Księgarnia internetowa Manon
koszyk jest pusty

Kategorie

-16%

Elektroniczna administracja jako narzędzie wdrażania zmian organizacyjnych

Jastrzębska Karolina

CeDeWu Sp.z o.o.

W książce omówiono wpływ nowych technologii, w szczególności rozwoju elektronicznej administracji, na sprawność funkcjonowania organizacji publicznej. Publikacja systematyzuje problematykę e-administracji i zmian organizacyjnych wynikających z wdrażania technologii informacyjno-komunikacyjnych w urzędach. Zaproponowano szerokie podejście do anal...
ISBN:
978-83-81-02036-7
rok wydania:
2018
dostępne:
Tak
42.00 zł do koszyka

-28%

Laura Ipsum

Bueno Carlos

HELION

Informatyka, nowe technologie i internet stały się nieodzownym elementem naszego świata. Już najmłodsi używają komputera czy smartfona do różnych celów. Oznacza to, że wiedza o tym, czym jest informatyka i jak działa internet, staje się niezbędna i musimy ją przekazywać od najmłodszych lat. Jest to szalenie istotne z jednego względu: najnowsze ...
ISBN:
978-83-28-33405-2
rok wydania:
2017
dostępne:
Tak
21.53 zł do koszyka

-10%

E-folklor w dobie kultury digitalnej

Krawczyk-Wasilewska Violetta

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Publikacja jest fascynującym zbiorem esejów autorki, bazujących na jej referatach, prezentowanych środowisku międzynarodowemu w ostatnim 15-leciu i dotyczy nowego folkloru, przekraczającego granice cyberprzestrzeni i wkraczającego już do życia codziennego użytkowników globalnych mediów elektronicznych. Pojęcie e-folkloru zmienia oblicze współcze...
ISBN:
978-83-80-88337-6
rok wydania:
2017
dostępne:
Tak
37.71 zł do koszyka

-17%

SCRUM

Sutherland Jeff

PWN Wydawnictwo Naukowe S.A.

Żyjemy w świecie, w którym nie wszystko funkcjonuje tak jak należy. Dla tych, którzy wierzą, że każdą pracę można wykonać jeszcze lepiej, pionier Scruma – Jeff Sutherland – przygotował błyskotliwą, głęboką i prowokującą do myślenia książkę o procesie zarządzania. W przyszłości historycy – spoglądając wstecz na rozwój człowieka – będą kreślić lin...
ISBN:
978-83-01-19157-3
rok wydania:
2017
dostępne:
Tak
48.97 zł do koszyka

-17%

Pomiary

PWN Wydawnictwo Naukowe S.A.

Pomiary są obszerną dziedziną wiedzy wykorzystywaną w codziennej pracy niemal w każdym zawodzie inżynierskim. Od ich dokładności i wiarygodności zależy jakość materiałów oraz produkowanych z nich wyrobów, a także organizacja procesów produkcyjnych. Rozwój elektroniki, informatyki i telekomunikacji umożliwia ciągłe doskonalenie technik pomiarowyc...
ISBN:
978-83-01-19288-4
rok wydania:
2017
dostępne:
Brak
65.57 zł powiadom

-38%

Be online

Aksjomat

Be online to zbiór ciekawych i zróżnicowanych zadań, które pomogą utrwalić słownictwo niezbędne podczas obsługi komputera i korzystania z Internetu. Wypełniając krzyżówki, rozwiązując rebusy i wykreślanki, można w przyjemny sposób zapamiętać przydatne słówka i wyrażenia. Słownictwo zgrupowano w działach: -sprzęt komputerowy -podstawowe polece...
ISBN:
978-83-77-13808-3
rok wydania:
2017
dostępne:
Brak
6.14 zł powiadom

-18%

E-obywatel E-sprawiedliwość E-usługi

C.H.Beck Wydawnictwo Sp. z o.o.

Publikacja „E-obywatel. E-sprawiedliwość. E-usługi” pod red. K. Flagi-Gieruszyńskiej, J. Gołaczyńskiego i D. Szostka stanowi monograficzne opracowanie praktycznych zagadnień związanych z wykorzystywaniem systemów teleinformatycznych i środków komunikowania się na odległość dla podnoszenia jakości życia obywateli poprzez zwiększenie dostępności u...
ISBN:
978-83-25-59544-9
rok wydania:
2017
dostępne:
Brak
122.18 zł powiadom

-10%

Chaos Monkeys

Garcia Martinez Antonio

Ebury Press

NEW YORK TIMES BESTSELLER. An adrenaline-fuelled expose of life inside the tech bubble, Chaos Monkeys lays bare the secrets, power plays and lifestyle excesses of the visionaries, grunts, sociopaths, opportunists and money cowboys who are revolutionising our world. Written by startup CEO and industry provocateur Antonio Garcia Martinez, this is ...
ISBN:
978-17-85-03646-0
rok wydania:
2017
dostępne:
Brak
32.40 zł powiadom

-15%

Publiczność mediów w epoce cyfrowej

Aspra

Tom 31. serii „Media początku XXI wieku” wydawanej we współpracy z Instytutem Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Ważnym aspektem współczesnych badań medioznawczych jest badanie zmieniającej się roli publiczności w kształtującym się ekosystemie medialnym, w którym dotychczasowi bierni odbiorcy przekazów medialnych zmieniają się w aktyw...
ISBN:
978-83-75-45751-3
rok wydania:
2017
dostępne:
Tak
33.15 zł do koszyka

-10%

Sztuka generatywna

Składanek Marcin

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Prezentowana publikacja stanowi próbę całościowego, autorskiego, pierwszego w Polsce monograficznego ujęcia problematyki sztuki generatywnej (opartej na procedurach algorytmicznych) – ciekawego nurtu zarówno współczesnej sztuki nowych mediów, jak i w ogóle cyberkultury jako obszaru, w którym nowe media, nowe technologie i nowe sposoby tworzenia ...
ISBN:
978-83-80-88402-1
rok wydania:
2017
dostępne:
Tak
35.91 zł do koszyka

-17%

Technologie mobilne w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw

PWN Wydawnictwo Naukowe S.A.

Technologie mobilne w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw Unikatowe opracowanie dotyczące najnowszych trendów w rozwoju technologii mobilnych w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw, poparte konkretnymi studiami przypadków dobrych praktyk. Podstawową wartością książki, opracowanej przez zespól młodych naukowców Uniwersytetu Łódzkiego, ...
ISBN:
978-83-01-18950-1
rok wydania:
2016
dostępne:
Tak
57.27 zł do koszyka

-10%

Postępowanie i prawo cywilne w dobie informatyzacji

CURRENDA

„W 2016 r. wchodzą w życie bardzo istotne regulacje w zakresie informatyzacji prawa i postępowania cywilnego. W dniu 1 lipca tego roku wchodzi w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz u...
ISBN:
978-83-60-83379-7
rok wydania:
2016
dostępne:
Tak
71.10 zł do koszyka

-28%

Procesy biznesowe w praktyce Projektowanie testowanie i optymalizacja

Piotrowski Marek

HELION

Jedna z najlepszych pozycji z zakresu zarządzania procesami na rynku! z recenzji pierwszego wydania książki Proces biznesowy to pojęcie z obszaru zarządzania przedsiębiorstwem. To seria powiązanych ze sobą działań czy zadań, która ma prowadzić do osiągnięcia oczekiwanego efektu bądź rozwiązania postawionego problemu. Tajniki zarządzania firm...
ISBN:
978-83-28-32521-0
rok wydania:
2016
dostępne:
Tak
49.68 zł do koszyka

-15%

Audyt kontroli wewnętrznej rachunkowości w środowisku informatycznym

Szczepankiewicz Elżbieta Izabela

DIFIN

Książka kompleksowo omawia teoretyczne i praktyczne problemy związane z badaniem systemu kontroli wewnętrznej w środowisku informatycznym rachunkowości w jednostkach gospodarczych. Publikacja stanowi podstawowe źródło aktualnej wiedzy dla: - biegłych rewidentów w trakcie rewizji sprawozdań finansowych, - audytorów wewnętrznych, którzy realiz...
ISBN:
978-83-80-85199-3
rok wydania:
2016
dostępne:
Tak
80.75 zł do koszyka

-17%

Wstęp do informatyki kwantowej

Le Bellac Michel

PWN Wydawnictwo Naukowe S.A.

Nowa dyscyplina: informatyka kwantowa, której podstawy przedstawia Michel Le Bellac jest pełna niespodzianek i chwilami wydaje się zahaczać o paradoks. Musimy przyzwyczaić nasze umysły do jej reguł i zasad, które wydają nam się dziwne. Świat fizyczny nie jest taki, jak zakładała informatyka klasyczna, gdy powstawała w połowie XX-go wieku (kopiow...
ISBN:
978-83-01-16570-3
rok wydania:
2016
dostępne:
Brak
40.67 zł powiadom

-17%

Metody i techniki sztucznej inteligencji

RUTKOWSKI LESZEK

PWN Wydawnictwo Naukowe S.A.

Nowe rozszerzone kompendium wiedzy o systemach inteligentnych! Podręcznik prezentuje nowoczesne podejście do obliczeń inteligentnych. Przedstawiono w nim rys historyczny rozwoju sztucznej inteligencji, jej zastosowania w życiu codziennym człowieka oraz prognozę dalszego jej rozwoju. Omawia szeroki zakres inteligentnych struktur decyzyjnych i...
ISBN:
978-83-01-15731-9
rok wydania:
2016
dostępne:
Tak
48.97 zł do koszyka

-17%

GIS w wodociągach i kanalizacji

Kwietniewski Marian

PWN Wydawnictwo Naukowe S.A.

GIS w praktyce! Pierwsze na polskim rynku wydawniczym opracowanie prezentujące w sposób uporządkowany zagadnienia związane z wdrożeniem GIS do projektowania i zarządzania systemami dystrybucji wody i odprowadzania ścieków. W monografii omówiono sposoby tworzenia, gromadzenia oraz wymiany informacji przestrzennej w Polsce i za granicą wybra...
ISBN:
978-83-01-15429-5
rok wydania:
2016
dostępne:
Tak
48.97 zł do koszyka

-28%

Technical leadership

Sieraczkiewicz Mariusz

HELION

Programista na stanowisku Ścieżka kariery ambitnego specjalisty w branży IT wygląda zwykle tak: junior–senior–lider. Kierownictwo firmy wychodzi ze słusznego skądinąd założenia, że szefować zespołowi programistów powinien także programista, tyle że bardziej doświadczony. Takie myślenie przeważnie sprawdza się w zakresie zagadnień technicznych, ...
ISBN:
978-83-28-31096-4
rok wydania:
2016
dostępne:
Tak
28.73 zł do koszyka

-20%

Zamówienia publiczne na dostawy i usługi IT

Gazecka Natalia, Różowicz Konrad

WOLTERS KLUWER

Publikacja pozwala w sposób całościowy zapoznać się z fundamentalnymi dla zamówień publicznych w branży IT zagadnieniami, które dotyczą m.in.: - organizacji i planowania rozwoju systemów IT przez zamawiającego oraz szacowania ich wartości, - konkretyzacji oraz opisu przedmiotu zamówienia, - warunków podmiotowych udziału w postępowaniu o udzie...
ISBN:
978-83-26-49903-6
rok wydania:
2016
dostępne:
Brak
55.20 zł powiadom

-18%

Informatyzacja postępowania cywilnego Teoria i praktyka

C.H.Beck Wydawnictwo Sp. z o.o.

Publikacja dotyczy szeroko pojętego procesu informatyzacji postępowania cywilnego. Obejmuje przyjęte przez ustawodawcę sposoby regulacji formy elektronicznej czynności organów, a także projektowane zmiany w zakresie czynności pomocniczych i władczych. W szczególności analizowane jest w niej zagadnienie nowego oblicza prawa i informacji o pra...
ISBN:
978-83-25-57863-3
rok wydania:
2016
dostępne:
Brak
105.78 zł powiadom