Księgarnia internetowa Manon
koszyk jest pusty

Kategorie

-17%

Metody numeryczne

Fortuna Zenon, Macukow Bohdan, Wąsowski Janusz

PWN Wydawnictwo Naukowe S.A.

Metody numeryczne są działem matematyki stosowanej umożliwiającym opracowywanie programów komputerowych do rozwiązywania różnorodnych problemów technicznych, medycznych czy ekonomicznych. W przypadku bardziej złożonych zagadnień dobór odpowiedniej metody wymaga rozległej wiedzy i doświadczenia. Autorzy tego podręcznika przedstawiają wybrane dzia...
ISBN:
978-83-01-19312-6
rok wydania:
2017
dostępne:
Tak
48.97 zł do koszyka

-17%

Obliczenia inżynierskie i naukowe

Krzyżanowski Piotr

PWN Wydawnictwo Naukowe S.A.

Obliczenia naukowe w matematyce stosowanej, naukach technicznych, ekonomicznych i przyrodniczych to obecnie jeden ze skuteczniejszych sposobów prowadzenia działalności naukowej i badawczo-rozwojowej. Książka jest podręcznikiem i praktycznym przewodnikiem po zaawansowanych narzędziach obliczeniowych i wizualizacyjnych, przydatnych w prowadzeni...
ISBN:
978-83-01-16701-1
rok wydania:
2016
dostępne:
Tak
40.67 zł do koszyka

-10%

Metody numeryczne

Fortuna Zenon, Macukow Bohdan, Wąsowski Janusz

WNT

metody interpolacyjne i aproksymacyjne całkowanie numeryczne metody rozwiązywania równań liniowych i nieliniowych oraz ich układów obliczanie wartości własnych i wektorów własnych macierzy metody rozwiązywania równań różniczkowych oraz zagadnień brzegowych dla równań różniczkowych cząstkowych
ISBN:
978-83-79-26281-6
rok wydania:
2015
dostępne:
Brak
45.00 zł powiadom

-28%

Matlab Praktyczny podręcznik modelowania

Sradomski Waldemar

HELION

Wypróbuj MATLAB-a i doceń jego siłę! MATLAB to wielofunkcyjny program do zastosowań naukowych i inżynierskich, wykorzystywany przy zaawansowanych obliczeniach, rozwiązywaniu problemów technicznych i tworzeniu symulacji. Jest świetnym narzędziem, które od kilku dekad pomaga tysiącom matematyków, fizyków i inżynierów. Pozwala w mgnieniu oka rozwi...
ISBN:
978-83-24-68134-1
rok wydania:
2015
dostępne:
Tak
32.33 zł do koszyka

-17%

Grafika Fizyka Metody numeryczne

Matulewski Jacek, Dziubak Tomasz, Sylwestrzak Marcin

PWN Wydawnictwo Naukowe S.A.

Książka wprowadza czytelnika w świat grafiki komputerowej czasu rzeczywistego oraz modelowania i symulowania rzeczywistości na jej potrzeby. Przedstawiono w niej wiedzę z zakresu podstawowych technik grafiki komputerowej, podstaw fizyki klasycznej oraz metod numerycznych. Książka składa się z 4 części: * Wprowadzenia do grafiki 3D oraz opis...
ISBN:
978-83-01-16178-1
rok wydania:
2010
dostępne:
Brak
65.57 zł powiadom

-10%

Ćwiczenia laboratoryjne z metod numerycznych

OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

Skrypt zawiera ćwiczenia laboratoryjne do siedmiu tematów z metod numerycznych: własności arytmetyki numerycznej i związane z nią zagadnienia, rozwiązywanie układów równań liniowych, rozwiązywanie równań nieliniowych i ich układów, interpolację, aproksymację średniokwadratową dyskretną, całkowanie numeryczne oraz rozwiązywanie równań różniczkowy...
ISBN:
978-83-72-07886-5
rok wydania:
2010
dostępne:
Brak
16.20 zł powiadom

-10%

Algorytmy genetyczne i ich zastosowania

Goldberg David E.

WNT

"Książka jest poświęcona algorytmom genetycznym (AG), które są procedurami poszukiwania, opartymi na mechanizmach doboru naturalnego oraz dziedziczności. Pisząc ją, starałem się połączyć techniki obliczeniowe, aparat matematyczny i wyniki badawcze w taki sposób, by dać Czytelnikowi możliwość samodzielnego zastosowania algorytmów genetycznych w i...
ISBN:
978-83-20-42862-9
rok wydania:
2009
dostępne:
Brak
33.08 zł powiadom

-17%

Algorytmy genetyczne Kompendium Tom 1

Gwiazda Tomasz Dominik

PWN Wydawnictwo Naukowe S.A.

Tom 1, który zapoczątkowuje serię Algorytmy Genetyczne, przedstawia najbardziej istotny dla AG operator – operator krzyżowania. Prezentuje w nim ponad 180 operatorów dla problemów kodowanych liczbami binarnymi i rzeczywistymi. Każdy z operatorów przedstawiony jest wedle tego samego, następującego schematu: * Słowa kluczowe – mają pomóc w pr...
ISBN:
978-83-01-15830-9
rok wydania:
2009
dostępne:
Brak
24.07 zł powiadom

-10%

Wstęp do metod numerycznych

Krupka Jerzy, Miękina Andrzej, Morawski Roman, Opalski Leszek

OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

Podręcznik prezentuje metodykę systematycznego badania przydatności algorytmów numerycznych do rozwiązywania zadań inżynierskich oraz wybrane algorytmy numeryczne. Opis każdej grupy metod numerycznych obejmuje uzasadnienie matematyczne, analizę właściwości numerycznych, przykłady zastosowań w elektronice, pomiarach, radioelektronice i telekomuni...
ISBN:
978-83-72-07802-5
rok wydania:
2009
dostępne:
Brak
30.19 zł powiadom

-10%

Podstawy metod optymalizacji

Amborski Krzysztof

OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

W skrypcie, w przystępnej formie przedstawiono podstawowe metody optymalizacji statycznej i dynamicznej. Jest on przeznaczony do przedmiotów „metody optymalizacji” i „teoria optymalizacji”. Do książki dołączono płytę CD z wybranymi programami do obliczeń przykładów z optymalizacji statycznej - liniowej i nieliniowej. Programy te służą wyłącznie...
ISBN:
978-83-72-07794-3
rok wydania:
2009
dostępne:
Brak
21.78 zł powiadom

-10%

50 ważnych algorytmów i metod matematycznych z przykładami

Regel Wiesława

Bila

Opracowanie zawiera zestaw najczęściej wykorzystywanych algorytmów i metod matematycznych. Algorytm jest gotowym przepisem na rozwiązanie problemu. Właściwe stosowanie algorytmów może być drogą do głębszego zrozumienia rozpatrywanego problemu, definicji czy twierdzenia. Jednocześnie każda może tworzyć swoje własne algorytmy wynikające właśnie ze...
ISBN:
978-83-60-66717-0
rok wydania:
2009
dostępne:
Brak
15.84 zł powiadom

-10%

Kinematyka układów wieloczłonowych

Frączek Janusz, Wojtyra Marek

WNT

Podręcznik jest poświęcony modelowaniu i algorytmom analizy kinematycznej układów wieloczłonowych o dowolnej strukturze. W pierwszych rozdziałach książki przedstawiono wybrane zagadnienia z matematyki, metod numerycznych i mechaniki, niezbędne w zrozumieniu dalszej części książki. Następnie omówiono analizę kinematyczną mechanizmów we współrz...
ISBN:
978-83-20-43334-0
rok wydania:
2008
dostępne:
Brak
62.10 zł powiadom

-10%

Nie bój się pochodnej

Ginter Jerzy

WNT

W książce omówiono: pochodną, pochodne wyższych rzędów, szeregi potęgowe, całkę oznaczoną i nieoznaczoną. Zaletą książki jest duża liczba przykładów zastosowań wraz z obliczeniami numerycznymi, a także znajdujące się w części drugiej uzupełnienia, które stanowią przypomnienie, niezbędnych do zrozumienia części pierwszej, wiadomości ze szkoły śre...
ISBN:
978-83-20-43408-8
rok wydania:
2008
dostępne:
Tak
17.11 zł do koszyka

-17%

Algorytmy genetyczne Kompendium Tom 1

Gwiazda Tomasz Dominik

PWN Wydawnictwo Naukowe S.A.

Seria 6 książek stanowiących wyczerpujące kompendium wiedzy o Algorytmach Genetycznych. Trzy pierwsze tomy poświęcone są AG zastosowanym w obszarze problemów optymalizacji numerycznej, następne trzy AG zastosowanym w obszarze optymalizacji kombinatorycznej. Tom 1, który zapoczątkowuje serię, przedstawia najbardziej istotny dla AG operator – ope...
ISBN:
978-83-01-15168-3
rok wydania:
2007
dostępne:
Brak
28.22 zł powiadom

-17%

Algorytmy genetyczne Kompendium t 2

Gwiazda Tomasz Dominik

PWN Wydawnictwo Naukowe S.A.

Kompendium prezentuje ponad 140 operatorów mutacji przeznaczonych do rozwiązywania problemów optymalizacji numerycznej. Układ książki nawiązuje do układu tomu 1, jednak tym razem prosty podział na operatory dedykowane do rozwiązywania problemów kodowanych liczbami binarnymi i liczbami rzeczywistymi już nie wystarczał. Prace badawcze poświęcone o...
ISBN:
978-83-01-15381-6
rok wydania:
2007
dostępne:
Brak
32.37 zł powiadom

-10%

Algorytmy + struktury danych = abstrakcyjne typy danych

Kotowski Paweł

BTC

Algorytmika jest dziedziną wiedzy, która w ostatnich dziesięcioleciach dostarczyła mnóstwa narzędzi, pozwalających rozwiązać różnorodne zadania za pomocą komputera. W książce poruszono wiele tematów z tej dziedziny, kładąc szczególny nacisk na analizę efektywności użytych struktur danych oraz algorytmów. Opisano podstawowe struktury danych, taki...
ISBN:
978-83-60-23310-8
rok wydania:
2006
dostępne:
Brak
48.60 zł powiadom

-10%

Metody numeryczne dla inżynierów

Kącki Edward, Małolepszy Andrzej, Romanowicz Alicja

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi

Metody numeryczne dla inżynierów.
ISBN:
978-83-60-28210-2
rok wydania:
2005
dostępne:
Brak
28.35 zł powiadom

-10%

Wprowadzenie do współczesnych metod asymptotycznych

Awrejcewicz Jan, Krysko Vadim A.

WNT

Książka stanowi wprowadzenie do matematycznych metod asymptotycznych i perturbacyjnych oraz dokonano w niej przeglądu ważniejszych metod perturbacji (zaburzeń) osobliwych w problematyce związanej z zastosowaniem równań różniczkowych. Autorzy opisują dynamikę rozwoju metod asymptotycznych i przedstawiają rozwój idei związanych z tym kierunkiem na...
ISBN:
978-83-20-42962-5
rok wydania:
2004
dostępne:
Tak
35.10 zł do koszyka

-10%

Trójwymiarowe zagadnienia teorii płyt w polu temperaturowym

Awrejcewicz Jan, Krysko Vadim A., Misnik Mariya P.

WNT

W książce opisano trójwymiarowe zagadnienie termosprężystości dla prostopadłościanu, podano pewne metody rozwiązywania równań różnicowych eliptycznych, parabolicznych i hiperbolicznych, z uwzględnieniem porównania otrzymywanych wyników, przeprowadzono analizę numeryczną wybranych zagadnień liniowych dotyczących teorii płyt w przestrzeni trójwymi...
ISBN:
978-83-20-42842-4
rok wydania:
2003
dostępne:
Tak
35.10 zł do koszyka

-10%

Metody numeryczne w programie Matlab

Stachurski Marcin

Mikom

Wykorzystanie komputera jako efektywnej maszyny liczącej było jednym z pierwszych jego zastosowań. Okazało się wówczas, że ogromny dział matematyki stosowanej, nazywany metodami numerycznymi a zajmujący się przybliżonymi rozwiązaniami różnych zagadnień matematycznych, dysponuje już gotowym do zaaplikowania zestawem narzędzi. To co dotychczas był...
ISBN:
978-83-72-79376-X
rok wydania:
2003
dostępne:
Brak
11.84 zł powiadom