Księgarnia internetowa Manon
koszyk jest pusty

Kategorie

-20%

Odpowiedzialność odszkodowawcza banku za wadliwe wypowiedzenie umowy kredytu udzielonego przedsiębio

Bartosiewicz Paweł

WOLTERS KLUWER

Publikacja dotyczy jednego z najbardziej spornych momentów w relacji bank–klient, czyli momentu, gdy bank wypowiada umowę kredytu i domaga się jego zwrotu przed terminem uzgodnionym w umowie. Autor dogłębnie analizuje pozycję prawną banku wobec klienta w obliczu wadliwego wypowiedzenia umowy kredytu, a także porusza zagadnienia istotne dla uczes...
ISBN:
978-83-81-07705-7
rok wydania:
2017
dostępne:
Tak
159.20 zł do koszyka

-16%

Zarządzanie ryzykiem w małym banku

Żółtkowski Wiesław

CeDeWu Sp.z o.o.

„Zarządzanie ryzykiem w małym banku" to kontynuacja wcześniejszej książki „Zarządzanie ryzykiem bankowym w praktyce". Pokazuje genezę nowoczesnych regulacji nadzorczych od Bazylei I do Bazylei III i CRD IV, od próby poprawiania bezpieczeństwa biznesu bankowego do szoku regulacyjnego. Wychodząc od definicji ryzyka, niepewności i prawdopodobieństw...
ISBN:
978-83-75-56834-9
rok wydania:
2017
dostępne:
Tak
50.40 zł do koszyka

-10%

Jednolity Plik Kontrolny

Barbara Dąbrowska

Oficyna Prawa Polskiego

Od 1 lipca 2016 r. fiskus będzie przeprowadzać kontrole skarbowe elektronicznie z wykorzystaniem Jednolitego Pliku Kontrolnego. Firmy będą musiały przekazywać dane ze swoich ksiąg podatkowych na żądanie organu podatkowego w ujednoliconej, elektronicznej formie. W związku z tym firmy muszą dostosować swoje systemy informatyczne do nowych zasad. N...
ISBN:
978-83-26-95194-7
rok wydania:
2016
dostępne:
Brak
44.10 zł powiadom

-15%

Bankowość bez tajemnic

DIFIN

Poradnik w sposób prosty i rzetelny przedstawia podstawowe informacje niezbędne klientowi współczesnego banku. Klient banku powinien bowiem liczyć przede wszystkim na własną wiedzę, gdyż nawet najlepsze regulacje nie są w stanie ochronić go przed ryzykiem. W poradniku znaleźć można m.in. wykaz najważniejszych zasad, których należy przestrzegać w...
ISBN:
978-83-80-85158-0
rok wydania:
2016
dostępne:
Tak
22.10 zł do koszyka

-35%

Banki i rynki finansowe

Grocholski Zbyszek

Poltext Sp. z o.o.

Nie przegap tej książki! Autor jest wieloletnim menedżerem branży bankowej i finansowej, w której zajmował najwyższe stanowiska. Teraz dzieli się z czytelnikami swoimi krytycznymi i wnikliwymi spostrzeżeniami oraz refleksjami o współczesnym „świecie pieniądza”. Nie wszystkim kolegom i koleżankom autora z branży ta książka się spodoba. Natomiast ...
ISBN:
978-83-75-61640-8
rok wydania:
2016
dostępne:
Tak
38.94 zł do koszyka

-28%

Banksterzy Kulisy globalnej zmowy

Szewczak Janusz44.

Biały Kruk

Niezłomny wojownik o polski Skarb Narodowy, o dynamiczny rozwój gospodarczy Polski o uczciwe i przejrzyste zasady funkcjonowania banków, a zarazem wybitny publicysta ekonomiczny – Janusz Szewczak – napisał książkę, która wstrząśnie wieloma Czytelnikami. Nie zdajemy sobie bowiem sprawy, w jak kruchym świecie żyjemy, jak niewielu ludzi trzyma cały...
ISBN:
978-83-75-53198-5
rok wydania:
2016
dostępne:
Tak
42.48 zł do koszyka

-15%

System reagowania współczesnych banków centralnych na niestabilność sektora bankowego

Nocoń Aleksandra

DIFIN

Niestabilność finansowa stała się przedmiotem badań nauk ekonomicznych w latach siedemdziesiątych XX wieku. Jednakże wraz z rosnącą skalą i częstotliwością kryzysów bankowych uwaga ekonomistów została zwrócona na zjawisko niestabilności sektora bankowego. Prowadzone dotychczas badania oraz wydawane publikacje stały się źródłem inspiracji i główn...
ISBN:
978-83-79-30953-5
rok wydania:
2016
dostępne:
Tak
51.00 zł do koszyka

-15%

Bankowość detaliczna

DIFIN

Publikacja poświęcona została bankowości detalicznej, uwzględniająca najnowsze zmiany w tym obszarze, dotyczące m.in. przeciwdziałania lichwie, regulacji kredytu konsumenckiego, czy też odwróconego kredytu hipotecznego. Szczególne miejsce zajmują w niej nowoczesne produkty bankowe, takie jak instrumenty płatnicze oraz wciąż nowe na polskim rynku...
ISBN:
978-83-80-85062-0
rok wydania:
2016
dostępne:
Brak
39.10 zł powiadom

-28%

Prosto do piekła

Lefevre John

BUKOWY LAS

„Pewna laska spytała mnie, co bym zrobił, gdybym miał 10 milionów dolców. Odparłem, że zacząłbym się zastanawiać, gdzie się podziała reszta” Pełna czarnego humoru opowieść o karierze ambitnego bankowca inwestycyjnego, rozgrywająca się w Nowym Jorku, Londynie i Hongkongu. Jej autor, którego wpisy na Twitterze pod pseudonimem @GSElevator przez ...
ISBN:
978-83-64-48185-7
rok wydania:
2016
dostępne:
Tak
28.73 zł do koszyka

-16%

Społeczna odpowiedzialność banków w kontekście walutowych kredytów hipotecznych

Dąbrowski Tomasz J., Majchrzak Katarzyna

CeDeWu Sp.z o.o.

Banki stanowią specyficzną grupę podmiotów gospodarczych. Często zwraca się uwagę, że są one jednocześnie przedsiębiorstwami i instytucjami zaufania publicznego. Rodzi to większe oczekiwania - od banków oczekuje się wyższego poziomu społecznej odpowiedzialności niż wobec „zwykłych" przedsiębiorstw. Pojawia się zatem pytanie, czy podmioty sektora...
ISBN:
978-83-75-56821-9
rok wydania:
2016
dostępne:
Tak
46.20 zł do koszyka

-15%

Bank komercyjny w Polsce

Świderska Joanna, Galbarczyk Tamara, Klimontowicz Monika

DIFIN

Ideą prezentowanej publikacji stała się całościowa analiza działalności operacyjnej banków komercyjnych, zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i w odniesieniu do danych empirycznych, podporządkowana klasyfikacji operacji bankowych opartych o kryterium przedmiotowe. Żaden bank nie prowadzi jednak działalności w oderwaniu od uwarunkowań zewnętrznyc...
ISBN:
978-83-80-85259-4
rok wydania:
2016
dostępne:
Tak
72.25 zł do koszyka

-18%

Kapitał zagraniczny a kulturowe uwarunkowania zarządzania bankami w Polsce

Lech Kurkliński

C.H.Beck Wydawnictwo Sp. z o.o.

Zasadniczą tezą Autora jest stwierdzenie, że czynniki kulturowe zaliczają się do istotnych determinant działalności i rezultatów banków z udziałem kapitału zagranicznego, stanowiąc barierę ich rozwoju. Za cel monografii przyjęto zatem pokazanie związków czynników kulturowych - zwłaszcza kultur narodowych, z których pochodzą zagraniczni inwest...
ISBN:
978-83-25-58623-2
rok wydania:
2016
dostępne:
Tak
81.18 zł do koszyka

-5%

Strategia bezpośredniego celu inflacyjnego w polityce monetarnej współczesnych banków centralnych

Ryczkowski Maciej

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

W monografii naukowej autor przedstawia najnowszą literaturę poświęconą strategii bezpośredniego celu inflacyjnego oraz omawia skuteczność tej strategii, znaczenie pieniądza, problem stabilności systemu finansowego i związki polityki fiskalnej z polityką pieniężną w państwach stosujących tę strategię. „[…] opracowanie uważam za oryginalne i n...
ISBN:
978-83-23-13576-0
rok wydania:
2016
dostępne:
Tak
30.40 zł do koszyka

-15%

Polityka makroostrożnościowa banku centralnego

Dobrzańska Anna

DIFIN

Książka w przystępny sposób przedstawia zagadnienia związane z polityką makroostrożnościową – jej cele, czynniki warunkujące skuteczność, możliwe rozwiązania instytucjonalne, w tym rolę banku centralnego, oraz potencjalne instrumenty makroostrożnościowe wraz z mechanizmami ich oddziaływania na system finansowy i sferę realną. Jest to pierwsza na...
ISBN:
978-83-80-85306-5
rok wydania:
2016
dostępne:
Brak
39.10 zł powiadom

-32%

Wieża w Bazylei

LeBor Adam

Białek Józef Firma Wektory

Od chwili swojego powstania Bank Rozrachunków Międzynarodowych znajdował się w samym sercu globalnych wydarzeń, ale jego obecność często pozostawała niezauważona. Obecnie sytuuje się w centrum działań zmierzających do stworzenia nowej światowej architektury finansowej i regulacyjnej, kolejny raz udowadniając, że jest zdolny do kształtowania prze...
ISBN:
978-83-60-56296-3
rok wydania:
2016
dostępne:
Tak
32.64 zł do koszyka

-15%

Projekcja inflacji banku centralnego

Tura Karolina

DIFIN

Tematyka książki dotyczy projekcji inflacji publikowanych przez banki centralne wdrażające strategię bezpośredniego celu inflacyjnego (BCI), w szczególności przez Bank Anglii, Norwegii, Narodowy Bank Szwecji oraz Narodowy Bank Czech. Zagadnienie to ujęto w monografii w ramach trzech zazębiających się obszarów: tworzenia oraz budowy projekcji inf...
ISBN:
978-83-79-30959-7
rok wydania:
2015
dostępne:
Tak
51.00 zł do koszyka

-20%

Jak inwestować w produkty strukturyzowane

Blumke Andreas

WOLTERS KLUWER

Jak inwestować w produkty strukturyzowane stanowi przewodnik inwestowania i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do produktów strukturyzowanych przeznaczony dla inwestorów i osób zarządzających aktywami. Autor przedstawia wykresy dochodowości i warunki inwes¬tycyjne, dokonuje oceny formuły wypłaty oraz opisuje najważniejsze klasy aktywów. Porusza ...
ISBN:
978-83-26-43171-5
rok wydania:
2015
dostępne:
Brak
63.20 zł powiadom

-16%

Instrumenty bankowości elektronicznej

Matuszyk Anna, Matuszyk Paweł

CeDeWu Sp.z o.o.

Książka Instrumenty bankowości elektronicznej wpisuje się w nowoczesny nurt bankowości, jej funkcjonowania i organizacji. Stanowi interesujący, napisany w sposób zwięzły i kompleksowy, przegląd wszystkich instrumentów bankowości elektronicznej głównie uwzględniający rozwiązania amerykańskie. W książce przedstawiono m.in.: definicje bankowości el...
ISBN:
978-83-75-56058-9
rok wydania:
2015
dostępne:
Brak
30.24 zł powiadom

-16%

Bankowość elektroniczna

Polasik Michał

CeDeWu Sp.z o.o.

Doskonała monografia o bankowości elektronicznej. Książka Michała Polasika dotyczy najbardziej aktualnych i najważniejszych zagadnień, związanych z perspektywami rozwoju rynku bankowego [...]. Stanowi ona nowatorskie, rzetelne, starannie udokumentowane empirycznie studium z zakresu rozwoju bankowości elektronicznej w Polsce. Książka zawiera jedn...
ISBN:
978-83-60-08941-5
rok wydania:
2015
dostępne:
Tak
36.96 zł do koszyka

-16%

Marketing bankowy

Kolasa Małgorzata

CeDeWu Sp.z o.o.

Książka ukazuje szereg zjawisk z zakresu ewolucji trendów, specyficz- nych narzędzi i technik marketingu bankowego popartych rzeczywistymi, polskimi przykładami. W publikacji poruszono zarówno tematy nowe, jak i te, którym poświęcono znacznie mniej uwagi w literaturze zwartej, co czyni te prace wyjątkową. W książce Czytelnik znajdzie odpowiedzi ...
ISBN:
978-83-75-56086-2
rok wydania:
2015
dostępne:
Brak
36.12 zł powiadom