Księgarnia internetowa Manon
koszyk jest pusty

Kategorie

-28%

Projekty z dotacją Podręcznik konsultanta, wnioskodawcy i beneficjenta

Plata-Nalborski Karol

HELION

Kto ma wsparcie, ten ma przewagę! Dowiedz się, jak je pozyskać! O unijnych dotacjach i innych bezzwrotnych formach pomocy dla przedsiębiorstw sporo się mówi. Rekomendowane są jako świetne źródło finansowania rozwoju firmy. Niestety, niejeden przedsiębiorca i początkujący konsultant firmy doradczej przekonał się, że ich pozyskanie nie jest wcale...
ISBN:
978-83-28-33416-8
rok wydania:
2017
dostępne:
Tak
71.28 zł do koszyka

-20%

Korekty finansowe nakładane przez Komisję Europejską na państwa członkowskie za niezgodne z prawem wyd...

Łacny Justyna

WOLTERS KLUWER

Tematyka korekt finansowych jest sporadycznie podejmowana w piśmiennictwie prawniczym, a największą kontrowersją związaną z ich funkcjonowaniem jest ustalenie ich charakteru prawnego. Książka stanowi pierwszą monografię poświęconą korektom finansowym nakładanym na podstawie prawa UE przez Komisję Europejską na państwa członkowskie za niezgodne z...
ISBN:
978-83-81-07250-2
rok wydania:
2017
dostępne:
Tak
143.20 zł do koszyka

-10%

Dotacje unijne dla NGO

Peda Marek

Oficyna Prawa Polskiego

Korzystanie z unijnego wsparcia niesie ze sobą wiele korzyści dla organizacji pozarządowej. Niestety jednak wiąże się również z licznymi obowiązkami. Przede wszystkim trzeba zrealizować inwestycję zgodnie z wnioskiem, przestrzegać terminów i prawidłowo ją rozliczyć.
ISBN:
978-83-26-95080-3
rok wydania:
2016
dostępne:
Tak
35.91 zł do koszyka

-28%

Fundusze unijne Szansa na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Budżet na lata 2014-2020

Kasprzak Rafał

HELION

Za Twoją firmą stanie mocny gwarant Jednym z głównych celów istnienia Unii Europejskiej jest wspieranie w szczególny sposób wewnętrznej gospodarki wspólnoty. Cel ten realizuje się między innymi poprzez dystrybucję środków pieniężnych wśród europejskich przedsiębiorstw, które ich potrzebują. Nasze rodzime firmy, także te z sektora małych i średn...
ISBN:
978-83-24-69505-8
rok wydania:
2016
dostępne:
Tak
26.64 zł do koszyka

-18%

Finansowanie działalności kulturalnej

Barański Robert

C.H.Beck Wydawnictwo Sp. z o.o.

Niniejsza książka została przygotowana celem zaprezentowania różnych aspektów wykorzystania dostępnych źródeł finansowania przez instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe (stowarzyszenia i fundacje) działające w obszarze kultury. Publikacja ma również za zadanie przedstawić w formie informacyjno-poradnikowej szczegółowe zasady pozyskiwania...
ISBN:
978-83-25-58175-6
rok wydania:
2016
dostępne:
Tak
113.98 zł do koszyka

-12%

Jak prawidłowo rozliczyć projekt realizowany w ramach Funduszy Europejskich 2014-2020

Lech Maria

ODDK

Rozliczanie dotacji unijnych wiąże się z szeregiem obowiązków, a ich niedopełnienie może skutkować koniecznością zwrotu otrzymanych środków. Publikacja pomoże w zapoznaniu z programami operacyjnymi PO IR, PO IC, POIiŚ, POWER, 16 RPO realizowanych w projekcji finansowej 2014-2020 oraz regulacjami z nimi związanymi, a w szczególności zasadami rozl...
ISBN:
978-83-78-04262-4
rok wydania:
2016
dostępne:
Tak
157.08 zł do koszyka

-16%

Biznesplan w praktyce

Tokarski Andrzej, Tokarski Maciej, Wójcik Jacek

CeDeWu Sp.z o.o.

Książka może być wykorzystana jako materiał szkoleniowy dla wszystkich, którzy zamierzają samodzielnie w sposób prawidłowy opracować biznesplan. Pokazano w niej, na praktycznych przykładach, jak stosować metody planowania biznesowego w różnych sytuacjach i dla różnych celów.
ISBN:
978-83-75-56433-4
rok wydania:
2015
dostępne:
Brak
37.80 zł powiadom

-15%

Europejskie fundusze 2014-2020

Filipek Agnieszka

Placet

Publikacja dotyczy okresu programowania 2014-2020 i opisano w niej: źródła finansowania polityki spójności przesłanki i cele polityki spójności proces projektowania wydatkowanych środków w wymiarze strategicznym zasady przygotowywania i zatwierdzania programów operacyjnych aspekty finansowe procesu wdrażania funduszy strukturalnych w państw...
ISBN:
978-83-74-88188-3
rok wydania:
2015
dostępne:
Tak
102.00 zł do koszyka

-15%

Wpływ funduszy unijnych na rozwój sektora MSP w Polsce w latach 2007-2013

Hryniewicka Magdalena

DIFIN

W publikacji omówiono wpływ funduszy unijnych na rozwój przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora MSP w Polsce w latach 2007-2013. Analizy zjawiska dokonano na gruncie rozważań teoretycznych (teorii przedsiębiorstw oraz teorii rozwoju regionalnego) autora i jednocześnie kompleksowej analizy dostępnych źródeł pokazujących wpływ funduszy unijnych...
ISBN:
978-83-79-30645-9
rok wydania:
2015
dostępne:
Brak
75.65 zł powiadom

-16%

Finanse międzynarodowe

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A.

Postępujący proces globalizacji gospodarki światowej i internacjonalizacji działalności przedsiębiorstw powoduje wzrost zainteresowania finansami międzynarodowymi oraz zwiększenie zapotrzebowania na specjalistów z tej dziedziny. Podręcznik prezentuje istotę finansów międzynarodowych przedsiębiorstw i funkcjonowanie międzynarodowych rynków finans...
ISBN:
978-83-20-82178-9
rok wydania:
2015
dostępne:
Brak
54.52 zł powiadom

-10%

Samorząd terytorialny beneficjentem środków un

Vizja Press&IT

Prezentowany tom jest zbiorem artykułów dotyczących polityki finansowej samorządu terytorialnego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem pozyskiwania i wykorzystywania funduszy unijnych. Autorzy poruszają następujące zagadnienia: Rozdział 1. Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego. Rozdział 2. Polityka finansowa samorządów terytorialnych ...
ISBN:
978-83-62-85543-8
rok wydania:
2015
dostępne:
Tak
44.10 zł do koszyka

-16%

Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej w Polsce

Krzyżanowski Julian

CeDeWu Sp.z o.o.

Prezentowana monografia to pierwsze na polskim rynku syntetyczne opracowanie dotyczące najważniejszych zagadnień WPR. Autor pisze o sprawach rolnych, ale jednocześnie o ogólnych mechanizmach działania Unii Europejskiej. Szczególnie interesujące są, z tego punktu widzenia, dwa rozdziały: jeden poświęcony ustawodawstwu UE i procedurom podejmowania...
ISBN:
978-83-75-56680-2
rok wydania:
2015
dostępne:
Brak
45.36 zł powiadom

-12%

Rachunkowość projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej

Borek Gabriela, Sztyler Jacek

ODDK

Prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej zdarzeń związanych z realizacją dotacji i wydatkowania środków z dofinansowania jest podstawowym wymaganiem stawianym przez Unię Europejską beneficjentom różnych dofinansowań. Jednostki wypłacające dotacje bardzo rygorystycznie sprawdzają przestrzegania prawa, zarówno unijnego, jak i krajowego. W prz...
ISBN:
978-83-78-04251-8
rok wydania:
2015
dostępne:
Tak
120.12 zł do koszyka

-18%

Wieloletnia prognoza finansowa

Walczak Piotr

C.H.Beck Wydawnictwo Sp. z o.o.

Gotowe rozwiązania w zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej! Instytucja WPF wprowadzona przepisami ustawy o finansach publicznych wciąż ewoluuje, na co istotnie wpływają modyfikacje innych konstrukcji prawnych systemu finansów publicznych. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2016 r. i lata kolejne należy sporządzić do 15 listopada ...
ISBN:
978-83-25-57920-3
rok wydania:
2015
dostępne:
Brak
122.18 zł powiadom

-16%

Wpływ interwencji z funduszy unijnych na funkcjonowanie przedsiębiorstw i ich konkurencyjność

CeDeWu Sp.z o.o.

Książka stanowi podsumowanie prac prowadzonych w latach 2012-2014 w Zakładzie Konkurencyjności Przedsiębiorstw Instytutu Badań Rynku Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie. Starano się w niej udzielić odpowiedzi na pytanie: czy interwencja z funduszy unijnych przyczyniała się realnie do realizacji celów, które przed nią stawiano w założeniach progr...
ISBN:
978-83-75-56679-6
rok wydania:
2015
dostępne:
Tak
40.32 zł do koszyka

-22%

Fundusze unijne i krajowe dla kultury 2016

Peda Marek

Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Sektory związane z kulturą i twórczością wykazują w trudnej sytuacji gospodarczej stały wzrost. Zapewniając 7 milionów miejsc pracy, są jednym z największych pracodawców europejskich i jednym z najważniejszych podmiotów w gospodarce UE. Dlatego warto korzystać ze środków, które oferuje Unia Europejska. Skorzystaj z praktycznych wskazówek, jak zd...
ISBN:
978-83-26-94415-4
rok wydania:
2015
dostępne:
Tak
53.24 zł do koszyka

-15%

Fundusze europejskie w teorii i praktyce

Sikora-Gaca Małgorzata, Kosowska Urszula

DIFIN

Fundusze europejskie należą do zagadnień interdyscyplinarnych. Posiadają wymiar teoretyczny i praktyczny. Pierwszy, choć dyskusyjny, wydaje się niezbędny w celu uregulowania procedur związanych z rozdziałem środków pochodzących z dotacji. Drugi, ściśle indywidualny, tyczy się konkretnych rozwiązań i przykładowych projektów. Niniejsza monograf...
ISBN:
978-83-79-30278-9
rok wydania:
2014
dostępne:
Brak
44.20 zł powiadom

-15%

Fundusze Unii Europejskiej w gospodarce turystycznej

DIFIN

Książka została opracowana przez zespół autorski pracowników Katedry Zarządzania Turystyką Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki. Publikacja może być wykorzystana w środowisku akademickim, przez studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych oraz pracowników dydaktyczno-naukowych interesujących się problem...
ISBN:
978-83-79-30059-4
rok wydania:
2014
dostępne:
Brak
52.70 zł powiadom

-18%

Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego

C.H.Beck Wydawnictwo Sp. z o.o.

Książka stanowi wielopłaszczyznowy przegląd zagadnień związanych z zaciąganiem, ewidencją, sprawozdawczością i spłatą przez samorząd zobowiązań dłużnych, prezentując w szczególności kwestie dotyczące: prawnych uwarunkowań zaciągania zobowiązań dłużnych (kredyty, pożyczki, obligacje) oraz zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji; prezentowania...
ISBN:
978-83-25-55733-1
rok wydania:
2014
dostępne:
Brak
122.18 zł powiadom

-18%

Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego

C.H.Beck Wydawnictwo Sp. z o.o.

Książka stanowi wielopłaszczyznowy przegląd zagadnień związanych z zaciąganiem, ewidencją, sprawozdawczością i spłatą przez samorząd zobowiązań dłużnych, prezentując w szczególności kwestie dotyczące: prawnych uwarunkowań zaciągania zobowiązań dłużnych (kredyty, pożyczki, obligacje) oraz zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji; prezento...
ISBN:
978-83-25-56334-9
rok wydania:
2014
dostępne:
Brak
122.18 zł powiadom