Księgarnia internetowa Manon
koszyk jest pusty

Kategorie

-20%

Dowody i postępowanie dowodowe w międzynarodowym arbitrażu handlowym oraz inwestycyjnym

Czech Konrad

WOLTERS KLUWER

Od kilkunastu lat wzrasta w Polsce ogólne zainteresowanie arbitrażem i najszerzej rozumianym międzynarodowym obrotem gospodarczym. Skarb Państwa był i jest zaangażowany w liczne głośne spory arbitrażowe przyczyniające się do wzrostu zainteresowania tą tematyką. W publikacji przedstawiono problematykę dowodów i postępowania dowodowego w międz...
ISBN:
978-83-81-07396-7
rok wydania:
2017
dostępne:
Tak
111.20 zł do koszyka

-20%

Podatkowy zakład zagraniczny

Lipniewicz Rafał

WOLTERS KLUWER

W publikacji dokonano prawnopodatkowej analizy instytucji zakładu zagranicznego, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu, jaki rozwój tzw. gospodarki cyfrowej wywiera na tradycyjną konstrukcję prawną zakładu. Ponadto szczególną uwagę poświęcono kwestii wykorzystywania przez przedsiębiorstwa działające w skali międzynarodowej instytucji zakładu do u...
ISBN:
978-83-80-92832-9
rok wydania:
2017
dostępne:
Tak
103.20 zł do koszyka

-20%

Postępowanie karne w sprawach międzynarodowych

Kusak Martyna

WOLTERS KLUWER

Podręcznik zawiera zwięzłe omówienie współpracy międzynarodowej w sprawach karnych. Autorka w sposób przejrzysty i syntetyczny przedstawia jej formy, podstawowe instrumenty oraz krajowe rozwiązania dotyczące podejmowania czynności w kontekście transgranicznym. Znaczną część opracowania poświęcono współpracy między państwami członkowskimi Unii Eu...
ISBN:
978-83-81-07297-7
rok wydania:
2017
dostępne:
Tak
39.20 zł do koszyka

-18%

Stosunek pracy wynikający z umowy w prawie prywatnym międzynarodowym

Kurowski Witold

C.H.Beck Wydawnictwo Sp. z o.o.

Prezentowana monografia stanowi pierwsze od blisko czterdziestu lat omówienie problematyki stosunku pracy wynikającego z umowy w prawie prywatnym międzynarodowym. Opracowanie obejmuje pogłębioną analizę regulacji kolizyjnych dotyczących „indywidualnej umowy o pracę” zawartych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 593/2008 z 20...
ISBN:
978-83-25-59169-4
rok wydania:
2017
dostępne:
Tak
97.58 zł do koszyka

-10%

Egzekucja sądowa w świetle przepisów z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego

CURRENDA

Przygotowane przez doświadczonych Autorów, reprezentujących kilka ośrodków akademickich, opracowanie Egzekucja sądowa w świetle przepisów z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego w syntetycznej i czytelnej formie przedstawia skomplikowane kwestie postępowania egzekucyjnego oraz zabezpieczającego.
ISBN:
978-83-60-83376-6
rok wydania:
2016
dostępne:
Tak
62.10 zł do koszyka

-20%

Prawo prywatne międzynarodowe

Pazdan Maksymilian

WOLTERS KLUWER

Podręcznik zawiera zwięzły wykład z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego obowiązującego w Polsce. Autor uwzględnił osiągnięcia współczesnej doktryny zagranicznej i krajowej oraz najnowsze orzecznictwo. Oprócz ustawy - Prawo prywatne międzynarodowe z 2011 r. w książce uwzględniono kolizyjnoprawne regulacje unijne i konwencyjne. Najważniejsze...
ISBN:
978-83-80-92842-8
rok wydania:
2016
dostępne:
Tak
55.20 zł do koszyka

-20%

Obrót prawny z zagranicą w sprawach cywilnych i karnych

Ciszewski Jan

WOLTERS KLUWER

Kolejne wydanie książki uwzględnia zmiany, jakie pojawiły się w umowach międzynarodowych i konwencjach, jak również konsekwencje procesu ciągłego dostosowywania polskich norm do prawa Unii Europejskiej. Książka zawiera zaktualizowane wykazy umów, których Polska jest stroną, wzory pism, informacje o wzajemności, wykazy sądów zagranicznych, placó...
ISBN:
978-83-80-92629-5
rok wydania:
2016
dostępne:
Tak
191.20 zł do koszyka

-18%

Morskie zasoby genetyczne w prawie międzynarodowym

Marciniak Konrad Jan

C.H.Beck Wydawnictwo Sp. z o.o.

"Monografia dr Konrada Jana Marciniaka podejmuje ważny, a na gruncie polskiej nauki prawa międzynarodowego niemal całkowicie „dziewiczy” temat. (...) Przez wiele lat głębokie wody Oceanu Światowego traktowano jako przestrzenie pozbawione życia. Zmiana nastąpiła dopiero w XX wieku, a badania ekosystemów głębokiego dna mórz i oceanów rozpoczęło si...
ISBN:
978-83-25-58844-1
rok wydania:
2016
dostępne:
Tak
105.78 zł do koszyka

-17%

Przepływ osób, usług, towarów i kapitału w umowach międzynarodowych Unii Europejskiej

Daulenov Miras

Adam Marszałek

Książka jest poświęcona konstrukcji unijnych praw ekonomicznych i socjalnych przysługujących obywatelom państw trzecich w zakresie pobytu i pracy, ubezpieczenia społecznego, przepływu towarów i kapitału, jak również świadczenia usług. Prawa te są przyznawane obywatelom pozaunijnym na mocy umów międzynarodowych zawieranych przez Unię z państwami ...
ISBN:
978-83-80-19292-8
rok wydania:
2016
dostępne:
Tak
37.18 zł do koszyka

-15%

Międzynarodowa ochrona praw dziecka

Michałowska Grażyna

Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Publikacja podejmująca całościowo problem międzynarodowej ochrony praw dziecka. Autorka prezentuje prawa i pozycję dziecka w historii, analizuje proces instytucjonalizacji ochrony praw dziecka, uwzględnia zagadnienie przemocy wobec dzieci oraz zjawisko dzieci ulicy. Omawia Konwencję Praw Dziecka, przybliża działalność instytucji działających na ...
ISBN:
978-83-23-52261-4
rok wydania:
2016
dostępne:
Tak
43.35 zł do koszyka

-20%

Status cudzoziemca w Polsce wobec współczesnych wyzwań międzynarodowych

Pudzianowska Dorota

WOLTERS KLUWER

Prezentowane w publikacji zagadnienia są niezwykle aktualne, zwłaszcza w kontekście praw uchodźców i wyzwań, przed którymi stanęły państwa członkowskie Unii Europejskiej w związku z napływem dużej liczby migrantów. Monografia zawiera omówienie istotnych kwestii, jakie wiążą się z regulacjami prawnymi dotyczącymi cudzoziemców, w tym m.in.: -...
ISBN:
978-83-80-92801-5
rok wydania:
2016
dostępne:
Brak
103.20 zł powiadom

-18%

Ubi ius, ibi remedium

praca zbiorowa

C.H.Beck Wydawnictwo Sp. z o.o.

Pozycja „Ubi ius, ibi remedium” jest publikacją dedykowaną pamięci wybitnego specjalisty z zakresu prawa międzynarodowego, Panu Profesorowi Janowi Kolasie. Księga zawiera teksty autorstwa wybitnych praktyków jak i teoretyków prawa, bliskich współpracowników jubilata. W publikacji omówiono zagadnienia: dekolonizacji (pojecie, zasady i ...
ISBN:
978-83-25-59154-0
rok wydania:
2016
dostępne:
Tak
163.18 zł do koszyka

-17%

Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie

Góralczyk Wojciech, Sawicki Stefan

LexisNexis

Podręcznik stanowi pełny wykład dotyczący prawa publicznego międzynarodowego. W piętnastym wydaniu, uaktualnionym i rozszerzonym, omówiono m.in. podstawowe problemy związane z przyjęciem przez Polskę nowych ustaw: o prawie prywatnym międzynarodowym i o obywatelstwie polskim, rozwinięto zagadnienie parafowania umów międzynarodowych oraz przedstaw...
ISBN:
978-83-27-80101-2
rok wydania:
2015
dostępne:
Brak
57.27 zł powiadom

-10%

Prawo prywatne międzynarodowe

praca zbiorowa

Od.Nowa

Stan prawny - 15 kwietnia 2015 Na treść zbioru zawierającego przepisy prawa prywatnego międzynarodowego składają się: ustawy (w tym Prawo prywatne międzynarodowe, oraz o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców), szereg najważniejszych rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej oraz konwencje dotyczących tytułowego zagad...
ISBN:
978-83-64-42790-9
rok wydania:
2015
dostępne:
Brak
8.91 zł powiadom

-18%

Prawo międzynarodowe publiczne

Filipek Paweł, Kuźniak Brygida

C.H.Beck Wydawnictwo Sp. z o.o.

Repetytorium ,,Prawo międzynarodowe publiczne. Testy. Kazusy. Tablice. Słownik. Zadania i ćwiczenia. Leksykon" podzielony jest na trzy części: część pierwsza - Testy wraz z odpowiedziami - dotyczy wszystkich najważniejszych działów prawa międzynarodowego publicznego; część druga - Kazusy z rozwiązaniami - uwzględnia praktyczne problemy...
ISBN:
978-83-25-56218-2
rok wydania:
2015
dostępne:
Brak
47.36 zł powiadom

-18%

Prawo prywatne międzynarodowe

Gołaczyński Jacek

C.H.Beck Wydawnictwo Sp. z o.o.

Podręcznik „Prawo prywatne międzynarodowe" jest całościowym wykładem przedmiotu i będzie pomocny w poznaniu istoty prawa prywatnego międzynarodowego - kolizyjnego i merytorycznego. Czwarte wydanie zawiera: nowe akty prawa Unii Europejskiej regulujące prawo prywatne międzynarodowe i międzynarodowe postepowanie cywilne oraz zbiór wybranych aktó...
ISBN:
978-83-25-56786-6
rok wydania:
2015
dostępne:
Tak
56.58 zł do koszyka

-18%

Prawo prywatne międzynarodowe

C.H.Beck Wydawnictwo Sp. z o.o.

Prawo prywatne międzynarodowe – ze względu na obszerność i rozległość prezentowanej tematyki oraz stopień skompliowania poruszanych w nim zagadnień – jest przedmiotem analizy trzech tomów Systemu Prawa Prywatnego – Tomu 20A, 20B i 20C. Są to ostatnie części tworzonego przez lata wielotomowego dzieła, które zyskało uznanie na rynku prawniczym. W ...
ISBN:
978-83-25-57188-7
rok wydania:
2015
dostępne:
Tak
286.18 zł do koszyka

-18%

Prawo prywatne międzynarodowe

C.H.Beck Wydawnictwo Sp. z o.o.

Prawo prywatne międzynarodowe – ze względu na obszerność, rozległość omawianej tematyki i stopień skomplikowania poruszanych w nim zagadnień – jest przedmiotem analizy trzech tomów Systemu Prawa Prywatnego – Tomu 20A, 20B i 20C. Są to ostatnie części tworzonego przez lata wielotomowego dzieła, które zyskało uznanie na rynku prawniczym. W przedst...
ISBN:
978-83-25-56289-2
rok wydania:
2015
dostępne:
Tak
286.18 zł do koszyka

-17%

Prawo międzynarodowe publiczne w pytaniach i odpowiedziach

Kamiński Tomasz, Myszona-Kostrzewa Katarzyna

LexisNexis

Stan prawny na 15 maja 2012 roku. Prawo międzynarodowe publiczne w pytaniach i odpowiedziach to publikacja dla studentów studiów prawniczych, politologicznych, dziennikarskich oraz poświęconych stosunkom międzynarodowym. Pytania i odpowiedzi odnoszą się do wybranych instytucji i zagadnień z zakresu prawa międzynarodowego publicznego. Autorz...
ISBN:
978-83-78-06263-9
rok wydania:
2015
dostępne:
Brak
40.67 zł powiadom

-18%

Status spółek osobowych w międzynarodowym prawie podatkowym

Bandzmer Marta

C.H.Beck Wydawnictwo Sp. z o.o.

Praca zawiera rozważania na temat statusu spółek osobowych w międzynarodowym prawie podatkowym. Ukazuje ona polską i międzynarodową regulację dotyczącą tej kwestii. W sposób przystępny dla czytelnika przedstawiono w niej przyczyny powstania problemów zwiazanych z opodatkowaniem spółek osobowych. W publikacji omówiono m.in. takie zagadnienia jak...
ISBN:
978-83-25-56829-0
rok wydania:
2015
dostępne:
Tak
81.18 zł do koszyka