Księgarnia internetowa Manon
koszyk jest pusty

Kategorie

-20%

Administracyjnoprawny status cudzoziemca w Polsce

Kumela-Romańska Magdalena

WOLTERS KLUWER

Monografia kompleksowo przedstawia problematykę położenia prawnego cudzoziemca. Zawarto w niej analizę administracyjnoprawnych uprawnień i obowiązków cudzoziemców, a także uzasadnienie tych regulacji na gruncie praw człowieka i prawa konstytucyjnego oraz ich konsekwencje na tle przepisów prawa cywilnego. W publikacji omówiono m.in. takie zag...
ISBN:
978-83-81-07028-7
rok wydania:
2017
dostępne:
Brak
79.20 zł powiadom

-15%

Przestępczość cudzoziemców

Wydawnictwo Naukowe Scholar

W dobie globalizacji, transmisji kulturowej i ruchów migracyjnych analizowanie wzajemnych interakcji zjawisk społecznych jest nie tylko uzasadnione, ale i konieczne. W kontekście intensywnych zmian zachodzących w poszczególnych społeczeństwach, w tym również w Polsce, pytanie o to – czy i na ile pojawienie się w ostatnich latach w naszym kraju c...
ISBN:
978-83-73-83855-0
rok wydania:
2017
dostępne:
Tak
66.04 zł do koszyka

-20%

Status cudzoziemca w Polsce wobec współczesnych wyzwań międzynarodowych

Pudzianowska Dorota

WOLTERS KLUWER

Prezentowane w publikacji zagadnienia są niezwykle aktualne, zwłaszcza w kontekście praw uchodźców i wyzwań, przed którymi stanęły państwa członkowskie Unii Europejskiej w związku z napływem dużej liczby migrantów. Monografia zawiera omówienie istotnych kwestii, jakie wiążą się z regulacjami prawnymi dotyczącymi cudzoziemców, w tym m.in.: -...
ISBN:
978-83-80-92801-5
rok wydania:
2016
dostępne:
Brak
103.20 zł powiadom

-15%

Cudzoziemiec niepożądany w polskim prawie o cudzoziemcach

Dąbrowski Paweł

Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Niniejsza praca poświęcona jest jednemu z najbardziej ważkich zagadnień w obszarze prawa o cudzoziemcach - cudzoziemcom niepożądanym, czyli takich, do których władze państwowe mają negatywny stosunek, dążąc do ich niewpuszczenia na terytorium lub do położenia kresu ich pobytowi. Znaczenie problemu rośnie wraz ze skalą imigracji do Polski - w PRL...
ISBN:
978-83-23-50897-7
rok wydania:
2015
dostępne:
Tak
33.15 zł do koszyka

-18%

Ustawa o cudzoziemcach Komentarz

C.H.Beck Wydawnictwo Sp. z o.o.

Ustawa o cudzoziemcach. Komentarz, zawiera omówienie przepisów ustawy z 12.12.2013 r. – o cudzoziemcach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1650 ze zm.). Publikacja zawiera wyczerpujące omówienie wszystkich przepisów ustawy. Przedmiotowa ustawa ma przede wszystkim na celu określenie zasad i warunków wjazdu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Pols...
ISBN:
978-83-25-57611-0
rok wydania:
2015
dostępne:
Brak
236.98 zł powiadom

-18%

Ustawa o cudzoziemcach Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców The Act on Foreigners

C.H.Beck Wydawnictwo Sp. z o.o.

Nowa seria wydawanych w układzie synoptycznym tłumaczeń polskich ustaw na język angielski stawia na poprawność i płynność przekładu oraz jego wysoki poziom merytoryczny. Dlatego każdy publikowany przez nas tekst jest wielokrotnie weryfikowany przez osoby władające językiem angielskim jako językiem ojczystym. Niniejszy zbiór, wydany w nowej se...
ISBN:
978-83-25-57583-0
rok wydania:
2015
dostępne:
Brak
163.18 zł powiadom

-18%

Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce Komentarz

Wereśniak-Masri Izabela

C.H.Beck Wydawnictwo Sp. z o.o.

Komentarz w sposób szczegółowy prezentuje zagadnienie dotyczące nabywania nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce poprzez zaprezentowanie stosowania założeń w praktyce oraz dokładną wykładnię przepisów ustawy z 24.3.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 ze zm.). Pierwsza część – komenta...
ISBN:
978-83-25-56369-1
rok wydania:
2014
dostępne:
Brak
97.58 zł powiadom

-18%

Przestępczość graniczna cudzoziemców

Perkowska Magdalena

C.H.Beck Wydawnictwo Sp. z o.o.

Monografie Prawnicze to seria, w której ukazują się publikacje omawiające w wyczerpujący sposób określone instytucje czy zagadnienia prawne. Adresujemy je przede wszystkim do prawników poszukujących wnikliwego ujęcia tematu, łączącego teorię (poglądy doktryny, elementy prawnoporównawcze) i praktykę (bogaty wybór orzecznictwa). A tego - ze względ...
ISBN:
978-83-25-55674-7
rok wydania:
2013
dostępne:
Brak
72.98 zł powiadom

-17%

Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców

Dalecka Aleksandra, Przewoźny-Paciorek Adriana

LexisNexis

To praktyczne opracowanie zagadnień związanych z cywilnoprawnym obrotem nieruchomościami w Polsce z udziałem cudzoziemców. Nabycie przez cudzoziemca nieruchomości w Polsce wiąże się z uzyskaniem odpowiedniego zezwolenia. Wymaga go także nabycie lub objęcie przez cudzoziemca udziałów lub akcji w spółce handlowej z siedzibą na terytorium RP. Mimo...
ISBN:
978-83-27-80254-5
rok wydania:
2013
dostępne:
Brak
32.37 zł powiadom

-17%

Cywilnoprawny obrót nieruchomościami przez cudzoziemców

Skoczylas Józef Jan, Szlęzak Edyta

LexisNexis

Jest to kolejne, czwarte wydanie książki poświęcone analizie przepisów ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Autorzy: Józef Jan Skoczylas - profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Edyta Szlęzak - radca prawny, przedstawiają w nim aktualny stan regulacji, uwzględniając przy tym dorobek o...
ISBN:
978-83-76-20403-1
rok wydania:
2010
dostępne:
Brak
78.85 zł powiadom