Księgarnia internetowa Manon
koszyk jest pusty

Kategorie

-10%

Debata Hart-Fuller i jej znaczenie dla filozofii prawa

Snarski Tomasz

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

W książce Autor omówił debatę uznawaną za najważniejszą w filozofii prawa XX wieku oraz prześledził jej współczesną recepcję w naukach prawnych. Pokazał m.in., w jaki sposób treści poruszone podczas debaty Hart – Fuller, tradycyjnie identyfikowanej ze sporem o relacje prawa i moralności, oddziałują na rozważania istotnych aktualnie zagadnień bad...
ISBN:
978-83-78-65598-5
rok wydania:
2018
dostępne:
Brak
41.58 zł powiadom

-20%

Logika dla prawników

Petzel Jacek, Malinowski Andrzej, Machińska Hanna, Lewandowski Sławomir

WOLTERS KLUWER

Logika dla prawników to opracowanie prezentujące zasady poprawnego myślenia oraz poprawnego rozumienia, stosowania i formułowania tekstów aktów prawnych. Książka zawiera obszerny wykład logiki, wzbogacony wieloma przykładami zastosowań z zakresu prawa. Oprócz tradycyjnie przedstawianego w tego typu publikacjach wyboru tematyki logicznej - z zakr...
ISBN:
978-83-81-07699-9
rok wydania:
2017
dostępne:
Tak
55.20 zł do koszyka

-10%

Kodeks postępowania karnego

Red. Krzyżanowski Lech

Od.Nowa

Najnowsza aktualizacja Kodeksu postępowania karnego, uwzględniająca zmiany prawne wynikające z uchwalenia ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, ustawy o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej P...
ISBN:
978-83-65-72112-9
rok wydania:
2017
dostępne:
Tak
11.61 zł do koszyka

-10%

Ubezpieczenia społeczne i świadczenia ZUS

Red. Prus Anna

Od.Nowa

Publikacja jest zbiorem najistotniejszych przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych i świadczeń wypłacanych przez ZUS tj. ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawę o emeryturach i rentach z FUS, ustawę o świadczeniach przedemerytalnych, o rencie socjalnej, świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macier...
ISBN:
978-83-65-72129-7
rok wydania:
2017
dostępne:
Tak
22.41 zł do koszyka

-10%

Kodeks pracy

Red. Prus Anna

Od.Nowa

Najnowsza aktualizacja kodeksu pracy. Publikacja zawiera tekst jednolity ustawy wraz ze zmianami oraz przepisy wprowadzające. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format, przejrzysty układ graficzny i niska cena. Łatwą orientację w materiale umożliwia obszerny skorowidz. Zmiany oczekujące na wejście w życie umieszczono w ramkach. Stan pr...
ISBN:
978-83-65-72107-5
rok wydania:
2017
dostępne:
Tak
8.91 zł do koszyka

-10%

Kodeks spółek handlowych

Red. Kaszok Agnieszka

Od.Nowa

Najnowsza aktualizacja kodeksu spółek handlowych. Publikacja zawiera tekst jednolity kodeksu. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format, przejrzysty układ graficzny i niska cena. Łatwą orientację w materiale umożliwia obszerny skorowidz. Zmiany oczekujące na wejście w życie umieszczono w ramkach. Stan prawny: styczeń 2017r.
ISBN:
978-83-65-72108-2
rok wydania:
2017
dostępne:
Brak
8.91 zł powiadom

-10%

Kodeks cywilny

Red. Kaszok Agnieszka

Od.Nowa

Najnowsza aktualizacja kodeksu cywilnego. Publikacja zawiera tekst jednolity ustawy oraz przepisy wprowadzające. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format i przejrzysty układ graficzny. Łatwą orientację w materiale umożliwia obszerny skorowidz. Zmiany oczekujące na wejście w życie umieszczono w ramkach. Stan prawny: styczeń 2017r.
ISBN:
978-83-65-72105-1
rok wydania:
2017
dostępne:
Tak
8.91 zł do koszyka

-10%

Kodeks postępowania administracyjnego

Red. Krzyżanowski Lech

Od.Nowa

Najnowsza aktualizacja kodeksu postępowania administracyjnego. Publikacja zawiera tekst jednolity ustawy uzupełniony o prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, wraz z przepisami wprowadzającymi. Uwzględnia ostatnie zmiany wprowadzone przez ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format,...
ISBN:
978-83-65-72126-6
rok wydania:
2017
dostępne:
Tak
8.91 zł do koszyka

-10%

Kodeks postępowania cywilnego

Red. Kaszok Agnieszka

Od.Nowa

Najnowsza aktualizacja kodeksu postępowania cywilnego. Publikacja zawiera tekst jednolity kodeksu wraz z przepisami wprowadzającymi. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format, przejrzysty układ graficzny i niska cena. Łatwą orientację w materiale umożliwia obszerny skorowidz. Zmiany oczekujące na wejście w życie umieszczono w ramkach. ...
ISBN:
978-83-65-72127-3
rok wydania:
2017
dostępne:
Tak
13.41 zł do koszyka

-10%

Prawo Unii Europejskiej

Red. Krzyżanowski Lech

Od.Nowa

Prawo Unii Eurpejskiej to zbiór podstawowych aktów prawnych określających zasady funkcjonowania Unii Europejskiej. Treść zbioru stanowi wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Traktat o Unii Europejskiej, Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej wraz z wyjaśnieniami, a także protokoły do wymienionych wcześniej traktat...
ISBN:
978-83-65-72111-2
rok wydania:
2017
dostępne:
Tak
11.61 zł do koszyka

-10%

Kodeks karny skarbowy

Red. Krzyżanowski Lech

Od.Nowa

Publikacja zawiera tekst jednolity ustawy Kodeks karny skarbowy oraz przepisy wprowadzające. Uwzględniono zmiany wynikające z uchwalenia ustawy o o Krajowej Administracji Skarbowej, ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Zaletą książki jest jej...
ISBN:
978-83-65-72118-1
rok wydania:
2017
dostępne:
Tak
11.61 zł do koszyka

-10%

Kodeks karny wykonawczy

Red. Krzyżanowski Lech

Od.Nowa

Najnowsza aktualizacja Kodeksu karnego wykonawczego, uwzględniająca zmiany prawne wynikające z wejścia w życie ustawy o o Krajowej Administracji Skarbowej oraz o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format, przejrzysty układ graficzny i niska cena. Łatwą orientację ...
ISBN:
978-83-65-72121-1
rok wydania:
2017
dostępne:
Tak
11.61 zł do koszyka

-20%

Źródła prawa Teoria i praktyka

Giaro Tomasz

WOLTERS KLUWER

Monografia jest zbiorem referatów i relacji z dyskusji pracowników naukowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego na temat problematyki źródeł prawa w systemie prawa polskiego i europejskiego. Są to materiały najnowszej spośród konferencji naukowych rokrocznie organizowanych przez Wydział Prawa, w której uczestniczą przedsta...
ISBN:
978-83-81-07224-3
rok wydania:
2017
dostępne:
Tak
119.20 zł do koszyka

-10%

Taryfikator mandatów i punktów karnych

Red. Prus Anna

Od.Nowa

Najnowsze wydanie Taryfiaktora mandatów i punktów karnych zawiera aktualny wykaz naruszeń przepisów ruchu drogowego i liczbę punktów odpowiadającą tym naruszeniom, wysokość grzywien określonych w załączniku do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń. W...
ISBN:
978-83-65-72123-5
rok wydania:
2017
dostępne:
Tak
13.41 zł do koszyka

-10%

Prewspółczynnik i preproporcja w instytucjach kultury 2017 Najnowsze stanowiska organów podatkowych

praca zbiorowa

Oficyna Prawa Polskiego

Aby odpowiedzieć na pytanie, czy instytucja artystyczna lub instytucja kultury powinna stosować prewspółczynnik, przede wszystkim należy odpowiedzieć na pytanie, czy prowadzi działalność ona mieszaną, tzn. gospodarczą i niegospodarczą. A zatem, co jest działalnością gospodarczą, a co nią nie jest. Udzielenie odpowiedzi na to pytanie nie jest pro...
ISBN:
978-83-26-96052-9
rok wydania:
2017
dostępne:
Brak
62.10 zł powiadom

-10%

Kodeks Etyki Zawodowej Komornika

Red. Ruzicka Magdalena

CURRENDA

Załącznik do uchwały nr 1603/V Krajowej Rady Komorniczej z dnia 6 września 2016 r. Komornik sądowy, jako funkcjonariusz publiczny wykonujący zawód zaufania publicznego, pełni służbę na rzecz wymiaru sprawiedliwości. Samorząd komorniczy na mocy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, reprezentując komorników sądowych oraz sprawując pieczę nad nale...
ISBN:
978-83-60-83385-8
rok wydania:
2017
dostępne:
Tak
22.50 zł do koszyka

-18%

Egzaminy Aplikacje radcowska i adwokacka Tom 1 Teksty

Red. Flisek Aneta

C.H.Beck Wydawnictwo Sp. z o.o.

W razie konieczności skorzystania z innego stanu prawnego zachęcamy do posłużenia się kartą zdrapką umożliwiającą elektroniczny dostęp do wszystkich aktów zawartych w zbiorze. Tom I zawiera: Kodeks cywilny Kodeks postepowania cywilnego Prawo o aktach stanu cywilnego Prawo wekslowe Ustawa o kosztach sadowych w sprawa...
ISBN:
978-83-25-59342-1
rok wydania:
2017
dostępne:
Tak
81.18 zł do koszyka

-18%

Egzaminy Aplikacje radcowska i adwokacka Tom 2 teksty

Red. Flisek Aneta

C.H.Beck Wydawnictwo Sp. z o.o.

W razie konieczności skorzystania z innego stanu prawnego zachęcamy do posłużenia się kartą zdrapką umożliwiającą elektroniczny dostęp do wszystkich aktów zawartych w zbiorze. Tom II zawiera: Kodeks karny Kodeks postepowania karnego Kodeks wykroczeń Kodeks postepowania w sprawach o wykroczenia Kodeks karny skarbowy ...
ISBN:
978-83-25-59343-8
rok wydania:
2017
dostępne:
Tak
81.18 zł do koszyka

-20%

Prawo pracy Zbiór przepisów

praca zbiorowa

WOLTERS KLUWER

Stan prawny na 24 stycznia 2017 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: KODEKS PRACY: 12 października 2016 r. - obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 8 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks pracy (Dz. U. poz. 1666) 1 stycznia 2017 r. - ustawa z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektó...
ISBN:
978-83-81-07183-3
rok wydania:
2017
dostępne:
Brak
50.40 zł powiadom

-10%

Przewodnik po zmianach przepisów 2016/2017 dla sektora publicznego

praca zbiorowa

Infor

Komplet informacji o zmianach przepisów z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości i klasyfikacji budżetowej, finansów publicznych, podatków, samorządów, oświaty, pomocy społecznej, zamówień publicznych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, znowelizowanych na przełomie 2016/2017 r. W jednym miejscu zostały zebrane wszystkie informacje o noweliz...
ISBN:
978-83-74-40960-5
rok wydania:
2017
dostępne:
Tak
116.10 zł do koszyka