Księgarnia internetowa Manon
koszyk jest pusty

Kategorie

-17%

Ochrona środowiska glebowego

Kowalik Piotr

PWN Wydawnictwo Naukowe S.A.

Jest to podręcznik przedstawiający glebę jako bombę chemiczną z opóźnionym zapłonem. Omówiono w nim zanieczyszczenia chemiczne i przemysłowe wód podziemnych, roślinności i żywności. Opisano procesy samooczyszczania gleb oraz zasady funkcjonowania oczyszczalni glebowo - roślinnych. Podano również aktualny stan prawny dotyczący ochrony gleb.
ISBN:
978-83-01-13551-5
rok wydania:
2015
dostępne:
Tak
48.97 zł do koszyka

-17%

Gleboznawstwo

PWN Wydawnictwo Naukowe S.A.

Kompendium wiedzy o glebie według najnowszych kryteriów stosowanych w Polsce i na świecie W książce przedstawiono nową klasyfikację uziarnienia mineralnych utworów glebowych, opracowaną przez PTG (2009), które nawiązują ściśle do podziałów na frakcje i grupy granulometryczne stosowane powszechnie w literaturze międzynarodowej. Zaprezentowano...
ISBN:
978-83-01-17994-6
rok wydania:
2015
dostępne:
Tak
82.17 zł do koszyka

-5%

Podręczny słownik z zakresu geomorfologii gleboznastwa i ekologii

Karasiewicz Mirosław Tomasz, Charzyński Przemysław, Świtoniak Marcin

Bogucki Wydawnictwo Naukowe S.C.

Niniejszy słownik adresowany jest do szerokiego grona od biorców, tj. naukowców zajmujących się geomorfologią, gleboznawstwem i dzie-dzinami pokrewnymi oraz studentów kierunków związanych z naukami o ziemi, przy rodniczych i rolniczych, jak również uczniów szkół średnich z międzynarodową maturą (IB). Słowniki ogólne i tematyczne z nauk po-krewny...
ISBN:
978-83-79-86048-7
rok wydania:
2014
dostępne:
Tak
43.22 zł do koszyka

-10%

Gleby bielicoziemne geograficzne trendy oraz dyskontynuacje procesów rozwoju

Degórski Marek, Kowalkowski Alojzy, Kozłowska Anna

SEDNO

Książka przedstawia geograficzne zróżnicowanie właściwości gleb bielicoziemnych będące następstwem różnic ich genezy uwarunkowanej czynnikami czasu i uwarunkowań siedliskowych. Przedstawione w niej wyniki stanowią syntezę istniejących dotychczas poglądów na temat rozwoju gleb bielicoziemnych, poszerzonych o poglądy autorów wynikające z ich wielo...
ISBN:
978-83-63-35422-0
rok wydania:
2013
dostępne:
Tak
49.50 zł do koszyka

-17%

Gleba w środowisku

Hillel Daniel

PWN Wydawnictwo Naukowe S.A.

Nowoczesny i aktualny podręcznik gleboznawstwa, w którym gleba traktowana jest nie tylko jako kluczowy element środowiska, łącznik między litosferą, atmosferą i hydrosferą, oraz siedlisko życia organizmów lądowych, ale także istotny czynnik regulujący klimat na Ziemi i mający znaczny wpływ na rozwój cywilizacji ludzkiej. Autor w kolejnych rozdzi...
ISBN:
978-83-01-17171-1
rok wydania:
2012
dostępne:
Brak
37.27 zł powiadom

-5%

Podręczny słownik gleboznawczy angielsko polski polsko angielski

Charzyński Przemysław, Świtoniak Marcin

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Niniejszy słownik adresowany jest do szerokiego grona odbiorców, tj. naukowców zajmujących się gleboznawstwem i dziedzinami pokrewnymi oraz studentów kierunków przyrodniczych i rolniczych. Pierwszym i zarazem jedynym słownikiem w zakresie gleboznawstwa i nauk pokrewnych jest wydany przeszło trzydzieści lat temu (1976 r.) pod egidą Polskiego Towa...
ISBN:
978-83-23-12690-4
rok wydania:
2011
dostępne:
Tak
53.20 zł do koszyka

-15%

Laboratoryjne badania gruntów i gleb

Myślińska Elżbieta

Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Drugie wydanie popularnego podręcznika dla studentów geologii zawiera: - teoretyczne podstawy badań gruntów budowlanych oraz gleb; - opis aparatury laboratoryjnej; - opis przeprowadzania pomiarów i badań laboratoryjnych; - sposoby pomiarów parametrów: gęstości, porowatości, wilgotności, spójności, zagęszczenia, pęcznienia, pojemności wym...
ISBN:
978-83-23-50658-4
rok wydania:
2010
dostępne:
Brak
39.27 zł powiadom

-20%

Geneza, wiek oraz cechy diagnostyczne orsztynu w świetle badań gleb piaszczystych kotliny sandomierskiej

Chodorowski Jacek

UMCS

Rozprawa jest efektem wieloletnich badań Autora poświęconych orsztynowi - scementowanemu poziomowi wzbogacania, występującemu dość powszechnie w glebach piaszczystych Kotliny Sandomierskiej, którego geneza, wiek oraz właściwości nie były do tej pory wystarczającą poznane, a gleby z orsztynem w dotychczasowej "Systematyce gleb Polski" (1989) nie ...
ISBN:
978-83-22-73060-7
rok wydania:
2009
dostępne:
Tak
23.52 zł do koszyka

-17%

Badania ekologiczno-gleboznawcze

Bednarek Renata, Dziadowiec Helena, Pokojska Urszula, Prusinkiewicz Zbigniew

PWN Wydawnictwo Naukowe S.A.

Praktyczny przewodnik do badań terenowych i laboratoryjnych. Książka, która łączy teorię z praktyką. Przyswojenie materiału ułatwiają liczne barwne fotografie wybranych gleb Niżu Polskiego, poglądowe ilustracje (ryciny i tabele), formularze badawcze, bogata literatura przedmiotu oraz wykaz symboli i skrótów. Niezbędna pomoc dla studentów ekologi...
ISBN:
978-83-01-14216-2
rok wydania:
2005
dostępne:
Brak
45.57 zł powiadom

-17%

Badania ekologiczno-gleboznawcze

Bednarek Renata, Dziadowiec Helena, Pokojska Urszula, Prusinkiewicz Zbigniew

PWN Wydawnictwo Naukowe S.A.

Książka, która łączy teorię z praktyką. Autorzy traktują glebę nie tylko użytkowo - jako podłoże dla roślin uprawnych, lecz jako element środowiska przyrodniczego i krajobrazu, ważną część w funkcjonowaniu ekosystemu. W książce omówiono m. in.: gleby i procesy glebotwórcze, badania gleb w terenie, charakterystykę i genezę oraz systematykę gleb P...
ISBN:
978-83-01-14216-2
rok wydania:
2005
dostępne:
Brak
39.13 zł powiadom

-17%

Ochrona środowiska glebowego

Kowalik Piotr

PWN Wydawnictwo Naukowe S.A.

Jest to podręcznik przedstawiający glebę jako bombę chemiczną z opóźnionym zapłonem. Omówiono w nim zanieczyszczenie chemiczne i przemysłowe wód powierzchniowych i podziemnych, roślinności i żywności. Opisano zasady funkcjonowania oczyszczalni glebowo-roślinnych. Podano również aktualny stan prawny dotyczący ochrony gleb. Żaden z polskich podręc...
ISBN:
978-83-01-14522-4
rok wydania:
2001
dostępne:
Brak
57.27 zł powiadom

-10%

Mała encyklopedia gruntoznawstwa

Myślińska Elżbieta

BEL STUDIO

Polskie normy, ustawy, rozporządzenia, instrukcje Wybrane normy międzynarodowe i europejskie ASTM BS
ISBN:
978-83-88-44277-5
rok wydania:
2000
dostępne:
Tak
37.80 zł do koszyka