Księgarnia internetowa Manon
koszyk jest pusty

Kategorie

-15%

Organizacja pracy w hotelarstwie Podręcznik

Mitura Elżbieta, Koniuszewska Elżbieta

DIFIN

Podręcznik jest przeznaczony dla uczniów techników i szkół policealnych, a także dla wszystkich osób zainteresowanych pracą w hotelarstwie. Został napisany zgodnie z nową podstawą programową dla zawodu technik hotelarstwa. Jest to rozszerzona wersja podręcznika Hotelarstwo. Organizacja i technika pracy. Jego główne cele i zalety to przystępne om...
ISBN:
978-83-76-41111-8
rok wydania:
2015
dostępne:
Tak
28.90 zł do koszyka

-15%

Gospodarka zapasami i magazynem Część 2 Zarządzanie magazynem

Grzybowska Katarzyna

DIFIN

W podręczniku całościowo wyjaśniono zagadnienia dotyczące zarządzania magazynem w przedsiębiorstwie. W komunikatywny sposób zaprezentowano praktyczną wiedzę z zakresu realizacji procesu magazynowego i efektywnego zarządzania magazynem. Treści nauczania ujęto w dziesięciu rozdziałach: - Wprowadzenie do zarządzania magazynem, - Proces magazynowani...
ISBN:
978-83-76-41104-0
rok wydania:
2015
dostępne:
Brak
25.50 zł powiadom

-10%

Farmakologia dla policealnych szkół farmaceutycznych Tom 2

Modnicki Daniel

Stopka

Książka została dopuszczona do użytku szkolnego decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2014 roku i wpisana do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodach pod numerem 49/2014. Wydana przez Oficynę Wydawniczą „Stopka” Farmakologia dla policealnych szkół farmaceutycznych T. 1 i 2 jest jedynym podręcznikiem dopuszczony...
ISBN:
978-83-63-58609-6
rok wydania:
2015
dostępne:
Brak
32.40 zł powiadom

-28%

Edukacja otwarta na języki

Kotarba-Kańczugowska Marta

IMPULS

Koncepcja edukacji różnojęzycznej jest stosunkowo nowa w polskiej pedagogice. Dlatego temat książki może wywołać zdziwienie – ze względu na niejasność pojęciową oraz wprowadzanie nowego terminu obok nazw już istniejących, takich jak wielojęzyczność czy dwujęzyczność. Trudność definicyjna nie jest jednak równoznaczna z niemożliwością podejmowania...
ISBN:
978-83-78-50809-0
rok wydania:
2015
dostępne:
Tak
18.00 zł do koszyka

-13%

Prawo administracyjne Podręcznik

Legierska Urszula

EKONOMIK

Przeznaczenie podręcznika: zawód: technik administracji kwalifikacja: A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji część kwalifikacji: 1. Przygotowywanie dokumentów na podstawie przepisów prawa cywilnego Podręcznik może być wykorzystywany przez: 1) słuchaczy oraz nauczycieli szkół policealnych kształcących w zawodzie technik a...
ISBN:
978-83-77-35043-0
rok wydania:
2015
dostępne:
Tak
21.75 zł do koszyka

-15%

Transport i spedycja część 1 Transport

Kacperczyk Radosław

DIFIN

Część 1 podręcznika Transport i spedycja zawiera podstawową wiedzę z różnych gałęzi transportu: samochodowego, kolejowego, lotniczego, morskiego, wodnego śródlądowego, intermodalnego i multimodalnego; zagadnienia związane z obsługą środków transportowych, ich użytkowaniem i eksploatacją, dopuszczeniem do ruchu i obsługą. W publikacji wyjaśniono ...
ISBN:
978-83-76-41101-9
rok wydania:
2014
dostępne:
Brak
25.50 zł powiadom

-10%

Farmakologia dla policealnych szkół farmaceutycznych Tom 1

Modnicki Daniel

Stopka

Podręcznik przeznaczony do kształcenia w zawodzie technik farmaceutyczny na poziomie szkoły policealnej, zgodnie z nową podstawą programową. Uwzględnia efekty kształcenia właściwe dla części 3. Prowadzenie obrotu produktami leczniczymi i wyrobami leczniczymi kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie technik farmaceutyczny Z.19. Sporządzanie i wytwar...
ISBN:
978-83-63-58602-7
rok wydania:
2014
dostępne:
Brak
22.50 zł powiadom

-15%

Podstawy finansów publicznych Kwalifikacja A.68.3 Podręcznik do nauki zawodu technik administracji

Mielczarczyk Zofia

WSIP

Podręcznik do nauki zawodu technik administracji realizujący treści z zakresu części 3 kwalifikacji A.68 (Sporządzanie analiz i sprawozdań dotyczących finansów publicznych). Prezentuje wiedzę z zakresu finansów publicznych (formy organizacyjno-prawne sektora finansów publicznych, budżet jednostki organizacyjnej, dochody i wydatki budżetu państwa...
ISBN:
978-83-02-13595-8
rok wydania:
2014
dostępne:
Tak
31.36 zł do koszyka

-28%

Podstawy ekonomii Podręcznik Część 1 Mikroekonomia

Skrzypek Marian

FOSZE

Podręcznik do przedmiotu Przedsiębiorca w gospodarce rynkowej, do kształcenia w zawodzie: technik ekonomista, na poziomie technikum i szkoły policealnej.
ISBN:
978-83-75-86075-7
rok wydania:
2014
dostępne:
Brak
19.66 zł powiadom

-15%

Funkcjonowanie przedsiębiorstw Podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw Część 2

Dębski Damian, Dębski Paweł

WSIP

Podręcznik do nauki zawodu technik ekonomista realizujący treści z zakresu 1 części kwalifikacji A.35 (Organizacja działalności gospodarczej i obliczanie podatków). Prezentuje wiedzę i uczy umiejętności planowania działalności gospodarczej, określania zadań przedsiębiorców, instytucji administracji publicznej, rozróżniania form organizacyjno-pra...
ISBN:
978-83-02-13596-5
rok wydania:
2014
dostępne:
Tak
34.99 zł do koszyka

-15%

Technologia gastronomiczna Część 2 Kucharz, technik żywienia i gospodarstwa domowego

Kmiołek Anna

WSIP

Bogato ilustrowany, ciekawy, napisany prostym językiem podręcznik do nauki technologii gastronomicznej w zawodach kucharz oraz technik żywienia i gospodarstwa domowego na poziomie technikum i szkoły policealnej. Zawiera materiał nauczania w zakresie technologii i towaroznawstwa pieczywa cukierniczego, mięsa zwierząt rzeźnych, dziczyzny, drobiu, ...
ISBN:
978-83-02-11256-0
rok wydania:
2014
dostępne:
Brak
35.97 zł powiadom

-10%

Protetyka słuchu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Monografia stanowi kompendium wiedzy z całego zakresu protetyki słuchu, zawiera wybrane zagadnienia z fizjologii i patologii słuchu, foniatrii oraz logopedii, modele psychoakustyczne percepcji słuchu, podstawy percepcji monauralnej i binauralnej, zrozumiałość mowy na tle procesów kognitywnych, wpływ hałasu na organizm ludzki, problemy orzecznic...
ISBN:
978-83-23-22748-9
rok wydania:
2014
dostępne:
Brak
76.50 zł powiadom

-10%

Pracownia diagnostyki pojazdów samochodowych

Kubiak Przemysław, Zalewski Marek

Wydawnictwa Komunikacji i Łączności WKŁ

W podręczniku przedstawiono zasady przeprowadzania ćwiczeń i proponowane ćwiczenia z zakresu diagnostyki pojazdów samochodowych. Opisano diagnostykę silników, diagnozowanie wtryskowych układów zasilania sterowanych elektronicznie w silnikach z zapłonem iskrowym i samoczynnym, diagnostykę układów podwozia (układu napędowego, hamulcowego, kierowni...
ISBN:
978-83-20-61924-9
rok wydania:
2013
dostępne:
Tak
42.84 zł do koszyka

-15%

Obsługa ruchu turystycznego Podręcznik Część 3

Peć Maria, Michniewicz Iwona

WSIP

Podręcznik przeznaczony do nauki zawodu „technik obsługi turystycznej” na poziomie technikum i szkoły policealnej. W części trzeciej podręcznika omówiono przewodnictwo turystyczne i pilotaż wycieczek (m. in. przepisy prawne, szkolenia, prawa i obowiązki, metodykę pracy, przepisy bezpieczeństwa i higienę pracy oraz podobieństwa i różnice obyd...
ISBN:
978-83-02-14117-1
rok wydania:
2013
dostępne:
Tak
34.68 zł do koszyka

-15%

Gospodarka zapasami i magazynem Część 1 Zapasy Podręcznik

Grzybowska Katarzyna

DIFIN

Podręcznik do przedmiotu gospodarka zapasami i magazynem jest opracowany zgodnie z obowiązującą podstawą programową dla zawodu technik logistyk w technikach i szkołach policealnych. Część 1 podręcznika Gospodarka zapasami i magazynem dotyczy zagadnień zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie oraz analizy ich wielkości. Zaprezentowane w podręczni...
ISBN:
978-83-76-41103-3
rok wydania:
2013
dostępne:
Brak
27.20 zł powiadom

-15%

Transport i spedycja Część 2 Spedycja Podręcznik

Kacperczyk Radosław

DIFIN

Podręcznik stanowi kompendium podstawowej wiedzy z zakresu spedycji. W książce przedstawiono zasadnicze pojęcia i zasady związane z działalnością spedycyjną, charakterem usług spedycyjnych i rodzajami spedycji. Autor rzeczowo omówił czynności składające się na spedycję, m.in.: przyjmowanie zleceń, zawieranie umów o przewóz, dobór środków transpo...
ISBN:
978-83-76-41102-6
rok wydania:
2013
dostępne:
Brak
17.85 zł powiadom

-15%

Budownictwo z technologią 3 Podręcznik

Mirski Jarosław Zygmunt

WSIP

Podręcznik jest przeznaczony dla uczniów technikum i szkoły policealnej, zawód: technik budownictwa. W trzeciej części cyklu Budownictwo z technologią omówiono roboty wykończeniowe, budowle inżynierskie, projektowanie organizacji pracy i produkcji, organizację placu budowy oraz eksploatację maszyn i urządzeń budowlanych.
ISBN:
978-83-02-05928-5
rok wydania:
2013
dostępne:
Tak
17.85 zł do koszyka

-15%

Podstawy budownictwa podręcznik

Popek Mirosława, Wapińska Bożenna

WSIP

W podręczniku omówiono podstawowe pojęcia z zakresu budownictwa. Podano też zasadnicze wiadomości na temat materiałów budowlanych oraz rodzajów i właściwości gruntów. Ponadto opisano podstawy miernictwa, w tym: wybrany sprzęt geodezyjny i zasady interpretacji pomiarów. Podręcznik wzbogacono pytaniami w formie testów, które pomogą w przygotowaniu...
ISBN:
978-83-02-10750-4
rok wydania:
2013
dostępne:
Brak
27.62 zł powiadom

-15%

Wytrzymałość materiałów 2 Podręcznik Konstrukcje budowlane

Janik Grażyna

WSIP

Podręcznik przeznaczony dla uczniów technikum i szkoły policealnej, zawód technik budownictwa. W podręczniku podano podstawowe wiadomości z wytrzymałości materiałów. Przedstawiono najważniejsze definicje, rodzaje odkształceń, prawo Hooke’a i inne założenia podstawowe obowiązujące w zakresie wytrzymałości materiałów. Omówiono też charakterystyki...
ISBN:
978-83-02-09401-9
rok wydania:
2013
dostępne:
Brak
30.30 zł powiadom

-28%

Technologia mechaniczna Podręcznik część 2

Dillinger Josef, Heinzler Max, Dobler Hans-Dieter

REA

Zawarte w podręczniku treści umożliwiają przygotowanie przyszłego technika mechanika do wykonywania wybranych zadań zawodowych określonych w standardzie kwalifikacji zawodowych. Część druga obejmuje zagadnienia dotyczące obróbki plastycznej, odlewnictwa, obróbki wykańczającej i elektroerozyjnej, spajania metali, montażu maszyn i urządzeń.
ISBN:
978-83-75-44586-2
rok wydania:
2013
dostępne:
Brak
20.34 zł powiadom