Księgarnia internetowa Manon
koszyk jest pusty

Kategorie

-18%

Statystyka przestrzenna

C.H.Beck Wydawnictwo Sp. z o.o.

Książka Statystyka przestrzenna. Metody analizy struktur przestrzennych poświęcona jest metodom statystycznym umożliwiającym analizę i wizualizację danych geograficznych oraz innych informacji zlokalizowanych przestrzennie. Zaprezentowane w niej zostały: pojęcia i definicje stosowane w analizach przestrzennych, metody pomiaru i klasy...
ISBN:
978-83-25-56215-1
rok wydania:
2014
dostępne:
Brak
44.28 zł powiadom

-10%

Podstawy statystyki z przykładami w R

Górecki Tomasz

BTC

Książka może spełniać rolę podręcznika do nauki statystyki dla uczniów szkół średnich, studentów oraz hobbystów pasjonujących się obliczeniami statystycznymi. Będzie przydatna także osobom zawodowo zajmującym się statystyką, którym autor ułatwia wykrywanie i unikanie typowych błędów obliczeniowych i interpretacyjnych. Zawarte w książce przykłady...
ISBN:
978-83-60-23369-6
rok wydania:
2014
dostępne:
Tak
80.10 zł do koszyka

-10%

Przewodnik do ćwiczeń z przedmiotu Metody Statystyczne w Biologii

Meissner Włodzimierz

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

W literaturze można znaleźć informację, że w latach 30. ubiegłego wieku na terenie Prus Wschodnich wykryto istotny związek między liczbą urodzin dzieci i liczba bocianów. Mniej więcej w tym samym okresie w północnej Kanadzie liczba urodzin dzieci korelowała w istotny sposób ze średnim spożyciem alkoholu na głowę mieszkańca. Na podstawie tych an...
ISBN:
978-83-78-65134-5
rok wydania:
2014
dostępne:
Brak
23.62 zł powiadom

-28%

Zasady statystyki jedno i dwuwymiarowej

Wagner Wiesław, Mantaj Andrzej

FOSZE

Jest to tom I książki przygotowanej z myślą o czytelnikach zainteresowanych podstawami teoretycznymi i zastosowaniami statystyki opisowej, metody reprezentacyjnej, rachunku prawdopodobieństwa oraz statystyki matematycznej. Przedstawiono w niej zarówno uznaną wiedzę, jak i tendencje jej rozwoju, zarysowane w literaturze światowej. Jest napisa...
ISBN:
978-83-75-86097-9
rok wydania:
2014
dostępne:
Tak
24.95 zł do koszyka

-10%

Testy statystyczne w procesie podejmowania decyzji

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Autorzy prezentują różne klasy testów statystycznych umożliwiające aplikację metod wnioskowania statystycznego w przypadkach, w których klasyczne procedury są niemożliwe do zastosowania lub wykorzystanie ich wiąże się z ryzykiem podjęcia błędnych decyzji. Procedury weryfikacji hipotez statystycznych uwzględniane w procesach podejmowania decyzji...
ISBN:
978-83-79-69358-0
rok wydania:
2014
dostępne:
Brak
37.80 zł powiadom

-20%

Statystyka w administracji

Malinowski Andrzej

WOLTERS KLUWER

Podręcznik Statystyka w administracji odpowiada standardom kształcenia na kierunku administracja w zakresie statystyki. Omawia organizację i funkcjonowanie polskiej statystyki publicznej (oficjalnej) i jej powiązania ze statystyką międzynarodową. Zawiera syntetyczny wykład statystyki opisowej: przedstawia metody gromadzenia danych, budowę tablic...
ISBN:
978-83-26-48033-1
rok wydania:
2014
dostępne:
Tak
44.00 zł do koszyka

-10%

Statystyczna analiza wielowymiarowa i jej zastosowania społeczno-ekonomiczne

Balicki Andrzej

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Książka ta nie tylko wypełnia istniejącą na polskim rynku lukę w naukowym piśmiennictwie statystycznym, ale jest ponadto jedną z niewielu prac, które w sposób wszechstronny omawiają genezę, założenia i zastosowania metod statystyki wielowymiarowej. Znajdzie w niej Czytelnik szereg interesujących odniesień zarówno do obcojęzycznej literatury świa...
ISBN:
978-83-73-26654-4
rok wydania:
2014
dostępne:
Brak
36.86 zł powiadom

-27%

Zasada nieprawdopodobieństwa

Hand David

W.A.B.

Davida Handa interesują zjawiska, które w powszechnym mniemaniu uchodzą za co najmniej mało prawdopodobne. Nigdy nie wierzył w cuda, zabobony czy zjawiska paranormalne. Hand, ekspert w dziedzinie statystyki, przystępnie i obrazowo wyjaśnia, co faktycznie jest nieprawdopodobne, a co po prostu rzadko się zdarza. Po lekturze tej książki już nie będ...
ISBN:
978-83-28-01503-6
rok wydania:
2014
dostępne:
Brak
25.54 zł powiadom

-10%

Statystyka dla geografów

Jażdżewska Iwona

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Niniejszy podręcznik przeznaczony jest dla studentów wyższych uczelni kierunków geograficznych, którzy uczęszczają na wykłady i ćwiczenia ze statystyki. Głównym jego zadaniem jest pomoc w rozwiązywaniu zadań i ich interpretacji.
ISBN:
978-83-75-25984-1
rok wydania:
2013
dostępne:
Brak
26.46 zł powiadom

-10%

Metodyka eksperymentu

Korzyński Mieczysław

WNT

Książka jest poświęcona obróbce statystycznej danych z eksperymentów prowadzonych w technologii wytwarzania maszyn i ich elementów. Powinna ułatwić poznanie i zrozumienie omawianych zagadnień w takim stopniu, by czytelnicy mający tylko podstawową wiedzę matematyczną i techniczną mogli sami zaplanować doświadczenie, zrealizować je oraz opracować,...
ISBN:
978-83-79-26088-1
rok wydania:
2013
dostępne:
Brak
41.40 zł powiadom

-17%

Analiza danych z programem R

Biecek Przemysław

PWN Wydawnictwo Naukowe S.A.

Książka powstała po to, by ułatwić osobom zainteresowanym, tak o wykształceniu ścisłym, przyrodniczym, jak i medycznym, poznanie modeli liniowych i nabycie umiejętności poprawnego ich stosowania przy wykorzystaniu narzędzia wspierającego - programu R - darmowego pakietu, o olbrzymich możliwościach. Publikacja została przygotowana na zasadzie ...
ISBN:
978-83-01-17453-8
rok wydania:
2013
dostępne:
Tak
48.97 zł do koszyka

-28%

Zakupy z Excelem bez tajemnic

Sarjusz-Wolski Zdzisław

Emka Studio Sp.z o.o.

Nowa książka Zdzisława Sarjusza-Wolskiego poświęcona jest głównie zarządzaniu zakupami towarów z wykorzystaniem powszechnie dostępnego arkusza kalkulacyjnego Excel. Zaprezentowane w książce możliwości wykorzystania mechanizmów Excela – w tym funkcji statystycznych i Solvera oraz opracowanych przez Autora formuł – pozwalają na zastosowanie omawia...
ISBN:
978-83-88-60790-5
rok wydania:
2013
dostępne:
Brak
27.97 zł powiadom

-10%

StatEdu 2.0. Zastosowanie metod statystycznych w biologii

Kościński Krzysztof

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Publikacja w formie elektronicznej. Do płyty dołączona jest broszurka zawierająca wskazówki przydatne przy wykonywaniu obliczeń statystycznych w biologii.
ISBN:
978-83-23-21803-6
rok wydania:
2013
dostępne:
Brak
15.62 zł powiadom

-10%

Probabilistyczne metody detekcji sygnałów na tle zakłóceń

Jakubiak Andrzej

OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

Monografia dotyczy zagadnienia wykrywania sygnałów użytecznych na tle zakłóceń metodami statystyki matematycznej. Omówiono kryteria decyzyjne Neymana-Pearsona, Bayesa i inne, w tym nieparametryczne. Przedstawiono optymalne i suboptymalne struktury detektorów sygnałów znajdujących się na tle zakłóceń o charakterze szumu białego gaussowskiego, szu...
ISBN:
978-83-78-14076-4
rok wydania:
2013
dostępne:
Brak
24.30 zł powiadom

-15%

Zarys statystyki Podręcznik do nauki zawodu

Maksimowicz-Ajchel Alicja

WSIP

Podręcznik realizujący efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego stanowiące podbudowę do kształcenia w grupie zawodów PKZ (A.m). Omawia rodzaje badań statystycznych oraz określa ich przydatność. Uczy umiejętności rozróżniania, obliczania i interpretowania podstawowych miar statystycznych, przeprowadzania ...
ISBN:
978-83-02-13554-5
rok wydania:
2013
dostępne:
Tak
31.36 zł do koszyka

-10%

Elementy rachunku prawdopodobieństwa w zadaniach

Bednarczyk Mirosław, Dąbrowicz-Tlałka Anita

Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej

Spis treści: 1 Podstawowe pojęcia rachunku prawdopodobieństwa 2 Zdarzenia losowe i prawdopodobieństwo.
ISBN:
280-00-00-00083-7
rok wydania:
2012
dostępne:
Tak
24.93 zł do koszyka

-10%

Rachunek prawdopodobieństwa dla ekonomistów

Zacharski Janusz

Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna

Zdarzenia losowe. Prawdopodobieństwo Zmienne losowe Podstawowe rozkłady prawdopodobieństwa Zmienne losowe dwuwymiarowe Regresja Rozkład normalny dwuwymiarowy Twierdzenia graniczne Rozkłady statystyk
ISBN:
978-83-88-44212-0
rok wydania:
2012
dostępne:
Tak
25.52 zł do koszyka

-20%

Zdasz maturę z matematyki

Pysznicka-Kozik Grażyna

Piątek Trzynastego

Książka umożliwia powtórzenie wiadomości zdobytych w czasie nauki matematyki w szkole ponadgimnazjalnej oraz samodzielne przygotowanie się go matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Książka zawiera: *wiadomości teoretyczne (definicje, twierdzenia, wzory); *przykłady zadań egzaminacyjnych wraz z rozwiązaniami; *zadania do samodzielnego roz...
ISBN:
978-83-74-15005-X
rok wydania:
2012
dostępne:
Tak
15.92 zł do koszyka

-16%

Statystyka od podstaw

Jóźwiak Janina, Podgórski Jarosław

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A.

Książka jest nowoczesnym podręcznikiem przeznaczonym dla studentów uczelni i wydziałów ekonomicznych. Wykład podzielono na cztery części. W pierwszej przedstawiono metody statystycznego opisu rozkładu cechy oraz podstawowe zagadnienia dotyczące rozkładów zmiennych losowych i twierdzeń granicznych. Drugą część poświęcono metodom wnioskowania stat...
ISBN:
978-83-20-82014-0
rok wydania:
2012
dostępne:
Tak
58.72 zł do koszyka

-17%

Fizyka statystyczna część 2

Lifszyc Jewgienij. M., Pitajewski Lew P.

PWN Wydawnictwo Naukowe S.A.

Legendarny podręcznik – nowa edycja! Seria FIZYKA TEORETYCZNA, autorstwa L.D. Landaua i J.M. Lifszyca, to klasyczne podręczniki znane i cenione przez fizyków na całym świecie. Książki te zyskały ogromną popularność przede wszystkim dzięki zwięzłej, bardzo klarownej i logicznej prezentacji materiału, tak bardzo charakterystycznej dla Landaua i...
ISBN:
978-83-01-16833-9
rok wydania:
2012
dostępne:
Tak
107.07 zł do koszyka