Księgarnia internetowa Manon
koszyk jest pusty

Kategorie

-10%

Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków w 2017 r.

praca zbiorowa

Infor

Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków w 2017 r. POTRĄCENIA Z WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ POTRĄCENIA Z WYNAGRODZENIA NETTO ODLICZENIE KWOT WCZEŚNIEJ WYPŁACONYCH WYNAGRODZENIE ZA WADLIWIE WYKONANĄ PRACĘ WYPŁATA ZAWYŻONEGO WYNAGRODZENIA POTRĄCENIA USTAWOWE Świadczenia alimentacyjne Należności inne niż alimentacyjne Z...
ISBN:
978-83-65-78942-6
rok wydania:
2017
dostępne:
Tak
68.40 zł do koszyka

-10%

Umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne w 2017 r. Problemy praktyczne

Infor

W wyniku zmian, które weszły w życie 1 stycznia 2017 r. wprowadzono minimalną stawkę godzinową dla osób wykonujących pracę na podstawie umów zlecenia oraz umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu. W 2017 r. minimalna stawka godzinowa wynosi 13 zł brutto i będzie corocznie waloryzowana o wskaźnik wzrostu minimalnego wy...
ISBN:
978-83-65-78933-4
rok wydania:
2017
dostępne:
Brak
26.91 zł powiadom

-10%

Teatr w Polsce 2016

praca zbiorowa

Instytut Teatralny

Teatr w Polsce – to rocznik poświęcony polskiemu życiu teatralnemu, gromadzący kompletne informacje dotyczące wszystkich działających w Polsce teatrów – zarówno instytucjonalnych wszystkich szczebli, jak i działających jako stowarzyszenia, fundacje, jednostki prywatne czy inicjatywy społeczne – a także szkół artystycznych, festiwali, instytucji,...
ISBN:
978-83-63-27660-7
rok wydania:
2017
dostępne:
Tak
40.50 zł do koszyka

-10%

Prowadzenie ksiąg rachunkowych komentarz do wymogów ustawy o rachunkowości część 2

Motowilczuk Izabela

Infor

Prowadzenie ksiąg rachunkowych – komentarz do wymogów ustawy o rachunkowości – część II Wstęp 1. Art. 18 – Zestawienia obrotów i sald 1.1. Zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej 1.2. Zestawienia sald kont ksiąg pomocniczych 2. Art. 19 – Wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz) 3. Art. 20 – Zasady dokonywania zap...
ISBN:
978-83-65-78953-2
rok wydania:
2017
dostępne:
Tak
56.70 zł do koszyka

-10%

Dokumentacja kadrowa w 2017 r.-jak ją prowadzić bez błędów

Kuźniar Aleksander P., Nowacka Izabela

Infor

? Język polski w dokumentacji pracowniczej ? Ochrona danych osobowych ? Przepisy wewnątrzzakładowe ? Regulamin pracy ? Regulamin wynagradzania ? Obwieszczenie o systemach czasu pracy ? Informacja o równym traktowniu w zatrudnieniu ? Przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę ? AKTA OSOBOWE ? ZATRUDNIENIE PRA...
ISBN:
978-83-65-78963-1
rok wydania:
2017
dostępne:
Tak
68.40 zł do koszyka

-10%

Kontrola podatników-nowe proceduty

Infor

1. Wprowadzenie – dwie odrębne procedury kontroli 2. Procedura przewidziana w Ordynacji podatkowej 2.1. Organy podatkowe – właściwość 2.1.1. Zmiana właściwości 2.1.2. Wyznaczenie organu podatkowego 2.1.3. Przekazanie sprawy organowi celno-skarbowemu 2.1.4. Spory o właściwość 2.2. Rodzaje czynności uregulowanych w Ordyna...
ISBN:
978-83-65-78965-5
rok wydania:
2017
dostępne:
Tak
26.91 zł do koszyka

-10%

Stan bibliotek w Polsce

Biblioteka Narodowa

Prezentowany rocznik – po raz drugi w rozszerzonym zakresie i nowym kształcie edytorskim – stanowi kontynuację serii raportów Biblioteki Narodowej dotyczących bibliotek w Polsce. Na treść rocznika składa się część analityczna (opisowa) oraz tabelaryczna i mapy wybranych wskaźników. Układ i zakres przedmiotowy analiz zawartych w publikacji został...
ISBN:
978-83-70-09709-7
rok wydania:
2017
dostępne:
Tak
54.00 zł do koszyka

-10%

Kodeks Karny Skarbowy

Infor

Kodeks karny skarbowy i ustawa o kontroli skarbowej zawierają fundamentalne przepisy regulujące zasady odpowiedzialności podatników za przestępstwa i wykroczenia skarbowe. Ich znajomość może się przydać każdemu podatnikowi, szczególnie w kontaktach z urzędnikami kontroli podatkowej lub skarbowej.
ISBN:
978-83-74-40780-9
rok wydania:
2016
dostępne:
Brak
44.10 zł powiadom

-10%

Przygotowanie jednostki do kontroli finansowej cz.III

Izabela Motowilczuk

Infor

Zestaw testów kontrolnych – cz. III INFORMATOR KSIĘGOWEGO ? Miesięczny przegląd nowości ? Z terminarza księgowego Maj 2016 ? Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów ? Jak to zrobić? – instruktaż krok po kroku, jak rozwiązać praktyczne problemy w prowadzeniu rachunkowości ? Z forów internetowych dla księgowych ? Nieprawidłowości z protok...
ISBN:
978-83-74-40756-4
rok wydania:
2016
dostępne:
Tak
56.70 zł do koszyka

-10%

Odsetki w rachunkowości i sprawozdawczosci jsfp po zmianach cz.I

Infor

ODSETKI W RACHUNKOWOŚCI I SPRAWOZDAWCZOŚCI JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH PO ZMIANACH ? Odsetki w rachunkowości i sprawozdawczości jednostek sektora finansów publicznych po zmianach – część I ? 1. Odsetki – informacje ogólne ? 2. Odsetki – źródła ich powstania ? 3. Podział odsetek z uwagi na wysokość stopy procentowej – zmiany ...
ISBN:
978-83-74-40712-0
rok wydania:
2016
dostępne:
Tak
56.70 zł do koszyka

-10%

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy zasiłkowej 2016 z kom.

Infor

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy zasiłkowej 2016 z komentarzem
ISBN:
978-83-74-40717-5
rok wydania:
2016
dostępne:
Brak
44.10 zł powiadom

-10%

Polish Libraries

Biblioteka Narodowa

„Polish Libraries” is a periodical annual published by the National Library of Poland, presenting theoretical and practical issues related to librarianship, and whose aim is to popularize scientific achievements of the Polish library community. In the third volume of “Polish Libraries” much space is devoted to the history of the microfilming of...
ISBN:
978-83-70-09637-3
rok wydania:
2016
dostępne:
Tak
58.50 zł do koszyka

-10%

Bezpieczeństwo w XXI wieku Szanse - Zagrożenia - Perspektywy

Silva Rerum

Publikacja poświęcona szeroko pojętemu bezpieczeństwu - zdrowotnemu, publicznemu, ekologicznemu, prawnemu itp.
ISBN:
978-83-64-44763-1
rok wydania:
2016
dostępne:
Brak
28.80 zł powiadom

-10%

Zeszyty Księgowego nr 5 Rozliczenia podatkowe za rok 2015

Trzpioła Katarzyna, Olech Mariusz

Oficyna Prawa Polskiego

Zbliża się termin sporządzania rozliczeń za 2015 rok. Jeśli podatnicy CIT wybrali rok podatkowy pokrywający się z rokiem kalendarzowym, to termin ten dla nich mija 31 marca. Nieco więcej czasu mają podatnicy PIT, którzy muszą swoje zeznanie sporządzić do 2 maja (poniedziałek). W tym numerze „Zeszytu Księgowego” podpowiadamy, na które rzeczy zwró...
ISBN:
978-83-26-94539-7
rok wydania:
2016
dostępne:
Tak
44.10 zł do koszyka

-10%

Notes Konserwatorski

Biblioteka Narodowa

Biblioteka Narodowa prezentuje kolejny, siedemnasty już, numer „Notesu Konserwatorskiego” w odświeżonej szacie graficznej. Periodyk, stworzony z myślą o konserwatorach książek, przynosi artykuły poruszające problematykę ochrony i konserwacji zbiorów. W najnowszej publikacji dużo uwagi poświęcono zbiorom fotograficznym: ocenie ich stanu zachowani...
ISBN:
978-83-70-09629-8
rok wydania:
2016
dostępne:
Brak
54.00 zł powiadom

-10%

Świadczenia motywacyjne dla uczniów i nauczycieli

Jaworski Leszek

Infor

Spis treści: ŚWIADCZENIA MOTYWACYJNE DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI Świadczenia motywacyjne dla uczniów i nauczycieli Świadczenia motywacyjne dla uczniów Świadczenia motywacyjne dla nauczycieli
ISBN:
978-83-74-40624-6
rok wydania:
2016
dostępne:
Brak
47.70 zł powiadom

-10%

Zamknięcie roku 2015 w jednostkach sektora finansów publicznych

Infor

Spis treści INFORMATOR KSIĘGOWEGO Z terminarza księgowego Styczeń 2016 Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów Jak to zrobić? – instruktaż krok po kroku, jak rozwiązać praktyczne problemy w prowadzeniu rachunkowości Z forów internetowych dla księgowych Nieprawidłowości z protokołów pokontrolnych Z...
ISBN:
978-83-74-40629-1
rok wydania:
2016
dostępne:
Brak
56.70 zł powiadom

-10%

VAT 2016 3/2016

Infor

Opis publikacji Od 1 stycznia 2016 r. zostanie wprowadzona do ustawy o VAT tzw. preproporcja. Zmieniają się zasady ustalania właściwości urzędu w sprawach VAT. Od rozliczenia za styczeń lub I kwartał 2016 r. będą również obowiązywały nowe formularze deklaracji VAT. Przygotowana publikacja zawiera: Komplet nowych formularzy VAT, obowiązujący...
ISBN:
978-83-74-40613-0
rok wydania:
2016
dostępne:
Brak
26.91 zł powiadom

-10%

PIT,CIT, Ryczałt 2016

Infor

Od 1 stycznia 2016 r. w podatkach dochodowych obowiązuje zasada dokonywania korekty przychodów i kosztów na bieżąco, a nie jak do końca 2015 r. nakazywały to robić organy podatkowe – zawsze wstecz. Zlikwidowany został również obowiązek dokonywania korekty kosztów z tytułu należności nieuregulowanych w terminie. Publikacja zawiera: Ujednolico...
ISBN:
978-83-74-40618-5
rok wydania:
2016
dostępne:
Brak
26.91 zł powiadom

-10%

Serwis Prawno-Pracowniczy 2 Praca w godzinach nadliczbowych - praktyczne rozliczenia

Kryczka Sebastian

Infor

WSTĘP Praca w godzinach nadliczbowych – praktyczne rozliczenia PRACA W GODZINACH NADLICZBOWYCH – PRAKTYCZNE ROZLICZENIA Rozliczanie pracy nadliczbowej Elastyczny czas pracy a godziny nadliczbowe Rekompensowanie pracy nadliczbowej służby cywilnej i urzędników państwowych Nadgodziny pracowników urz...
ISBN:
978-83-74-40639-0
rok wydania:
2016
dostępne:
Brak
68.40 zł powiadom