Księgarnia internetowa Manon
koszyk jest pusty

Kategorie

-17%

Probabilistyka

Plucińska Agnieszka, Pluciński Edmund

PWN Wydawnictwo Naukowe S.A.

Probabilistyka - dział matematyki zajmujący się badaniem prawidłowości zachodzących w zdarzeniach losowych - jest wykładana na większości kierunków technicznych, ekonomicznych i rolniczych. Autorzy podręcznika omówili podstawowe zagadnienia z zakresu: rachunku prawdopodobieństwa, statystyki matematycznej i procesów stochastycznych, w taki sposób...
ISBN:
978-83-01-19289-1
rok wydania:
2017
dostępne:
Tak
57.27 zł do koszyka

-17%

Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach część 1

Krysicki W., Bartos J., Dyczka W.

PWN Wydawnictwo Naukowe S.A.

Kolejne wydanie dobrze znanego studentom 2-częściowego podręcznika. Każdy rozdział składa się z podstawowych definicji i twierdzeń, rozwiązanych przykładów o wzrastającym stopniu trudności oraz zadań do samodzielnego wykonania. Na końcu rozdziału znajdują się odpowiedzi do zadań; trudniejszym z nich towarzyszą wskazówki. Część I podręcznik...
ISBN:
978-83-01-14291-9
rok wydania:
2016
dostępne:
Tak
32.37 zł do koszyka

-17%

Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach 2

Krysicki W., Bartos J., Dyczka W.

PWN Wydawnictwo Naukowe S.A.

Każdy rozdział składa się z podstawowych definicji i twierdzeń, rozwiązanych przykładów o wzrastającym stopniu trudności i zadań do samodzielnego rozwiązania. Na końcu rozdziału znajdują się odpowiedzi do zadań; zadaniom trudniejszym towarzyszą również wskazówki. Druga część podręcznika dotyczy statystyki matematycznej.
ISBN:
978-83-01-14292-6
rok wydania:
2016
dostępne:
Tak
40.67 zł do koszyka

-17%

Matematyka dyskretna

Ross Kenneth A., Wright Charles R. B.

PWN Wydawnictwo Naukowe S.A.

Sprawdzony w praktyce podręcznik, w czterech pierwszych rozdziałach zawiera materiał podstawowy - zbiory, ciągi i funkcje - elementy logiki - relacje - indukcja i rekurencja. Tematy przedstawione w dalszej części wykładu, to: - zliczanie - grafy - algorytmy rekurencyjne - rachunek prawdopodobieństwa - struktury algebraiczne - rachunek ...
ISBN:
978-83-01-14380-0
rok wydania:
2016
dostępne:
Brak
70.47 zł powiadom

-17%

Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem programu R

PWN Wydawnictwo Naukowe S.A.

Pierwszy polski podręcznik akademicki dotyczący statystycznej analizy wielowymiarowej z wykorzystaniem programu R! Program R, dostępny bezpłatnie na zasadach powszechnej licencji publicznej GNU, jest wykorzystywany w badaniach naukowych i dydaktyce przez najlepsze uczelnie na świecie. Używają go przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych, np...
ISBN:
978-83-01-15661-9
rok wydania:
2016
dostępne:
Tak
48.97 zł do koszyka

-13%

Statystyka materiały edukacyjne

Musiałkiewicz Jacek

EKONOMIK

W książce omówione są wszystkie zagadnienia dotyczące statystyki, występujące w podstawie programowej kształcenia w zawodach w części PKZ (A.m) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: technik spedytor, technik logistyk, technik ekonomista, technik rachunkowości, technik administracji, technik handlowiec, technik księgarstwa....
ISBN:
978-83-77-35049-2
rok wydania:
2016
dostępne:
Tak
16.36 zł do koszyka

-10%

Probabilistyka Procesy stochastyczne Statystyka matematyczna Rachunek prawdopodobieństwa

Plucińska Agnieszka, Pluciński Edmund

WNT

Autorzy podręcznika omówili podstawowe zagadnienia z zakresu: rachunku prawdopodobieństwa, statystyki matematycznej i procesów stochastycznych, w taki sposób, aby umożliwić wykorzystanie książki do wykładów z probabilistyki na różnym poziomie trudności.
ISBN:
978-83-79-26287-8
rok wydania:
2015
dostępne:
Brak
58.50 zł powiadom

-15%

Podstawy statystyki

DIFIN

Zawartość merytoryczna podręcznika jest zgodna z podstawą programową nauczania przedmiotu statystyka dla zawodu technik ekonomista, technik handlowiec, technik rachunkowości. Książka prezentuje głównie metody statystyczne stosowane przez statystykę opisową. Część teoretyczna podręcznika, obejmująca definicje, własności i wzory niezbędne do wyzna...
ISBN:
978-83-76-41132-3
rok wydania:
2015
dostępne:
Brak
24.65 zł powiadom

-17%

Elementy statystyki w zadaniach

Kukuła Karol

PWN Wydawnictwo Naukowe S.A.

Niniejszy podręcznik jest cenną pomocą w zdobywaniu umiejętności właściwego posługiwania się zarówno prostymi, jak i bardziej złożonymi metodami statystyki przy rozwiązywaniu rozmaitych problemów związanych z praktyką gospodarczą. Swym zakresem obejmuje podstawowy program statystyki wykładanej na kierunkach ekonomicznych, zarządzania, rolniczych...
ISBN:
978-83-01-16774-5
rok wydania:
2015
dostępne:
Tak
40.67 zł do koszyka

-17%

Podstawy statystyki w Excelu

Regel Wiesława

PWN Wydawnictwo Naukowe S.A.

Statystyka to jedna z dziedzin, która wszystkim nie bez powodu kojarzy się z ogromną ilością obliczeń. Obecnie kiedy wykorzystanie komputerów i kalkulatorów stało się powszechne w każdej dziedzinie, trudno sobie wyobrazić wykonywanie obliczeń statystycznych bez ich użycia. Nie oznacza to jednak, że nastała nowa epoka, w której programy i kompute...
ISBN:
978-83-01-17278-7
rok wydania:
2015
dostępne:
Brak
32.37 zł powiadom

-10%

Statystyka dla pedagogów

Kozuh Boris

AFM

Badania empiryczne w pedagogice opierają się na bezpośrednim, zmysłowym poznawaniu zjawisk i sytuacji edukacyjnych. Badane zjawiska dzielą się na masowe lub pojedyncze. Do zjawisk masowych zalicza się te, które występują wielokrotnie (przynajmniej dwa razy). Zjawiska pojedyncze natomiast to te, które są zdarzeniami niepowtarzalnymi. Czasopismo "...
ISBN:
978-83-75-71112-7
rok wydania:
2015
dostępne:
Brak
22.40 zł powiadom

-17%

Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników

Łomnicki Adam

PWN Wydawnictwo Naukowe S.A.

Książka wyjaśnia podstawowe prawa statystyki na przykładach przyrodniczych, w sposób zrozumiały dla biologa, szczególnie ekologa, a także rolnika czy lekarza. Może także ułatwić adeptom leśnictwa, psychologii i socjologii zrozumienie zasad statystyki. Autor założył, że czytelnik słabo zna matematykę i nie lubi jej, ale równocześnie chce wiedzieć...
ISBN:
978-83-01-17948-9
rok wydania:
2015
dostępne:
Brak
32.37 zł powiadom

-28%

Zasady Statystyki jedno- i dwuwymiarowej Tom 2

Wagner Wiesław, Mantaj Andrzej

FOSZE

Jest to druga część książki Zasady statystyki jedno- i dwuwymiarowej. Metodyka, teoria i zastosowania. Oba tomy są integralnie powiązane tematycznie. Pierwsza część jest bazą pojęciowa dla drugie. Prezentowany Tom II książki Zasady statystyki jedno- i dwuwymiarowej. Metodyka, teoria i zastosowania zawiera zagadnienia metod reprezentacyjnych...
ISBN:
978-83-75-86098-6
rok wydania:
2015
dostępne:
Tak
33.26 zł do koszyka

-16%

Statystyka opisowa Pytania i zadania

Bąk Iwona, Markowicz Iwona, Mojsiewicz Magdalena, Wawrzyniak Katarzyna

CeDeWu Sp.z o.o.

Publikacja jest adresowana zarówno do studentów, jak i praktyków. Wieloletnia praktyka autorek w nauczaniu statystyki wskazuje, że do prowadzenia rzetelnych analiz wspomaganych narzędziami statystycznymi konieczne jest nie tylko studiowanie literatury, ale przede wszystkim samodzielne rozwiązywanie zagadnień praktycznych.
ISBN:
978-83-75-56218-7
rok wydania:
2015
dostępne:
Brak
32.76 zł powiadom

-10%

103 zadania z kombinatoryki i teorii grafów z pełnymi rozwiązaniami krok po kroku

Regel Wiesława

Bila

Drugie wydanie siedemnastego Zeszytu Biblioteczki Opracowań Matematycznych. Tematyka w nim poruszana, dotycząca kombinatoryki i teorii grafów okazała się bardzo przydatna dla studentów. Oprócz standardowych zadań z kombinatoryki, opracowanie zawiera liczne przykłady ilustrujące rekurencję oraz zastosowanie funkcji tworzących do rozwiązywania zad...
ISBN:
978-83-60-66746-0
rok wydania:
2015
dostępne:
Tak
15.84 zł do koszyka

-15%

Statystyka matematyczna w praktyce

Wasilewska Ewa

DIFIN

Książka w bardzo przystępnej formie przedstawia podstawowe metody wnioskowania statystycznego, w tym zagadnienia związane z rozkładami zmiennych losowych, sposoby szacowania parametrów populacji oraz metody testowania hipotez statystycznych. Prezentowane są one od podstaw tak, aby Czytelnik, nawet ten ze słabym przygotowaniem matematycznym, nie ...
ISBN:
978-83-79-30351-9
rok wydania:
2015
dostępne:
Brak
57.79 zł powiadom

-10%

Metody statystyczne w analizach hydrologicznych środkowej Polski

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Publikacja przeznaczona jest dla Czytelników, którzy posiadają już podstawową wiedzę ze statystyki matematycznej i hydrologii oraz chcą ją dalej pogłębiać. Będzie ona dobrym źródłem wiedzy dla badaczy pragnących nie tylko poznać nowe zastosowania znanych już sobie metod, lecz także wieloaspektowo zinterpretować obliczone w toku swych badań chara...
ISBN:
978-83-79-69670-3
rok wydania:
2015
dostępne:
Tak
47.61 zł do koszyka

-17%

Matematyka dyskretna

Ross Kenneth A., Wright Charles R. B.

PWN Wydawnictwo Naukowe S.A.

Sprawdzony w praktyce podręcznik, w czterech pierwszych rozdziałach zawiera materiał podstawowy” *zbiory, ciągi i funkcje *elementy logiki *relacje *indukcja i rekurencja. Tematy przedstawione w dalszej części wykładu, to: *zliczanie *grafy *algorytmy rekurencyjne *rachunek prawdopodobieństwa *struktury algebraiczne *rachunek predykatów *zbiory ...
ISBN:
978-83-01-14380-0
rok wydania:
2015
dostępne:
Brak
73.87 zł powiadom

-28%

Elementy statystyki

Pusz Piotr, Zaręba Lech

FOSZE

Metody analizowania statystycznego różnych zjawisk, interpretację otrzymanych wyników. Książka powstała z myślą o wszystkich, którzy w swojej działalności wykorzystują analizę statystyczną danych.
ISBN:
978-83-88-84573-X
rok wydania:
2014
dostępne:
Tak
18.71 zł do koszyka

-16%

Statystyka społeczna

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A.

Podręcznik obejmuje wiedzę o badaniach zjawisk społecznych jako źródło wiedzy dla różnych instytucji publicznych. Zostały w nim przedstawione metody analizy ilościowej społecznych skutków procesów ekonomicznych i demograficznych oraz polityki państwa. Autorzy omówili istotę statystycznych badań zjawisk społecznych, skupiając się na metodach pomi...
ISBN:
978-83-20-82094-2
rok wydania:
2014
dostępne:
Tak
54.52 zł do koszyka