Księgarnia internetowa Manon
koszyk jest pusty

Kategorie

-17%

Pomiary

PWN Wydawnictwo Naukowe S.A.

Pomiary są obszerną dziedziną wiedzy wykorzystywaną w codziennej pracy niemal w każdym zawodzie inżynierskim. Od ich dokładności i wiarygodności zależy jakość materiałów oraz produkowanych z nich wyrobów, a także organizacja procesów produkcyjnych. Rozwój elektroniki, informatyki i telekomunikacji umożliwia ciągłe doskonalenie technik pomiarowyc...
ISBN:
978-83-01-19288-4
rok wydania:
2017
dostępne:
Tak
65.57 zł do koszyka

-17%

Technika pomiarowa

Tumański Sławomir

PWN Wydawnictwo Naukowe S.A.

Podręcznik zawierający podstawowe informacje o technikach pomiarowych, niezbędne dla każdego, kto chce świadomie, a nawet twórczo korzystać z nowych możliwości sprzętu pomiarowego. Przedstawiono w nim podstawy teorii błędów z uwzględnieniem pojęcia niepewności, współczesne wzorce i etalony elektryczne, klasyczne przyrządy i układy pomiarowe. ...
ISBN:
978-83-01-18607-4
rok wydania:
2016
dostępne:
Brak
57.27 zł powiadom

-10%

Ocena i kontrola jakości wyników pomiarów analitycznych

Namieśnik Jacek, Konieczka Piotr, Zygmunt Bogdan

WNT

Książka jest bardzo wartościowa, a autorzy zawarli w niej niespodziewanie dużo ważnych zagadnień dotyczących jakości wyników analitycznych. Obszerne w większości spisy literatury, dołączone do każdego z rozdziałów, pozwalają dotrzeć do prac oryginalnych ... ( z recenzji prof. dr hab. Ireny Baranowskiej - Politechnika Śląska).
ISBN:
978-83-79-26192-5
rok wydania:
2014
dostępne:
Tak
40.50 zł do koszyka

-10%

Metrologia w budowie maszyn

Adamczak Stanisław, Makieła Włodzimierz

WNT

Jest to zbiór około 170 zadań dotyczących takich zagadnień, jak: tolerancja i pasowania wymiarów liniowych projektowanie sprawdzianów do otworów i wałków oraz wymiarów mieszanych rachunek błędów pomiarów analiza wymiarowa działań matematycznych na wymiarach tolerowanych, łańcuchów wymiarowych, zamienności części maszyn. Książka jest przez...
ISBN:
978-83-79-26223-6
rok wydania:
2014
dostępne:
Brak
30.60 zł powiadom

-10%

Metrologia elektryczna

CHWALEBA AUGUSTYN, Poniński Maciej, Siedlecki Andrzej

WNT

Nowy podręcznik obejmuje 16 rozdziałów, w których są omówione podstawowe pojęcia metrologiczne, metody oceny dokładności pomiarów, elementy teorii eksperymentu, przetworniki i przyrządy pomiarowe, wzorce jednostek elektrycznych i źródła sygnałów wzorcowych, układy i systemy pomiarowe, organizację krajowej służby miar.
ISBN:
978-83-79-26079-9
rok wydania:
2014
dostępne:
Brak
62.10 zł powiadom

-28%

Monitorowanie otoczenia z Arduino

Gertz Emily, Di Justo Patrick

HELION

Zbuduj własne urządzenia pomiarowe z platformą Arduino! Arduino to niesamowita platforma, która otworzyła przed światem elektroniki mnóstwo nowych możliwości. Dzięki prostocie obsługi zdobyła rzeszę zwolenników, a to przełożyło się na ilość dostępnych w sieci materiałów i publikacji. Dla platformy Arduino opracowano liczne akcesoria, które po...
ISBN:
978-83-24-68168-6
rok wydania:
2014
dostępne:
Brak
19.44 zł powiadom

-10%

Metrologia w transporcie Laboratorium

Judek Sławomir, Skibicki Jacek

Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej

Pojęcie miary jest jednym z najczęściej występujących pojęć we współczesnym świecie. Każdego dnia wielokrotnie używamy go w rozmaitych kontekstach, niejednokrotnie podświadomie i automatycznie. Pomiary różnych wielkości porządkują zasady gospodarki i wymiany handlowej. Nie istnieje praktycznie działalność, która w jakiś sposób nie byłaby związan...
ISBN:
978-83-73-48530-9
rok wydania:
2014
dostępne:
Brak
19.35 zł powiadom

-16%

Metrologia

Jakubiec Władysław, Zator Sławomir, Majda Paweł

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A.

Podręcznik stanowi kompendium wiedzy z metrologii – dziedziny wiedzy towarzyszącej człowiekowi od dawna, zarówno w życiu codziennym, jak i w procesach wytwarzania wszelkich dóbr. Różne urządzenia pomiarowe są zainstalowane w domach i samochodach, spotyka się je w sklepach i na stacjach benzynowych. Szczególną rolę odgrywają pomiary w przedsiębio...
ISBN:
978-83-20-82175-8
rok wydania:
2014
dostępne:
Tak
54.52 zł do koszyka

-10%

Ocena i kontrola jakości wyników pomiarów analitycznych

WNT

Końcowym efektem pracy chemika analityka powinno być uzyskanie miarodajnej informacji na temat składu chemicznego badanego materiału, której źródłem jest wynik końcowy analizy pobranych próbek. Niewłaściwe postępowanie na jakimkolwiek etapie procedury analitycznej może doprowadzić do otrzymania błędnych wyników, a w konsekwencji do nieprawidłowe...
ISBN:
978-83-79-26206-9
rok wydania:
2014
dostępne:
Brak
42.52 zł powiadom

-10%

Sejsmika morska

Raś Grzegorz

Libron

Grzegorz Raś jest inżynierem nauk geologicznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, gdzie uzyskał również tytuł magistra z wyróżnieniem w dziedzinie geofizyki poszukiwawczej. W trakcie studiów otrzymał wiele nagród, certyfikatów i wyróżnień, m.in. SITPNiG i Nagrodę Rektora. Ponadto jest posiadaczem dwóch dyplomów AGH z zakresu Zarządzania Pr...
ISBN:
978-83-64-27519-7
rok wydania:
2013
dostępne:
Brak
54.00 zł powiadom

-10%

Współczesna metrologia wybrane zagadnienia

Barzykowski Jerzy, Domańska Anna, Kujawińska Małgorzata

WNT

Oto książka, w której omówiono ważne współczesne problemy metrologii, a w tym: rolę metrologii w procesie poznania, ocenę niepewności pomiarów, metody planowania eksperymentów, sieci neuronowe i ich zastosowania w metrologii, interferometrię laserową, systemy pomiarowe.
ISBN:
978-83-20-43353-1
rok wydania:
2013
dostępne:
Tak
71.10 zł do koszyka

-10%

Pomiary czujniki i metody pomiarowe wybranych wielkości fizycznych i składu chemicznego

Buchczik Dariusz, Ilewicz Witold, Piotrowski Janusz

WNT

Lektura tej książki przybliży Czytelnikowi zagadnienia związane z: - metodami pomiarów: temperatury, ciśnienia, poziomu przepływu, drgań, wstrząsów, hałasu, składu chemicznego oraz wilgotności - podstawowymi błędami pomiarów i sposobami ich wyznaczania - niedokłądnościami wyników pomiarów i sposobami ich oceniania - układami przetwarzania i ...
ISBN:
978-83-63-62349-4
rok wydania:
2013
dostępne:
Brak
58.50 zł powiadom

-10%

Technika pomiarowa

Tumański Sławomir

WNT

Książka jest nowoczesnym podręcznikiem miernictwa elektrycznego. Wiadomości dotyczące klasycznych dziedzin miernictwa są w nim ograniczone do niezbędnego minimum, natomiast rozszerzone są wiadomości dotyczące nowoczesnych, najbardziej rozwijających się kierunków miernictwa. W podręczniku są przedstawione podstawy teorii błędów z uwzględnieniem p...
ISBN:
978-83-63-62376-0
rok wydania:
2013
dostępne:
Brak
43.20 zł powiadom

-10%

Wartości estetyczne w metrologii

Malinowski Jan

WNT

Intelektualiści o literackiej proweniencji - na jednym biegunie, a na drugim - naukowcy z fizykami na czele. A między tymi dwoma biegunami zieje przepaść wzajemnego niezrozumienia, czasami (zwłaszcza wśród młodych) - wrogości i niechęci, lecz nade wszystko braku zrozumienia. Dwie kultury, Charles Percy Snow
ISBN:
978-83-79-26109-3
rok wydania:
2013
dostępne:
Tak
35.10 zł do koszyka

-10%

Pneumatyczne pomiary długości

Zelczak Andrzej

Wydawnictwa Komunikacji i Łączności WKŁ

W pierwszej części przedstawiono fizyczno - metrologiczne podstawy pneumatycznych technik pomiarowych z uwzględnieniem modeli matematycznych stanów i własności metrologicznych pneumatycznych przetworników pomiarowych. W drugiej części podano podstawy konstruowania pneumatycznych głowic do kontroli długości i pośrednich wymiarów pokrewnych oraz z...
ISBN:
978-83-20-61460-0
rok wydania:
2013
dostępne:
Tak
37.80 zł do koszyka

-10%

Elementy metrologii wielkości geometrycznych

Sałaciński Tadeusz

OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

Skrypt zawiera zestaw przykładów i zadań niezbędnych do opanowania minimum wiedzy z zakresu metrologii długości i kąta. W ostatnim rozdziale zamieszczono oryginalne oprogramowanie do odczytywania wyników pomiaru statystycznej próbki i prezentacji oraz wydruku ostatecznego wyniku pomiaru.
ISBN:
978-83-78-14068-9
rok wydania:
2013
dostępne:
Brak
18.90 zł powiadom

-10%

Laserowe skanery pomiarowe

Jabłoński Ryszard

OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

Niniejsza monografia stanowi kompendium wiedzy, zawierające omówienie podstaw teoretycznych, metod pomiarowych i ich realizacji. Opisano wielkości wpływowe wraz z kompleksową analizą niepewności i wyznaczeniem granic dokładności. Podjęto próbę uporządkowania pojęć znanych czytelnikowi jedynie z literatury anglojęzycznej, zawarto również pewne pr...
ISBN:
978-83-78-14135-8
rok wydania:
2013
dostępne:
Brak
25.20 zł powiadom

-17%

Wzorcowanie aparatury pomiarowej

Piotrowski Janusz, Kostyrko Krystyna

PWN Wydawnictwo Naukowe S.A.

Nowoczesne podejście do wymagań współczesnej metrologii! Nowe, zaktualizowane wydanie popularnego poradnika z zakresu metrologii, w którym przedstawiono: ·aktualne wzorce pierwotne podstawowych jednostek miar, wzorce pomiarowe i badanie jednolitości miar; ·podstawowe pojęcia metrologii, procedury zapewnienia jedności miar, procedury wzorcowa...
ISBN:
978-83-01-17051-6
rok wydania:
2012
dostępne:
Tak
57.27 zł do koszyka

-10%

Okresowe badania i pomiary elektryczne w przemyśle

Łasak Fryderyk

Verlag Dashofer

W niniejszym opracowaniu omówiono akty prawne związane z wykonywaniem sprawdzeń instalacji i urządzeń, omówiono zmiany w przepisach ochrony przeciwporażeniowej wprowadzone przez normę PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym (21-N-2) ...
ISBN:
978-83-75-37160-4
rok wydania:
2011
dostępne:
Brak
93.56 zł powiadom

-10%

Pomiary gwintów w budowie maszyn

Malinowski Jan, Jakubiec Władysław, Płowucha Wojciech

WNT

Na polskim rynku wydawniczym jest to pierwsze pełne opracowanie problematyki pomiarów postaci geometrycznej gwintów stosowanych w budowie maszyn. Książka ta stanowi wynik wieloletnich prac badawczych autorów Przedstawiono w niej tolerancje i metody pomiaru śrub i nakrętek ogólnego przeznaczenia, a także pomiary gwintów walcowych o zarysie nie...
ISBN:
978-83-20-43626-6
rok wydania:
2010
dostępne:
Tak
62.10 zł do koszyka