Księgarnia internetowa Manon
koszyk jest pusty

Kategorie

-15%

Finanse publiczne w architekturze globalnej gospodarki

Postuła Marta

DIFIN

Współczesna gospodarka do swojego rozwoju w wielu aspektach wykorzystuje sektor finansów publicznych. Doświadczenia Polski w różnych okresach transformacji jasno w skazują na redystrybucyjną funkcję finansów publicznych. W tym celu wykorzystywane były różne rozwiązania instytucjonalne oraz instrumenty redystrybucyjne. W książce przedstawiona zos...
ISBN:
978-83-80-85382-9
rok wydania:
2017
dostępne:
Tak
55.25 zł do koszyka

-10%

Optimism Over Despair

Chomsky Noam, Polychroniou C. J.

Penguin Books

An essential overview of the problems of our world today -- and how we should prepare for tomorrow -- from the world’s leading public intellectual We have two choices. We can be pessimistic, give up, and help ensure that the worst will happen. Or we can be optimistic, grasp the opportunities that surely exist, and maybe help make the world a be...
ISBN:
978-02-41-98197-9
rok wydania:
2017
dostępne:
Brak
25.65 zł powiadom

-15%

Prawa człowieka i obywatela w zglobalizowanym świecie

Gawin Magdalena, Markiewicz Barbara, Nogal Agnieszka, Wonicki Rafał

Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Głównym celem autorów jest opisanie w kategoriach filozoficznych - używając pojęcia granicy i przestrzeni - praw człowieka i obywatela oraz porównanie ich uzasadnienia i funkcji z perspektywy realizmu i idealizmu politycznego. Pozwala to pokazać, że prawa człowieka pozostają w stosunkach wewnątrzpaństwowych oraz międzynarodowych w napięciu do pr...
ISBN:
978-83-23-52191-4
rok wydania:
2016
dostępne:
Tak
24.65 zł do koszyka

-17%

Nowoczesność i tożsamość

Giddens Anthony

PWN Wydawnictwo Naukowe S.A.

Nowoczesne instytucje różnią się od wszelkich wcześniejszych form porządku społecznego ze względu na swoją dynamikę, to, w jakim stopniu podważają tradycyjne zwyczaje i obyczaje, i na ich globalny zasięg. Nie są to jednak tylko zmiany zewnętrzne. Nowoczesność radykalnie przekształca charakter życia codziennego i zmienia najbardziej osobiste dośw...
ISBN:
978-83-01-16225-2
rok wydania:
2016
dostępne:
Brak
40.67 zł powiadom

-17%

Miłość na odległość

Beck Ulrich, Beck-Gernsheim Elisabeth

PWN Wydawnictwo Naukowe S.A.

Najnowsza książka najważniejszych współczesnych niemieckich socjologów. Beck i Beck-Gernsheim wracają po sukcesie swojej książki Das ganz normale Chaos der Liebe, która stała się światowym bestsellerem, do tematyki bliskich związków i ich zmieniającej się natury w czasach globalizacji. Wprowadzają w niej pojęcie „rodziny światowej”, pokazując, j...
ISBN:
978-83-01-15888-0
rok wydania:
2016
dostępne:
Tak
48.97 zł do koszyka

-10%

Zarządzanie międzynarodowe

Mead Richard, Andrews Tim

Gab

Publikacja stanowi wprowadzenie do niezwykle rozbudowanej dziedziny, jaką jest zarządzanie międzynarodowe. Omawia najważniejsze zagadnienia związane z prowadzeniem międzykulturowej działalności, m.in. wpływ aspektów kulturowych na zachowania ludzi w miejscu pracy oraz na wewnętrzne systemy w firmie, globalne i strategiczne elementy międzynarodo...
ISBN:
978-83-63-39114-0
rok wydania:
2016
dostępne:
Tak
89.10 zł do koszyka

-10%

Kultury Wschodu w świecie procesów globalizacjyjnych

Libron

Tom trzeci serii Filozofia kultury, prowadzonej przez Zakład Filozofii Kultury Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego Piotr Mróz, Małgorzata Ruchel, Anna I. Wójcik „Egzotyka Orientu” w dobie globalizacji Piotr Mróz Widzenie Azji. Uwagi na temat wizji historiozoficznych André Malraux Marta Kudelska, Agnieszka Staszczyk, Agata Świe...
ISBN:
978-83-65-14849-0
rok wydania:
2016
dostępne:
Brak
34.20 zł powiadom

-18%

Globalne zarządzanie i jego aktorzy

ELIPSA

Autorzy dzieła podjęli się analizy zagadnienia poznawczo ciekawego, o dużym znaczeniu dla praktyki życia politycznego, gospodarczego i społecznego w świecie, szczególnie po kryzysie 2008+. W książce podjęto próbę eksplanacyjnego wglądu w podmiotowe i przedmiotowe aspekty globalnego zarządzania gospodarczego, koncentrując się na jego aktorach, ob...
ISBN:
978-83-80-17097-1
rok wydania:
2016
dostępne:
Tak
20.66 zł do koszyka

-18%

Dostosowania strukturalne gospodarek do globalizacji

Zielińska-Głębocka Anna

C.H.Beck Wydawnictwo Sp. z o.o.

Książka zawiera bogaty zasób wiedzy o głównych kierunkach zmian strukturalnych zachodzących w gospodarce światowej oraz związanych z nimi wyzwaniach dla polityki dostosowań strukturalnych. Autorka prezentuje najnowsze koncepcje teoretyczne, dotyczące omawianych zagadnień, oraz ocenę procesów empirycznych zachodzących w różnych krajach i regionac...
ISBN:
978-83-25-58485-6
rok wydania:
2016
dostępne:
Tak
40.18 zł do koszyka

-30%

Bieda, bogactwo i polityka w ujęciu globalnym

Sowell Thomas

Fijorr Publishing

W książce Bieda, bogactwo i polityka w ujęciu globalnym, wybitny ekonomista Thomas Sowell przypomina, że wbrew przekonaniom lewicowych intelektualistów nierówności dochodów i bogactwa nie są na świecie niczym nowym, a ich istnienie nie powinno nikogo zdumiewać. W mediach dominują dziś alarmujące statystyki, oburzające rozwarstwienie społeczne i ...
ISBN:
978-83-64-59942-2
rok wydania:
2016
dostępne:
Tak
35.91 zł do koszyka

-15%

Kraje rozwijające się w globalnej wymianie handlowej

Pera Bożena, Wydymus Stanisław redakcja naukowa

DIFIN

Kraje rozwijające się stanowią najliczniejszą i najbardziej zróżnicowaną grupę państw we współczesnej gospodarce światowej. W obliczu stale rosnącej współzależności rynków, będącej skutkiem pogłębiającego się procesu globalizacji i coraz większego zaangażowania się w niego państw rozwijających się, pomimo ich znacznych dysproporcji rozwojowych n...
ISBN:
978-83-80-85294-5
rok wydania:
2016
dostępne:
Tak
51.00 zł do koszyka

-15%

Współczesna wojna handlowo-gospodarcza

Janusz Płaczek

DIFIN

Problematyka wojny handlowo-gospodarczej za sprawą eskalacji napięć między Rosją a koalicją państw zachodnich na tle konfliktu na Ukrainie, stała się istotnym zagadnieniem międzynarodowych stosunków politycznych roku 2014. Obie strony dążąc do osiągnięcia określonych korzyści politycznych rozpoczęły wojnę handlową. Wydarzenia rozgrywające się w ...
ISBN:
978-83-79-30845-3
rok wydania:
2015
dostępne:
Tak
68.00 zł do koszyka

-10%

Globalizacja Traktat o rzeczach codziennych

Wiktorska-Święcka Aldona

Atut

Czym jest makdonaldyzacja życia, a czym różnorodność i homogenizacja kultur? Co to znaczy:"świat jako globalna wioska"? I jak internet zmienił życie każdego mieszkańca globu? O tym można poczytać w książce, którą Czytelnik trzyma w dłoniach. "Traktat o rzeczach codziennych. Globalizacja" jest kontynuacją cyklu publikacji mającego na celu up...
ISBN:
978-83-79-77159-2
rok wydania:
2015
dostępne:
Brak
22.50 zł powiadom

-28%

Dżihad kontra McŚwiat

Barber Benjamin R.

Muza S.A.

Złoty łuk McDonalda pojawia się w coraz to nowych zakątkach globu... Bojownicy wojen domowych po obu stronach różnych frontów noszą takie same adidasy i słuchają z walkmana tych samych przebojów... Fundamentaliści knują wirtualne spiski w Internecie... Te paradoksy współczesnego świata analizuje Benjamin R. Barber, dyrektor Ośrodka Kultury i Pol...
ISBN:
978-83-74-95192-0
rok wydania:
2015
dostępne:
Brak
26.39 zł powiadom

-15%

Globalizacja - nieznośne podobieństwo?

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Przedstawiona książka ma nie tyle przybliżyć czytelnikowi sam proces powstawania „globalnej wioski”, ile podjąć próbę opisu stanu najważniejszych idei i instytucji w „objęciach” procesu globalizacji. Głównym tematem pracy jest sposób, w jaki ponadnarodowe procesy, których jesteśmy świadkami, wpływają na społeczne, kulturowe i polityczne życie cz...
ISBN:
978-83-23-32630-4
rok wydania:
2015
dostępne:
Brak
34.81 zł powiadom

-16%

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A.

Globalizacja gospodarki światowej, rozwój handlu, bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz przystąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowały znaczny wzrost zainteresowania tematyką międzynarodowych stosunków gospodarczych. Podręcznik przygotowany przez pracowników Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomiczne...
ISBN:
978-83-20-81860-4
rok wydania:
2015
dostępne:
Tak
52.84 zł do koszyka

-15%

Spotkanie ze światem Eseje o historii globalnej

Boucheron Patrick, Delalande Nicolas

Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Zbiór esejów pierwotnie opublikowany w ramach prestiżowej francuskiej serii La Vie des idées. Wydanie polskie zostało uzupełnione o esej polskiego historyka Jerzego Pysiaka. Teksty zawarte w tomie podejmują dyskusję z rozwijającym się głównie w ośrodkach anglosaskich kierunkiem historiografii zwanym historią globalną. Z jednej strony ukazują ...
ISBN:
978-83-23-51249-3
rok wydania:
2015
dostępne:
Tak
21.25 zł do koszyka

-15%

Agora interesów

Rewizorski Marek

DIFIN

W książce dokonano analizy funkcjonowania G20 na poziomie przywódców państw jako relatywnie nowego, istniejącego od 2008 roku, klubu współpracy międzynarodowej, będącego zarazem systemowym centrum globalnej sieci powiązań. Signum specificum grupy jest umiejętność łączenia się i wspólnego działania przez państwa na różnych poziomach, co stanowi z...
ISBN:
978-83-79-30717-3
rok wydania:
2015
dostępne:
Brak
55.25 zł powiadom

-15%

Konstruowanie nowych tożsamości w warunkach globalizacji

Świątkiewicz-Mośny Maria

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Czy tożsamość jest nam potrzebna? Czy ma znaczenie w globalnym świecie, kurczącym się do rozmiarów wioski, w której obowiązują ujednolicone reguły porozumiewania? Czy w świecie homogenicznym, w którym wszystko może wyglądać podobnie, zadajemy sobie pytanie: kim jestem? Teoretyczne odniesienia do pojęcia tożsamości są bardzo bogate i wielowątkow...
ISBN:
978-83-23-33915-1
rok wydania:
2015
dostępne:
Brak
35.61 zł powiadom

-15%

Krótki wykład o utowarowieniu

Romaniszyn Krystyna

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Ostatnie dekady przynoszą gruntowne przeobrażenia w sferze gospodarczej w skali całego świata. W literaturze naukowej i w publicystyce są one identyfikowane i określane na wiele sposobów w odwołaniu do cechy uznanej za główną. Mimo złożoności i wieloaspektowości powstającego porządku jego sedna upatruję w nowej zasadzie pierwszej, ukierunkowując...
ISBN:
978-83-23-33934-2
rok wydania:
2015
dostępne:
Brak
33.92 zł powiadom