pracy, choroby i składki

Majkowski Bogdan, Culepa Michał, Kaleta Joanna

Oficyna Prawa Polskiego

Jednym z wielu zagadnień, które auptorzy wyjasniają w książce są 50-procentowe koszty uzyskania przychodów, które przysługują za korzystanie lub rozporządzanie prawami autorskimi i pokrewnymi. ZUS niejednokrotnie dokonywał przekwalifikowania umów dotyczących wykonawstwa artystycznego z umów o dzieło na umowy zlecenia. Na skutek tego płatnicy sk...
ISBN:
978-83-26-95117-6
rok wydania:
2016
dostępne:
Brak
61.42 zł powiadom

-15%

Prawo pracy a prawo ubezpieczeń społecznych

Dzienisiuk Dorota

DIFIN

Stale dokonujące się przemiany społeczne i gospodarcze oddziałują na prawo pracy i ubezpieczenia społeczne, szczególnie teraz, gdy dynamicznie rozwijają się nowe formy zatrudnienia. W regulacji prawnej utrzymuje się wiele odrębnych przepisów dotyczących stosunku pracy jako tytułu ubezpieczenia, a w prawie pracy jest wiele zasad, które odnoszą si...
ISBN:
978-83-80-85159-7
rok wydania:
2016
dostępne:
Tak
72.25 zł do koszyka

-10%

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy zasiłkowej 2016 z kom.

Infor

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy zasiłkowej 2016 z komentarzem
ISBN:
978-83-74-40717-5
rok wydania:
2016
dostępne:
Brak
44.10 zł powiadom

-15%

Powszechny system emerytalny a aktywność zawodowa emerytów

Jabłońska-Porzuczek Lidia, Łuczka Władysława

DIFIN

Głównym celem publikacji jest identyfikacja i charakterystyka podstawowych czynników wpływających na sytuację finansową systemu emerytalnego oraz czynników determinujących aktywność zawodową emerytów. W szczególności przedstawiona została sytuacja finansowa Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, przemiany demograficzne i ich oddziaływanie na przepływ...
ISBN:
978-83-80-85091-0
rok wydania:
2016
dostępne:
Brak
40.80 zł powiadom

-20%

Meritum Ubezpieczenia społeczne 2016

WOLTERS KLUWER

Publikacja stanowi próbę całościowego przedstawienia obecnie obowiązującego systemu ubezpieczeń społecznych budowanego od początku 1999 r., który podlega jednak bieżącej modernizacji. Do końca 1998 r. system ten był w dużej mierze oparty na tzw. zabezpieczeniu społecznym, natomiast obecnie jest to system ubezpieczeniowy, polegający - mówiąc w up...
ISBN:
978-83-26-49833-6
rok wydania:
2016
dostępne:
Brak
182.40 zł powiadom

-15%

Studium porównawcze systemów zabezpieczenia społecznego pracowników administracji publicznej

Kaleta Paweł

Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Autor przedstawia aktualny stan ubezpieczeń społecznych pracowników administracji publicznej w wybranych państwach członkowskich UE i odnosi do nich ubezpieczenie społeczne pracowników instytucji Unii Europejskiej (Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady UE, Komisji Europejskiej, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Europejskie...
ISBN:
978-83-23-52124-2
rok wydania:
2016
dostępne:
Tak
38.25 zł do koszyka

-10%

Składki ZUS 2016 Zmiany, dokumentacja, rozliczenia z ZUS

Majkowski Bogdan, Pigulski Mariusz, Warszawska Jarosława

Oficyna Prawa Polskiego

Do końca 2015 roku, przy wyborze tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, nie ma znaczenia wysokość przychodu uzyskiwanego z danej umowy zlecenia. Sytuacja uległa zmianie od 1 stycznia 2016 r. Od tego dnia osoba pracująca na umowę zlecenia, której łączna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym miesiącu jest...
ISBN:
978-83-26-94663-9
rok wydania:
2016
dostępne:
Tak
61.42 zł do koszyka

-15%

Składki na ubezpieczenia społeczne i podatki w umowie o dzieło

Dudek Katarzyna, Galewska Ewa, Wasylkowska-Michór Magdalena

DIFIN

Rozbieżności w definiowaniu umowy o dzieło widać w licznych orzeczeniach sądowych wydawanych wskutek odwołań od decyzji ZUS i urzędów skarbowych. W książce zostało omówione pojęcie dzieła oraz różnice pomiędzy umową o dzieło a innymi umowami. Przedstawiono wynikające z tych różnic zasady naliczania od tych umów składek na ubezpieczenie społeczne...
ISBN:
978-83-80-85078-1
rok wydania:
2016
dostępne:
Tak
34.01 zł do koszyka

-20%

Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego

Jędrasik-Jankowska Inetta

WOLTERS KLUWER

Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego to nie tylko podręcznik dla studentów wydziałów prawa, lecz także cenna pozycja dla sędziów, adwokatów i radców prawnych, którym umożliwi uaktualnienie wiedzy w tej trudnej i ciągle zmieniającej się dziedzinie prawa. Autorka dokonała analizy aktualnych konstrukcji prawnych ubezpieczeń: em...
ISBN:
978-83-26-49617-2
rok wydania:
2016
dostępne:
Tak
52.00 zł do koszyka

-18%

Leksykon prawa ubezpieczeń społecznych

C.H.Beck Wydawnictwo Sp. z o.o.

Realia gospodarki rynkowej, czyli: kontrola stanu finansów i zatrudnienia, bezrobocie, jako wynik światowego kryzysu ekonomicznego oraz starzenie się społeczeństwa, uzasadniają utrzymanie ubezpieczeń społecznych jako instytucji o charakterze publicznym. Ubezpieczenia społeczne najpełniej gwarantują ubezpieczonym utrzymanie, poprzez składki, k...
ISBN:
978-83-25-58131-2
rok wydania:
2016
dostępne:
Tak
56.58 zł do koszyka

-20%

System ubezpieczeń społecznych Zagadnienia podstawowe

Kluszczyńska Zofia, Koczur Wiesław, Roszewska Katarzyna, Rubel Katarzyna, Szpor Grażyna, Szumlicz Ta

WOLTERS KLUWER

Zakres podręcznika obejmuje ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Dokonano w nim zwięzłej analizy ustaw: o systemie ubezpieczeń społecznych, o świadczeniach w razie choroby i macierzyństwa, o ubezpieczeniu społecznym w razie wypadków przy pracy i chorób zawodowych, o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. O...
ISBN:
978-83-80-92558-8
rok wydania:
2016
dostępne:
Tak
71.20 zł do koszyka