Księgarnia internetowa Manon
koszyk jest pusty

Kategorie

-20%

Myślenie statystyczne

Ostasiewicz Walenty

WOLTERS KLUWER

W obecnych czasach globalnego ryzyka społecznego myślenie statystyczne staje się coraz bardziej powszechnie potrzebną umiejętnością, pozwala bowiem pewnie się poruszać w świecie niepewnym. Dla jednych stanowi ono podstawę i sposób poznawania świata, dla innych fundament podejmowania decyzji w warunkach niepewności i ryzyka. Podstawom takiego m...
ISBN:
978-83-26-41555-5
rok wydania:
2012
dostępne:
Brak
31.20 zł powiadom

-28%

Statystyka z programem Statistica

Rabiej Małgorzata

HELION

Wydaje Ci się, że statystyka jest trudna? Statistica na pewno nie! Statistica to pakiet oprogramowania statystycznego i analitycznego, uważany za jedno z najlepszych rozwiązań w swojej klasie. Oferuje szeroki wybór narzędzi statystycznych i procedur analizy danych oraz umożliwia zarządzanie nimi i wizualizację otrzymanych wyników. Zapewnia t...
ISBN:
978-83-24-64110-9
rok wydania:
2012
dostępne:
Brak
39.53 zł powiadom

-28%

Analiza statystyczna Microsoft Excel 2010 PL

Carlberg Conrad

HELION

Zaufaj posiadanym danym! Microsoft Excel 2010 to ukochane narzędzie studentów, analityków, księgowych, menedżerów i prezesów. Uniwersalność i niezawodność przy wykonywaniu operacji na ogromnych zbiorach danych zapewniła mu popularność w wielu dziedzinach życia. Jedną z nich jest statystyka i wnioskowanie statystyczne. Dzięki tej książce wyko...
ISBN:
978-83-24-63668-6
rok wydania:
2012
dostępne:
Brak
56.88 zł powiadom

-10%

Metody selekcji zmiennych w analizie skupień

Korzeniewski Jerzy

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Problem selekcji zmiennych w analizie skupień można rozpatrywać w różnych ujęciach w odniesieniu do założeń mniej lub bardziej ograniczających stosowalność konstruowanych metod. Niektóre ograniczenia zostały wymienione w celach rozprawy. Należy jeszcze wspomnieć o tym, że w swej najogólniejszej postaci, w problemie selekcji dopuszcza się możliwo...
ISBN:
978-83-75-25695-6
rok wydania:
2012
dostępne:
Brak
24.57 zł powiadom

-10%

Statystyka od przedszkola

Górniak Krzysztof Z.

Trinum Perfectum

Statystyka w wydaniu akademickim nie jest łatwa ani przyjemna, stąd niechęć studentów do tej dziedziny wiedzy. Nauczyciele akademiccy zmagają się z tą trudną do pokonania barierą. O sukces nie jest łatwo. Profesor Krzysztof Górniak, który zęby zjadł na statystyce, pokazał jedną z dróg do jego osiągnięcia: więcej praktyki, mniej teorii. Ograniczy...
ISBN:
978-83-93-68740-4
rok wydania:
2012
dostępne:
Brak
51.75 zł powiadom

-10%

101 zadań ze statystyki matematycznej z pełnymi rozwiązaniami krok po kroku

Regel Wiesława

Bila

Książka 101 zadań ze statystyki matematycznej z pełnymi rozwiązaniami krok po kroku... z serii Biblioteczka Opracowań Matematycznych jest skierowana głównie do studentów studiów dziennych i zaocznych kierunków technicznych i ekonomicznych. Statystyka matematyczna to dziedzina, która zawsze pozostanie aktualna. W opracowaniu znajdzie czytelnik p...
ISBN:
978-83-60-66728-6
rok wydania:
2012
dostępne:
Brak
15.84 zł powiadom

-15%

Odkrywać! Ujawniać! Objaśniać! Zbiór esejów o sztuce prezentowania danych

Biecek Przemysław

Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Zbiór esejów o sztuce pokazywania danych to próba usystematyzowania wiedzy przydatnej do projektowania i wykonania dobrej wizualizacji danych. Nie jest to proste. Z jednej strony możemy wpaść w pułapkę pstrokatej papki najeżonej liczbami, którą czasem dumnie nazywa się infografiką. Z drugiej strony wpaść można w pułapkę grafiki idealnie odwzorow...
ISBN:
978-83-93-96950-0
rok wydania:
2012
dostępne:
Brak
53.55 zł powiadom

-10%

Elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki na przykładach z ekonomii

Kowgier Henryk

WNT

W książce zaprezentowano aplikacje rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej w niektórych obszarach ekonomii. Przykłady zastosowań zaczerpnięte z badań własnych autora dotyczą głównie burzliwie rozwijającego się rynku kapitałowego i Giełdy Papierów Wartościowych. A te obszary badawcze są szczególnie ważne w dobie rozwijającej się go...
ISBN:
978-83-20-43709-6
rok wydania:
2011
dostępne:
Tak
44.10 zł do koszyka

-15%

Statystyka

Kot Stanisław Maciej, Jakubowski Jacek, Sokołowski Andrzej

DIFIN

Podręcznik zawiera niezbędne podstawy rachunku prawdopodobieństwa. Omówiono szereg typowych rozkładów zmiennych losowych, przedstawiono zasadnicze elementy wnioskowania statystycznego, analizy współzależności zjawisk oraz analizy szeregów czasowych. Liczne przykłady pokazują zastosowanie omawianych metod w praktyce. Tok wykładu pozwala czytelnik...
ISBN:
978-83-76-41349-5
rok wydania:
2011
dostępne:
Brak
53.55 zł powiadom

-18%

Rachunek prawdopodobieństwa dla studentów studiów ekonomicznych

Denkowska Sabina, Papież Monika

C.H.Beck Wydawnictwo Sp. z o.o.

Właściwe zrozumienie rachunku prawdopodobieństwa jest potrzebne osobom, które chcą stosować bardziej zaawansowane narzędzia statystyki matematycznej, przetwarzać i analizować wyniki badań i eksperymentów, dochodzić do właściwych wniosków na podstawie niepełnych danych, zarządzać ryzykiem bądź prognozować przyszły rozwój wypadków. Jest wiele dosk...
ISBN:
978-83-25-52133-2
rok wydania:
2011
dostępne:
Brak
31.98 zł powiadom

-16%

Mierniki statystyczne

Kassyk-Rokicka Helena

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A.

Książka jest poświęcona elementom statystyki opisowej w ujęciu popularnym. Helena Kassyk-Rokicka prezentację metod opisu statystycznego poparła praktycznymi przykładami z różnych dziedzin życia społeczno-gospodarczego i objęła mierniki opisu struktury zjawisk, współzależności dwóch cech oraz rozwoju zjawisk w czasie. Na podkreślenie zasługuje wy...
ISBN:
978-83-20-81938-0
rok wydania:
2011
dostępne:
Brak
41.92 zł powiadom

-20%

Badania statystyczne

Ostasiewicz Walenty

WOLTERS KLUWER

W podręczniku Badania statystyczne zaproponowano spojrzenie na statystykę jako system, którego głównym celem jest poznawanie rzeczywistości społeczno-ekonomicznej danego kraju. Najważniejszy element tego procesu stanowi badanie statystyczne, a jedną z głównych jego składowych jest zbieranie danych. Po raz pierwszy w ramach ujednoliconego ujęcia ...
ISBN:
978-83-26-41348-3
rok wydania:
2011
dostępne:
Brak
47.20 zł powiadom

-15%

Statystyka dla ekonomistów

Pułaska-Turyna Beata

DIFIN

W podręczniku przedstawiono w niezwykle przystępny sposób zagadnienia kursowego wykładu ze statystyki obowiązującego na kierunkach ekonomicznych i zarządzania. Autorka, obok niezbędnej dawki wiedzy teoretycznej, zamieściła liczne szczegółowe przykłady i ich rozwiązania, starając się wszystkie omawiane kwestie zaprezentować z wykorzystaniem arkus...
ISBN:
978-83-76-41439-3
rok wydania:
2011
dostępne:
Tak
62.05 zł do koszyka

-16%

Statystyka Zbiór zadań

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A.

Niniejszy zbiór stanowi próbę połączenia teorii podstaw statystyki z praktycznym zastosowaniem omawianych zagadnień, w nawiązaniu zarówno do obowiązujących na polskich uczelniach ekonomicznych programów nauczania, jak i do funkcjonujących na rynku podręczników. Opracowanie składa się z dziewięciu rozdziałów. Obejmują one rozległą tematykę – od r...
ISBN:
978-83-20-81959-5
rok wydania:
2011
dostępne:
Tak
50.32 zł do koszyka

-17%

Analiza danych z programem R

Biecek Przemysław

PWN Wydawnictwo Naukowe S.A.

Książka powstała po to, by ułatwić osobom zainteresowanym, tak o wykształceniu ścisłym, przyrodniczym, jak i medycznym, poznanie modeli liniowych i nabycie umiejętności poprawnego ich stosowania przy wykorzystaniu narzędzia wspierającego - programu R - darmowego pakietu, o olbrzymich możliwościach. Publikacja została przygotowana na zasadzie ser...
ISBN:
978-83-01-16679-3
rok wydania:
2011
dostępne:
Brak
37.27 zł powiadom

-20%

Statystyka

Gonick Larry, Smith Woollcott

WOLTERS KLUWER

Czy wariancja i odchylenie standardowe kojarzą ci się z jednostką chorobową? Sądzisz, że doświadczenia Bernoulliego to łzawa historia miłosna? Myślisz, że przedział ufności i liczba stopni swobody wskazują na podejście do wychowania dzieci? Jeśli zawahałeś się przy choć jednym pytaniu, powinieneś sięgnąć po tę publikację. Autorzy w nietuzin...
ISBN:
978-83-26-41540-1
rok wydania:
2011
dostępne:
Brak
32.76 zł powiadom

-15%

Podstawy statystyki dla socjologów Tom 3 Wnioskowanie statystyczne

Lissowski Grzegorz, Haman Jacek, Jasiński Mikołaj

Wydawnictwo Naukowe Scholar

Większość badań statystycznych prowadzi się na próbach dobranych z populacji, ale ich wyniki uogólnia się na całą populację. Obliczenie prawdopodobieństwa popełnienia określonego błędu lub błędu o określonej wielkości przy takim uogólnieniu możliwe jest wtedy, gdy próba została dobrana w sposób losowy. Służy do tego rachunek prawdopodobieństwa, ...
ISBN:
978-83-73-83566-5
rok wydania:
2011
dostępne:
Brak
25.88 zł powiadom

-17%

Fizyka statystyczna Część 1

Landau Lew D., Lifszyc Jewgienij M.

PWN Wydawnictwo Naukowe S.A.

Legendarny podręcznik – nowa edycja! Seria FIZYKA TEORETYCZNA, autorstwa L. D. Landaua i J. M. Lifszyca, to klasyczne podręczniki znane i cenione przez fizyków na całym świecie. Książki te zyskały ogromną popularność przede wszystkim dzięki zwięzłej, bardzo klarownej i logicznej prezentacji materiału, tak bardzo charakterystycznej dla Landaua...
ISBN:
978-83-01-16781-3
rok wydania:
2011
dostępne:
Tak
107.07 zł do koszyka

-10%

Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka dla licealistów

Kałuszka Marek

WNT

Książka zawiera wykład kombinatoryki, rachunku prawdopodobieństwa i statystyki, obejmujący program liceum, przedstawiony w kilkunastu lekcjach. Teoria zilustrowana licznymi przykładami, zadaniami i testami o różnym stopniu trudności. Do wszystkich zadań i testów zamieszczono odpowiedzi, a do niektórych wskazówki lub rozwiązania. Dla urozmaicenia...
ISBN:
978-83-20-42442-9
rok wydania:
2011
dostępne:
Brak
10.92 zł powiadom

-20%

Statystyka dla menedżerów

Bielecka Anna

WOLTERS KLUWER

Statystyka dla menedżerów jest książką przeznaczoną dla studentów i praktyków zarządzania. Wychodząc od definicji statystyki jako nauki o metodach zbierania, analizy i interpretacji danych liczbowych oraz od przedstawienia podstawowych pojęć, autorka omawia najważniejsze zagadnienia związane z zastosowaniem metod statystycznych w biznesie i ekon...
ISBN:
978-83-26-41335-3
rok wydania:
2011
dostępne:
Tak
47.20 zł do koszyka