Księgarnia internetowa Manon
koszyk jest pusty

Kategorie

-18%

Prawo papierów wartościowych. System Prawa Prywatnego. Tom 18

C.H.Beck Wydawnictwo Sp. z o.o.

Tom 18 z serii Systemu Prawa Prywatnego dogłębnie i kompleksowa omawia zagadnienia dotyczące Prawa papierów wartościowych. Publikacja obejmuje część ogólną prawa papierów wartościowych oraz omówienie papierów wartościowych, które nie występują w obrocie masowym. Nowe, 3 wydanie uwzględnia wszystkie zmiany od poprzedniego wydania książki oraz ...
ISBN:
978-83-25-58502-0
rok wydania:
2016
dostępne:
Brak
327.18 zł powiadom

-16%

Fundusze wspólnego inwestowania w Polsce

Jamróz Paweł, Ostrowska Dorota, Niedźwiedzka Ewa, Kania Piotr

CeDeWu Sp.z o.o.

Fundusze wspólnego inwestowania należą do instytucji rynku finansowego odgrywających istotne znaczenie we współczesnej gospodarce. Dynamiczny rozwój funduszy inwestycyjnych był spowodowany rozwojem gospodarczym oraz wyższym stopniem rozwoju systemu finansowego. Popularność funduszy wspólnego inwestowania powoduje coraz większe zainteresowanie wś...
ISBN:
978-83-75-56682-6
rok wydania:
2016
dostępne:
Brak
55.44 zł powiadom

-16%

Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych

Koralewski Michał

CeDeWu Sp.z o.o.

Niniejsza książka omawia zatem szczegółowo zarówno krajowe postępowanie łączeniowe, jak i również procedury transgraniczne. Celem uzyskania większej przejrzystości w odrębnym rozdziale zestawione zostały wzajemne podobieństwa i różnice pomiędzy wskazanymi procesami.
ISBN:
978-83-75-56098-5
rok wydania:
2015
dostępne:
Tak
41.16 zł do koszyka

-17%

Rynek finansowy i jego mechanizmy

Dębski Wiesław

PWN Wydawnictwo Naukowe S.A.

Kompleksowe kompendium wiedzy z zakresu nowoczesnych finansów. Uwzględnia najnowsze osiągnięcia zarówno w dziedzinie teorii, jak i praktyki. Zaprezentowano w nim wszystkie najważniejsze kwestie związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe rynku pieniężnego i kapitałowego, a także wycenę akcji, obligacji, instrumentów pochodnych wraz z przykł...
ISBN:
978-83-01-17996-0
rok wydania:
2015
dostępne:
Tak
73.87 zł do koszyka

-18%

Prawo rynku kapitałowego

Chłopecki Aleksander, Dyl Marcin

C.H.Beck Wydawnictwo Sp. z o.o.

Podręcznik ,,Prawo rynku kapitałowego" obejmuje te zakresy prawa rynku finansowego (np. prawa bankowego i ubezpieczeniowego, regulacje otwartych funduszy emerytalnych), które pozostają z nim w ścisłym związku. Tematyka opisywanych regulacji nie jest zatem ograniczona do przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi czy ustawy o ofercie pu...
ISBN:
978-83-25-57270-9
rok wydania:
2015
dostępne:
Brak
53.30 zł powiadom

-16%

Efektywność informacyjna polskiego rynku akcji

Ciołek Maciej

CeDeWu Sp.z o.o.

W historii nauk o finansach próżno jest szukać drugiej teorii, która w równym lub większym stopniu podzieliłaby środowisko akademickie, co koncepcja efektywności informacyjnej rynków. Książka prezentuje w syntetyczny sposób obraz współczesnego rynku kapitałowego wyłaniający się z najnowszych badań, a także krytyczny obraz dominującej od początku...
ISBN:
978-83-75-56741-0
rok wydania:
2015
dostępne:
Tak
49.56 zł do koszyka

-20%

Prawo rynku kapitałowego Komentarz

Fedorowicz Magdalena, Mataczyński Maciej, Michór Andrzej, Nieborak Tomasz, Skoczylas Andrzej

WOLTERS KLUWER

Komentarz obejmuje trzy akty prawne o podstawowym znaczeniu dla rynku kapitałowego, tj. ustawę o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ustawę o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawę o nadzorze nad rynkiem kapitałowym. Wymienione ustawy stanowią ...
ISBN:
978-83-26-48047-8
rok wydania:
2015
dostępne:
Tak
239.20 zł do koszyka

-18%

System Prawa Prywatnego Tom 17A Prawo spółek kapitałowych

C.H.Beck Wydawnictwo Sp. z o.o.

Tom 17A z serii Systemu Prawa Prywatnego w sposób dokładny oraz kompleksowy omawia zagadnienia dotyczące prawa spółek kapitałowych. Publikacja obejmuje zarówno ogólna charakterystykę niniejszej problematyki, jak i odnosi się do europejskiego prawa spółek. Drugie wydanie uwzględnia m.in. zmiany związane z zawarciem spółki z o.o. przy wykorzystan...
ISBN:
978-83-25-57401-7
rok wydania:
2015
dostępne:
Tak
286.18 zł do koszyka

-20%

Przepływy pieniężne

Śnieżek Ewa, Wiatr Michał

WOLTERS KLUWER

Publikacja zawiera wieloaspektowe rozważania na temat różnych sposobów podejścia do ujawniania, prognozowania i analizowania informacji o cash flow. Część pierwsza obejmuje ogólne zagadnienia dotyczące informacji o przepływach pieniężnych: zarys ewolucji podstawowych podejść do raportowania przebiegu strumieni przepływów (podejście funduszowe i...
ISBN:
978-83-26-49313-3
rok wydania:
2015
dostępne:
Brak
159.20 zł powiadom

-20%

Przepływy pieniężne

Śnieżek Ewa, Wiatr Michał

WOLTERS KLUWER

Publikacja zawiera wieloaspektowe rozważania na temat różnych sposobów podejścia do ujawniania, prognozowania i analizowania informacji o cash flow. Część pierwsza obejmuje ogólne zagadnienia dotyczące informacji o przepływach pieniężnych: zarys ewolucji podstawowych podejść do raportowania przebiegu strumieni przepływów (podejście funduszowe i...
ISBN:
978-83-26-44530-9
rok wydania:
2014
dostępne:
Tak
167.16 zł do koszyka

-10%

Decyzje na rynkach Venture Capital / Private Equity

Zimny Artur

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Przedłożona do recenzji książka ma charakter monografii prezentującej segment rynku finansowego tworzony przez inwestorów venture capital. Rynek ten zaczął się kształtować w formie zinstytucjonalizowanej kilkadziesiąt lat temu, ale ciągle charakteryzuje go duża dynamika i zmienność wyrażająca się w poszerzaniu obszarów inwestowania, powstawaniu ...
ISBN:
978-83-79-69018-3
rok wydania:
2014
dostępne:
Brak
54.81 zł powiadom

-18%

Prawo rynku kapitałowego

C.H.Beck Wydawnictwo Sp. z o.o.

Seria „Twoje Prawo” zawiera: hasła w nawiasach kwadratowych, przypisy z opisem poszczególnych zmian, indeks rzeczowy, pogrubienie ostatnich zmian.
ISBN:
978-83-25-56397-4
rok wydania:
2014
dostępne:
Tak
24.52 zł do koszyka

-15%

Statut spółki akcyjnej jako środek obrony przed wrogim przejęciem

Stańczyk Mateusz Jan

DIFIN

Publikacja została zainspirowana powtarzającymi się na polskim rynku giełdowym próbami wrogiego przejęcia oraz działaniami spółek, które starają się tego uniknąć. Autor dokonuje dogłębnej analizy statutu spółki publicznej na gruncie polskiego prawa oraz doktryny i orzecznictwa, badając jego zastosowanie jako możliwej bariery technicznej służące...
ISBN:
978-83-79-30307-6
rok wydania:
2014
dostępne:
Brak
41.06 zł powiadom

-18%

Prawo rynku kapitałowego Komentarz

C.H.Beck Wydawnictwo Sp. z o.o.

rawo rynku kapitałowego. Komentarz, autorstwa wybitnego grona specjalistów w poruszanej tematyce, pod redakcją prof. zw. dr hab. Marka Wierzbowskiego, dr Ludwika Sobolewskiego oraz dr hab. Pawła Wajdy stanowi wyczerpujące omówienie: ustawy z o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu ob...
ISBN:
978-83-25-56318-9
rok wydania:
2014
dostępne:
Tak
286.18 zł do koszyka

-17%

Sprzedaż udziałów lub akcji - modelowa umowa Share Purchase Agreement

Kocemba Karolina, Salwa Jakub, Tomczak Michał

LexisNexis

Sprzedaż udziałów lub akcji – modelowa umowa Share Purchase Agreement to publikacja, w której w przystępny i uporządkowany sposób zaprezentowano, jak w obrocie transakcyjnym posługiwać się tą umową, oraz przedstawiono względnie typowy wzorzec tej umowy. Większość transakcji na rynku niepublicznym mergers and acquisitions realizowana jest w op...
ISBN:
978-83-27-80622-2
rok wydania:
2014
dostępne:
Brak
65.57 zł powiadom

-15%

Rynek papierów wartościowych

Bień Witold

DIFIN

W opracowaniu skoncentrowano się na papierach wartościowych o finansowym charakterze, gdyż problematyka innych walorów związanych już ściślej z obrotem handlowym (np. konosamentów, warrantów towarowych, niektórych dokumentów ubezpieczeniowych) stanowi odrębną dziedzinę. Celem opracowania jest zapoznanie Czytelnika z rodzajami, funkcjami i sposob...
ISBN:
978-83-72-51826-2
rok wydania:
2013
dostępne:
Brak
46.75 zł powiadom

-35%

Zmienność rynków a wartość przedsiębiorstw

Poltext Sp. z o.o.

Książka przedstawia problem zmienności rynków kapitałowych, surowcowych i pieniężnych w pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku oraz ich wpływ na determinanty wyceny i wartość przedsiębiorstw. Szczególnie wnikliwie Autorzy rozpatrują takie zagadnienia, jak: zmienność rynków jako nowa „normalność” w gospodarce, miejsce Chin w przyszłym ładzie fin...
ISBN:
978-83-75-61060-4
rok wydania:
2013
dostępne:
Tak
51.12 zł do koszyka

-20%

Nabywanie akcji własnych przez spółkę akcyjną

Dąbrowski Daniel

WOLTERS KLUWER

Kodeks spółek handlowych zezwala obecnie w szerokim zakresie na nabywanie akcji własnych przez spółki akcyjne. Dzięki liberalizacji przepisów spółki uzyskały nowoczesny instrument zarządzania swoimi finansami oraz, w pewnym zakresie, instrument kształtowania składu akcjonariatu. Nabywanie akcji własnych może służyć m.in. przekazywaniu akcjonariu...
ISBN:
978-83-26-40410-8
rok wydania:
2013
dostępne:
Brak
58.40 zł powiadom

-18%

Prawo rynku kapitałowego

Chłopecki Aleksander, Dyl Marcin

C.H.Beck Wydawnictwo Sp. z o.o.

Zagadnienia przedstawione w trzecim wydaniu zainteresują z pewnością nie tylko studentów wydziałów prawa i ekonomii, ale również mogą okazać się użyteczne dla praktyków - uczestników obrotu giełdowego, chcących usystematyzować swoją wiedzę lub znaleźć rozwiązanie konkretnych problemów.
ISBN:
978-83-25-54282-5
rok wydania:
2013
dostępne:
Brak
50.80 zł powiadom

-16%

Giełda

Dobosiewicz Zbigniew

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A.

W walce konkurencyjnej między giełdami różnych krajów liczą się jakość i szybkość obsługi inwestorów, ważne znaczenie mają także takie wskaźniki, jak wielkość operacji giełdowych, kapitalizacja giełdy, liczba notowanych spółek. Klienci chętniej korzystają więc z usług giełdy o większej skali obrotów, licząc na korzystniejszy układ cen. Giełda ...
ISBN:
978-83-20-82056-0
rok wydania:
2013
dostępne:
Tak
46.12 zł do koszyka