Księgarnia internetowa Manon
koszyk jest pusty

Kategorie

-17%

Rachunek operatorowy Metody rozwiązywania zadań

Świetlicka Aleksandra, Rybarczyk Andrzej, Jurkowlaniec Agata

PWN Wydawnictwo Naukowe S.A.

Książka zawiera teorię niezbędną do zrozumienia zagadnień związanych z najbardziej znanymi i wykorzystywanymi w praktyce transformatami: Laplace'a, Z, Fouriera. Każdy rozdział składa się z krótkiego wstępu teoretycznego, przykładów z obszernymi rozwiązaniami oraz zadań przeznaczonych do samodzielnego rozwiązania. Rozwiązania prezentowane są "kro...
ISBN:
978-83-01-16976-3
rok wydania:
2016
dostępne:
Tak
32.37 zł do koszyka

-17%

Całki Metody rozwiązywania zadań

Obczyński Cezary, Kowalczyk Robert, Niedziałomski Kamil

PWN Wydawnictwo Naukowe S.A.

Minimum teorii i maksimum zadań. Książka „krok po kroku” pokazuje sposób rozwiązywania zadań wraz ze wszystkimi przekształceniami. Zagadnienia omówione w książce to m.in.: · całki nieoznaczone; · całki oznaczone i ich zastosowania geometryczne; · całki podwójne, potrójne i wielokrotne; · zastosowania geometryczne całek podwójnych i potrójn...
ISBN:
978-83-01-16984-8
rok wydania:
2016
dostępne:
Tak
48.97 zł do koszyka

-17%

Granice i pochodne

Niedziałomski Kamil, Kowalczyk Robert, Obczyński Cezary

PWN Wydawnictwo Naukowe S.A.

Książka doskonałego zespołu – po Repetytorium z matematyki i Całkach autorzy zajęli się kolejnym, kompleksowo ujętym ważnym zagadnieniem matematyki wyższej, z którym zmagają się wszyscy studenci kierunków technicznych. Podręcznik ma charakter praktyczno-teoretyczny, bardzo pomocny w zrozumieniu istoty tak ważnych zagadnień w analizie matematyc...
ISBN:
978-83-01-17370-8
rok wydania:
2016
dostępne:
Tak
65.57 zł do koszyka

-17%

Analiza matematyczna w zadaniach 1

Krysicki W., Włodarski L.

PWN Wydawnictwo Naukowe S.A.

Pierwsza część podręcznika dotyczy podstawowego kursu analizy matematycznej i elementów algebry. Podręcznik ten przeznaczony jest zarówno dla studentów matematyki i nauk przyrodniczych uniwersytetów i wyższych uczelni technicznych, jak i studentów akademii ekonomicznych i wyższych szkół pedagogicznych.
ISBN:
978-83-01-14295-7
rok wydania:
2015
dostępne:
Tak
40.67 zł do koszyka

-17%

Analiza matematyczna w zadaniach część 2

Krysicki W., Włodarski L.

PWN Wydawnictwo Naukowe S.A.

Druga część podręcznika dotyczy analizy funkcji wielu zmiennych, funkcji uwikłanych i funkcji zmiennej zespolonej, elementów geometrii różniczkowej i rachunku prawdopodobieństwa oraz równań różniczkowych.
ISBN:
978-83-01-14296-4
rok wydania:
2015
dostępne:
Tak
40.67 zł do koszyka

-17%

Analiza matematyczna Funkcje wielu zmiennych

Birkholc Andrzej

PWN Wydawnictwo Naukowe S.A.

Poprawione wydanie bardzo dobrego podręcznika akademickiego wielowymiarowej analizy matematycznej, przeznaczonego dla studentów uniwersyteckich i politechnicznych studiów matematycznych o różnympoziomie zaawansowania. Przedstawiony w nim wykład obejmuje rachunek różniczkowy, elementy teorii miary i całki Lebesgue'a, teorię całki na rozmaitościac...
ISBN:
978-83-01-13730-4
rok wydania:
2015
dostępne:
Brak
48.97 zł powiadom

-28%

Rozwiązujemy zadania z analizy matematycznej Część 3

Radożycki Tomasz

FOSZE

Niniejsza książka stanowi trzecią i ostatnią część zbioru zadań . Obejmuje materiał, znajomości którego wymaga się od studentów na kierunkach ścisłych uczelni wyższych w ramach trzech semestrów zajęć z analizy matematycznej. W tej części książki są już pominięte detale rachunkowe, które szczegółowo były wyjaśnione w części 1 i 2. Zadania są b...
ISBN:
978-83-75-86108-2
rok wydania:
2015
dostępne:
Tak
26.46 zł do koszyka

-17%

Analiza matematyczna Funkcje wielu zmiennych

Birkholc Andrzej

PWN Wydawnictwo Naukowe S.A.

Jest to poprawione wydanie bardzo dobrego podręcznika akademickiego wielowymiarowej analizy matematycznej, przeznaczonego dla studentów uniwersyteckich i politechnicznych studiów matematycznych o różnym poziomie zaawansowania. Wykład obejmuje rachunek różniczkowy, elementy teorii miary i całki Lebesguea, teorię całki na rozmaitościach, elementy ...
ISBN:
978-83-01-13730-4
rok wydania:
2015
dostępne:
Tak
48.97 zł do koszyka

-15%

Krótkie wprowadzenie do równań różniczkowych cząstkowych

Strzelecki Paweł

Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Adresatami tej książki są studenci matematyki i fizyki a także innych kierunków nauk przyrodniczych i technicznych na wyższych uczelniach wszelkich typów. Książka pokazuje, jak radzić sobie z powstającymi w rozlicznych dziedzinach fizyki i techniki zagadnieniami opisywanymi funkcjami wielu zmiennych i ich pochodnymi. Zagadnienia tego typu są wyj...
ISBN:
978-83-23-50227-7
rok wydania:
2014
dostępne:
Tak
24.65 zł do koszyka

-5%

Zbiór zadań z analizy i algebry

Skiba Robert, Miziuła Patryk

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zbiór zadań jest adresowany do studentów pierwszych lat uniwersyteckich i politechnicznych studiów matematycznych, a także do wszystkich Czytelników zainteresowanych matematyką. Zawiera zadania dotyczące wszystkich podstawowych tematów omawianych na wykładach z analizy matematycznej oraz algebry liniowej. Wszystkie zadania zostały opatrzone w ba...
ISBN:
978-83-23-13165-6
rok wydania:
2014
dostępne:
Tak
38.01 zł do koszyka

-10%

Matematyka dla zerowego roku studiów wyższych

Bryński Maciej, Dróbka Norbert, Szymański Karol

WNT

W książce omówiono: - metodę analityczną geometrii płaskiej i przestrzennej - przestrzenie liniowe - macierze i układy równań liniowych - wyznaczniki
ISBN:
978-83-79-26154-3
rok wydania:
2014
dostępne:
Tak
35.10 zł do koszyka

-5%

Wykład analizy matematematycznej część 1

Kryszewski Wojciech

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Książka ta stanowi podręcznik analizy matematycznej - fundamentalnego działu matematyki. Wykład jest adresowany do studentów pierwszych lat uniwersyteckich i politechnicznych studiów matematycznych, a także do wszystkich Czytelników zainteresowanych matematyką.
ISBN:
978-83-23-12352-1
rok wydania:
2014
dostępne:
Brak
53.20 zł powiadom

-10%

Wstęp do analizy zespolonej w zadaniach

Chądzyński Jacek

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Marek Jarnicki: „Recenzowany podręcznik to znakomicie napisany zbiór zadań, pomyślany jako uzupełnienie podręcznika Wstęp do analizy zespolonej tego samego Autora. (...) Warto tu wyraźnie podkreślić, że znaczna część zadań to nie tylko ilustracja materiału wykładanego we Wstępie do analizy zespolonej, ale również, co szczególnie cenne, uzupełnie...
ISBN:
978-83-75-25487-7
rok wydania:
2014
dostępne:
Brak
18.90 zł powiadom

-10%

102 równania różniczkowe I rzędu z pełnymi rozwiązaniami krok po kroku

Regel Wiesława

Bila

pracowanie 102 równania różniczkowe I rzędu z pełnymi rozwiązaniami krok po kroku ma na celu prezentację metod rozwiązywania niektórych klas równań różniczkowych I rzędu. Szybsze opanowanie metodyki rozwiązywania równań różniczkowych pozwoli dokładniej skupić się na problemie opisywanym przez równanie oraz na analizie przebiegu procesów w różnyc...
ISBN:
978-83-60-66725-5
rok wydania:
2014
dostępne:
Tak
15.84 zł do koszyka

-10%

Pochodne bez granic

Kleiner Adam

ZAMKOR

Książka zawiera definicje pochodnej, wyższych pochodnych i pochodnych cząstkowych, metody ich obliczania i najważniejsze zastosowania: badanie monotoniczności i ekstremów funkcji oraz badanie niepewności pomiarowych metodą różniczki zupełnej. W definiowaniu pochodnej autor pomija pojęcie granicy, wykorzystując za to znacznie naturalniejsze wedłu...
ISBN:
978-83-79-59005-6
rok wydania:
2014
dostępne:
Brak
19.80 zł powiadom

-10%

81 zadań o funkcjach zespolonych z pełnymi rozwiązaniami krok po kroku

Regel Wiesława

Bila

Zeszyt 14 z serii Biblioteczka Opracowań Matematycznych jest poświęcony liczbom i funkcjom zespolonym. W opracowaniu znajdują się przykłady obliczeń wykonywanych na liczbach zespolonych. Są one podstawą do zrozumienia funkcji zespolonych. Pokazano przykłady, w jaki sposób wykonuje się operacje na funkcjach w dziedzinie rzeczywistej i zespolonej,...
ISBN:
978-83-60-66738-5
rok wydania:
2014
dostępne:
Tak
15.84 zł do koszyka

-28%

Rozwiązujemy zadania z analizy matematycznej Część 2

Radożycki Tomasz

FOSZE

Jest to zbiór zadań z analizy matematycznej z rozwiązaniami. Stanowi ona drugą część zbioru. Zadania są bardzo starannie dobrane do ilustrowanego danego tematu lub problemu. Autor wyjaśnia krok po kroku, doprowadzając do rozwiązania problemu: od wyboru metody, poprzez techniczną jej realizację, aż do końcowego rezultatu. W książce tej jest s...
ISBN:
978-83-75-86082-5
rok wydania:
2014
dostępne:
Tak
34.78 zł do koszyka

-10%

123 zadania z rachunku różniczkowego funkcji wielu zmiennych z pełnymi rozwiązaniami krok po kroku

Regel Wiesława

Bila

Drugie wydanie 11 Zeszytu z serii Biblioteczka Opracowań Matematycznych. Zeszyt zawiera dokładne omówienie na zasadzie przedstawienia przykładowo rozwiązanych zadań trudnej tematyki rachunku różniczkowego funkcji wielu zmiennych. Między innymi omówiono: granice, ciągłość funkcji, pochodne cząstkowe, pochodne właściwe, pochodne kierunkowe, ekstre...
ISBN:
978-83-60-66744-6
rok wydania:
2014
dostępne:
Tak
15.84 zł do koszyka

-10%

Analiza matematyczna Tom 2 część 3 Miara i całka zagadnienia szczegółowe

Musielak Julian, Jaroszewska Magdalena

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Autor podaje przystępny wykład zagadnień związanych z twierdzeniem Gődla o niezupełności oraz z problemem rozstrzygalności i nierozstrzygalności teorii. Podręcznik napisany niezwykle interesująco, przeznaczony dla czytelnika posiadającego podstawowe wiadomości z zakresu kursu logiki. Każdy z rozdziałów kończą uwagi historyczne, przedstawiające l...
ISBN:
978-83-23-21227-0
rok wydania:
2013
dostępne:
Brak
28.26 zł powiadom

-10%

210 całek nieoznaczonych z pełnymi rozwiązaniami krok po kroku

Regel Wiesława

Bila

Książka 210 całek nieoznaczonych z pełnymi rozwiązaniami krok po kroku... z nowej serii Biblioteczka Opracowań Matematycznych jest skierowana głównie do studentów studiów dziennych i zaocznych kierunków technicznych i ekonomicznych. Analiza już rozwiązanych zadań to jedna z metod uczenia się. Poznawanie różnych sposobów wyznaczania całek pomaga ...
ISBN:
978-83-60-66731-6
rok wydania:
2013
dostępne:
Tak
15.84 zł do koszyka