Księgarnia internetowa Manon
koszyk jest pusty

Kategorie

-15%

Melting Puzzle

Red. Zasztowt Leszek

Aspra

ISBN:
978-83-75-45816-9
rok wydania:
2018
dostępne:
Tak
50.15 zł do koszyka

-10%

Pedagogika grecka od Protagorasa do Posejdonisa

Wasilewski Marcin

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

W publikacji autor bada elementy myślenia o wychowaniu i kształceniu w poezji epickiej, lirycznej i dramatycznej, w prawodawstwie, badaniach natury, sofistyce i filozofii starożytnej Grecji. Analizą obejmuje około 800 lat (od okresu archaicznego po hellenistyczny) rozwoju myśli pedagogicznej i omawia dorobek blisko 50 myślicieli z tego okresu. ...
ISBN:
978-83-80-88404-5
rok wydania:
2018
dostępne:
Tak
40.41 zł do koszyka

-10%

Poglądy pedagogiczne Bogdana Nawroczyńskiego i ich współczesne implikacje

Red. Walczak Anna, Wróbel Alina, Wasilewski Marcin

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Prezentowana publikacja dotyczy kluczowych aspektów myśli pedagogicznej Bogdana Nawroczyńskiego (1882-1974), jednego z najwybitniejszych klasyków polskiej pedagogiki - historii myśli pedagogicznej, pedagogiki porównawczej, dydaktyki i pedeutologii. Jest on również jednym z najważniejszych przedstawicieli polskiej filozofii wychowania, a jego ksi...
ISBN:
978-83-80-88228-7
rok wydania:
2017
dostępne:
Tak
44.91 zł do koszyka

-10%

Edukacja w PRL

Red. Wiśniewska Monika

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Czytając kolejne części książki, Czytelnik szybko zrozumie, jak tragicznym okresem wpływającym na naszą teraźniejszość był czas PRL. Eksperyment tzw. polityki oświatowej pozbawił kolejne pokolenia umiejętności odnajdywania się w złożonym świecie. Efektem edukacji szkolnej stało się powszechne mniemanie o niezmienności świata, a w konsekwencji po...
ISBN:
978-83-80-90182-7
rok wydania:
2017
dostępne:
Tak
31.50 zł do koszyka

-15%

Zbiory dydaktyczne Gimnazjum i Liceum Wołyńskiego w Krzemieńcu (1805-1833)

Buczek Katarzyna

Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Autorka ukazuje stan zbiorów dydaktycznych Gimnazjum i Liceum Wołyńskiego w latach 1805–1833, ich powstawanie oraz wykorzystanie w procesie nauczania. Omawia dzieje i zasoby szkolnych kolekcji oraz działalność gabinetów: fizycznego, chemicznego, mineralogicznego, historii naturalnej (przyrodniczego), numizmatycznego oraz malarstwa i rysunku. Prz...
ISBN:
978-83-23-52636-0
rok wydania:
2017
dostępne:
Tak
33.15 zł do koszyka

-18%

Język polski w Norwegii Na przykładzie badań przeprowadzonych w polskich szkołach w Oslo

Piasecka Marta

ELIPSA

Książka jest pierwszą próbą opisania języka polskiego młodzieży polskiej zamieszkałej w Norwegii, uczącej się w polskich szkołach w Oslo. Badania podsystemów fonetycznego, fleksyjnego, składniowego i leksykalnego ujmują język polski na wczesnym etapie kształtowania się dialektu polonijnego, ze względu na to, że norweskie skupisko polonijne jest ...
ISBN:
978-83-80-17094-0
rok wydania:
2016
dostępne:
Tak
17.22 zł do koszyka

-17%

Uniwersytety ludowe. Pomiędzy starymi a nowymi wyzwaniami Tom 5

Adam Marszałek

Z serii SZKOŁA-PAŃSTWO-SPOŁECZEŃSTWO ukazały się: Tom I: Z dziejów kultury i oświaty od średniowiecza do początków XX wieku, pod redakcją naukową Krzysztofa Jakubiaka i Tomasza Maliszewskiego Tom II: W kręgu dorobku edukacyjnego II Rzeczypospolitej, pod redakcją naukową Krzysztofa Jakubiaka i Tomasza Maliszewskiego Tom III: Edukacja ...
ISBN:
978-83-80-19093-1
rok wydania:
2016
dostępne:
Tak
39.51 zł do koszyka

-17%

Prawo Rzymskie na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie w okresie międzywojennym (1918-1939)

Wiaderna-Kuśnierz Renata

Adam Marszałek

II wojna światowa zmieniła mapę naszego kraju. Polska przesunęła się na zachód, uzyskując Ziemie Odzyskane, ale jednocześnie utraciła województwa wschodnie. Na tych terenach znajdowały się dwa duże miasta akademickie: Lwów i Wilno. We Lwowie w Polsce międzywojennej znajdował się jeden z najstarszych i najbardziej obleganych uniwersytetów – Uniwe...
ISBN:
978-83-80-19230-0
rok wydania:
2016
dostępne:
Tak
53.45 zł do koszyka

-15%

Wydział prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w latach 1918-1939

Żukowski Przemysław Marcin

Księgarnia Akademicka

[...] Dla wielu Ludwig van Beethoven będzie najwybitniejszym kompozytorem w dziejach, dla innych jednym z największych, a zapewne znajdzie się też grupa, której motywów takiego myślenia nie pojmę, dla której pozostaje on denerwującym i krnąbrnym starcem. Jednak obojętne, po której stronie się opowiemy - jest jedna stała: nikt nie może przejść ob...
ISBN:
978-83-76-38769-7
rok wydania:
2016
dostępne:
Tak
34.01 zł do koszyka

-10%

Kongresy i zjazdy pedagogiczne w rozwoju polskiej myśli i praktyki edukacyjnej (do 1939 roku)

Jamrożek Wiesław

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Ramy chronologiczne publikacji obejmują przełom XIX i XX stulecia oraz okres Polski międzywojennej. Organizowane w tym czasie kongresy i zjazdy pedagogiczne zwoływane przez środowiska nauczycielskie i oświatowe oraz związanych z nimi teoretyków edukacji odegrały doniosłą rolę w rozwoju ówczesnej polskiej myśli i praktyki edukacyjnej. W książce z...
ISBN:
978-83-23-22942-1
rok wydania:
2016
dostępne:
Brak
11.70 zł powiadom

-15%

Autoportret z gołębnikiem w tle + CD

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Pomysł tej książki zrodził się wiele lat temu. Ośmielona zachętami kilku naszych Profesorów pani Marzena Florkowska nagrała wywiady z kilkunastoma Profesorami ówczesnego Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Są to swobodne rozmowy na temat pracy naukowej, dydaktyki, życiowych kolei losu. Po latach jako dziekan Wydziału Polon...
ISBN:
978-83-23-34058-4
rok wydania:
2016
dostępne:
Tak
33.92 zł do koszyka

-10%

Edukacja Nie-sentymentalna

Jarosińska Izabela

Instytut Badań Literackich PAN

Mówiąc w ogólności, młode panienki daleko prędzej dojrzewają od chłopców, umysł ich prędzej się składa, a tym samym prędzej je niektórymi naukami zatrudnić można (Jędrzej Śniadecki – O fizycznym wychowaniu dzieci) Kobieta nic nad potrzebę uczyć się nie powinna, użyteczność jest miarą nauki kobiet. (Tomasz Dziekoński – O wychowaniu dzieci, ze ...
ISBN:
978-83-64-70361-4
rok wydania:
2016
dostępne:
Tak
31.50 zł do koszyka

-10%

Szkoła jakich mało

STANIEK EDWARD

PETRUS

Po owocach poznacie ich... Szkoła średnia to drzewo o kilku konarach. W niej uczeń dorasta do podjęcia decyzji, na którym z nich chce wydawać owoce i wygrać życie. Słownik odsłania jeden z konarów drzewa, jakim jest Gimnazjum i LO w Wadowicach, które w roku 2016 obchodzi 150 lat powstania. Słownik zaprasza do opracowania kolejnych konarów. Wd...
ISBN:
978-83-77-20207-4
rok wydania:
2016
dostępne:
Brak
35.10 zł powiadom

-32%

Jubileuszowe wspomnienia na 60-lecie Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Polite...

Nowakowski Andrzej B.

Księży Młyn

W życiu zdarzają się chwile, w których odżywają wspomnienia z przeszłości. Przypominamy sobie nasze dzieciństwo, lata młodości, czasy studenckie. Szczególnie te ostatnie mają w naszej pamięci szczególne miejsce. W 60. rocznicę utworzenia Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Łódzkiej zapraszamy Czytelników w sentymentalną podróż. Przewodn...
ISBN:
978-83-77-29246-4
rok wydania:
2016
dostępne:
Tak
33.93 zł do koszyka

-15%

Myślenie i działanie pedagogiczne w Drugiej Rzeczypospolitej

Szymański S. Mirosław

Żak Wydawnictwo Akademickie

Książka jako całość jest przykładem twórczego posługiwania się metodą idiograficzną i technika narracji, a przy tym całkowicie trafnego doboru źródeł. Jest prawdziwym wyrazem zapatrywań autora na sprawę historycznych uwarunkowań rozwoju edukacji w trafnie wybranym przez badacza czasie i miejscu. Dla czytelnika będzie wartościową lekturą naukową,...
ISBN:
978-83-65-23113-0
rok wydania:
2016
dostępne:
Tak
28.56 zł do koszyka

-10%

Stanisław Konarski

Konopczyński Władysław

Ośrodek Myśli Politycznej

Książka Władysława Konopczyńskiego o Stanisławie Konarskim to barwna opowieść o życiu znakomitego myśliciela i wielkiego reformatora, do dziś będącego symbolem starań o naprawę Rzeczypospolitej. Wybitny historyk kreśli przy tym erudycyjną panoramę burzliwego okresu dziejów Polski, w którym podejmowano próby ratowania jej przed upadkiem – ale tak...
ISBN:
978-83-62-62885-8
rok wydania:
2016
dostępne:
Brak
34.97 zł powiadom

-20%

Zarys dziejów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Red. Bałtruszajtys Grażyna

WOLTERS KLUWER

Z dumą i radością oddajemy do rąk Czytelników drugie wydanie Zarysu dziejów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Publikacja zbiega się z obchodami dwusetnej rocznicy utworzenia Naszej Uczelni, która - jako Cesarsko-Królewski Uniwersytet Warszawski - w dniu 19 listopada 1816 r. została powołana do życia dekretem Aleksandra I...
ISBN:
978-83-80-92897-8
rok wydania:
2016
dostępne:
Tak
103.20 zł do koszyka

-28%

Zrozumieć Montessori

Miksza Małgorzata

IMPULS

Książka Zrozumieć Montessori. Czyli Maria Montessori o wychowaniu dziecka ma przede wszystkim na celu wyjaśnienie czytelnikowi przesłania pedagogicznego Marii Montessori. Pomimo, ze w pracach Autorki często pojawiał się termin „metoda”, to M. Montessori zawsze w końcowym rezultacie chodziło o wszechstronną pomoc dziecku w jego trudzie indywidual...
ISBN:
978-83-80-95167-9
rok wydania:
2016
dostępne:
Brak
21.65 zł powiadom

-15%

Polskie szkoły medyczne mistrzowie i uczniowie

Red. Śródka Andrzej

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Opracowanie dotyczące polskich naukowych szkół medycznych jest zbiorowym dziełem pracowników Katedry Historii Medycyny Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nie obejmuje ono wszystkich dyscyplin medycznych, gdyż stanowi jedynie zapowiedź dużego, pełnego ujęcia tego ważnego tematu. Każda z prezentowanych tu wspól...
ISBN:
978-83-23-34204-5
rok wydania:
2016
dostępne:
Tak
33.92 zł do koszyka

-5%

Pomiędzy nadzieją a (nie)spełnieniem

Urlińska Maria Marta, Jurzysta Katarzyna

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Książka powstała w efekcie wieloletniej współpracy naukowej obydwu autorek. A ta datuje się od roku 1996 roku, kiedy to studentka II roku pedagogiki Katarzyna Szymańska-Jurzysta wzięła udział w badaniach prowadzonych na pierwszym obozie naukowym organizowanym na Łotwie przez dr Marię Martę Urlińską, opiekunkę SKN BPK.
ISBN:
978-83-23-13559-3
rok wydania:
2016
dostępne:
Tak
41.80 zł do koszyka