Księgarnia internetowa Manon
koszyk jest pusty

Kategorie

-10%

Dźwięki i fale

Makarewicz Rufin

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Podręcznik dotyczy podstawowych zjawisk, które towarzyszą generacji, propagacji i percepcji fal akustycznych. Pokazane są relacje pomiędzy wrażeniami dźwiękowymi i parametrami opisującymi fale. Każdy rozdział uzupełniają ćwiczenia rachunkowe. Podręcznik przeznaczony jest dla studentów m.in. akustyki, architektury, audiologii, budownictwa, ekolog...
ISBN:
978-83-23-23204-9
rok wydania:
2018
dostępne:
Brak
43.20 zł powiadom

-10%

Eksperymentalna analiza modalna gitar i skrzypiec

Skrodzka B. Ewa

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Gitary i skrzypce generują dźwięk w wyniku sprzężenia procesów mechanicznych i akustycznych. Poznanie tych procesów oraz wykorzystanie rezultatów doświadczeń modalnych podczas projektowania i konstruowania nowych instrumentów jest istotne ze względu na coraz większe wymagania stawiane skrzypcom i gitarom przez kompozytorów, wykonawców i odbiorcó...
ISBN:
978-83-23-22971-1
rok wydania:
2016
dostępne:
Brak
30.60 zł powiadom

-10%

Drgania mechaniczne

Kucharski Tomasz

WNT

Autor proponuje jednoczesne poznawanie teorii drgań mechanicznych i wdrażanie jej do analizy własności dynamicznych układów mechanicznych. Stosuje do tego celu wspomaganie komputerowe za pomocą programu MATHCAD. Wyjaśnia naturę zjawiska drgań mechanicznych i jego znaczenie w technice oraz wpływ na środowisko. Prezentuje też wzorcowe programy pom...
ISBN:
978-83-79-26291-5
rok wydania:
2015
dostępne:
Tak
44.10 zł do koszyka

-17%

Wykłady z fizyki Tom 2

Sawieliew I.W.

PWN Wydawnictwo Naukowe S.A.

Jest to wznowienie trzytomowego podręcznika fizyki ogólnej przeznaczonego dla studentów pierwszych lat studiów technicznych i przyrodniczych. W nowoczesny sposób omówiono tu wszystkie ważniejsze zagadnienia i działy fizyki. Tekst jest zwięzły, choć obfituje w liczne przykłady ilustrujące wywody teoretyczne. Na uwagę zasługuje nowoczesne ujęcie...
ISBN:
978-83-01-17413-2
rok wydania:
2015
dostępne:
Tak
48.97 zł do koszyka

-10%

Prognozowanie hałasu samochodowego

Gołębiewski Roman

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Hałas samochodowy uznawany jest za jeden z najbardziej dokuczliwych. Na jego oddziaływanie narażona jest największa liczba mieszkańców w Polsce i Europie. Dowodzą tego wyniki obliczeń i analiz akustycznych przeprowadzanych w ramach tworzonych map akustycznych dla dróg publicznych oraz aglomeracji, wykonywanych w ostatnich kilkunastu latach w P...
ISBN:
978-83-23-22773-1
rok wydania:
2014
dostępne:
Brak
19.80 zł powiadom

-28%

Podręcznik akustyki

Everest F. Alton, Pohlmann Ken C.

SONIA DRAGA

Jedyna publikacja tak dokładnie omawiająca zagadnienia z dziedziny akustyki! NOWE UZUPEŁNIONE WYDANIE Mając na uwadze czytelników hobbystów, entuzjastów elektroniki oraz audiofili, autor przybliża naukę o dźwięku w sposób niezwykle interesujący i zrozumiały. Jedynie ktoś, kto rozumiał akustykę tak dobrze, jak rozumiał ją Everest – Członek Sto...
ISBN:
978-83-75-08754-3
rok wydania:
2013
dostępne:
Tak
78.48 zł do koszyka

-15%

Ciekawa fizyka 2.2 Dziennik badawczy

Poznańska Jadwiga, Rowińska Maria, Zając Elżbieta

WSIP

Dziennik badawczy ucznia stanowi integralną część cyklu "Ciekawa fizyka". Druga część dziennika badawczego zawiera materiał ćwiczeniowy przygotowany do podręcznika "Ciekawa fizyka. Część 2". Ten dziennik składa się z dwóch zeszytów. Zeszyt 2.2 obejmuje rozdziały: 4. Drgania i fale mechaniczne; 5. Optyka. W dziennikach badawczych znajdu...
ISBN:
978-83-02-12275-0
rok wydania:
2012
dostępne:
Brak
14.88 zł powiadom

-30%

Pogromcy mitów: Prąd promieniowanie i fale

Searle Nicholas

Pascal

Na podstawie jednego z najlepszych programów popularnonaukowych w dziejach telewizji! Elektryczność? Nie mów hmm… Powiedz OM! Fenomen POGROMCÓW MITÓW nabiera mocy! Tym razem Jamie i Adam zajmują się tym, co ich kręci najbardziej: elektrycznością oraz falami dźwiękowymi i magnetycznymi. Poszukaj z nimi odpowiedzi na nawet najdziwniejsze pytania...
ISBN:
978-83-76-42037-0
rok wydania:
2012
dostępne:
Tak
13.93 zł do koszyka

-28%

Uzdrawianie dźwiękiem

Roden Shirlie

ILLUMINATIO

Klucz do poznania uzdrawiającego potencjału i odkrycia prawdziwego piękna dźwięków. Siła ludzkiego głosu, który ma moc uspokajania, uzdrawiania i inspirowania, jest znana wszystkim kulturom na całym świecie. Od tysięcy lat instynktownie matki nucą kołysanki dzieciom, aby je uspokoić, mnisi trwają w medytacyjnych mantrach, a ludzie łączą się ze ...
ISBN:
978-83-62-47680-0
rok wydania:
2012
dostępne:
Brak
23.69 zł powiadom

-10%

Maszyny wibracyjne, obliczenia dynamiczne, drgania, hałas

Michalczyk Jerzy

WNT

Prof. dr hab. inż. Jerzy Michalczyk, z-ca kierownika Katedry Mechaniki i Wibroakustyki Akademii Górniczo-Hutniczej, od ponad 20 lat prowadzi prace z zakresu dynamiki maszyn, zarówno pod kątem teoretycznym, jak i zastosowań przemysłowych. Książka stanowi podsumowanie tych prac i jest pierwszą polską monografią z tej dziedziny techniki. Znajdują...
ISBN:
978-83-20-41945-0
rok wydania:
2011
dostępne:
Brak
8.10 zł powiadom

-10%

Drgania regularne i chaotyczne w wybranych układach z wahadłami

Sado Danuta

WNT

Książka jest poświęcona zjawiskom przenoszenia drgań między elementami maszyn roboczych zawierających wahadła. Problem przenoszenia drgań jest ważny, gdyż układ wprawiony w drgania pewnej postaci może wzbudzić drgania innej postaci, czasem trudne do przewidzenia, co może doprowadzić do awarii maszyny. W książce omówiono badania analityczne i ...
ISBN:
978-83-20-43676-1
rok wydania:
2010
dostępne:
Tak
53.10 zł do koszyka

-10%

Ekspektatywa 1 Słuchawy Projektowanie dla ucha

Krakowiak Katarzyna, Kłosak Andrzej, Staniszewski Jacek

Fundacja Bęc Zmiana

Teorii Guglielmo Marconiego poświęcona została pierwsza edycja cyklu interdyscyplinarnego Ekspektatywa, w której swój projekt przedstawią gdańska artystka, Kasia Krakowiak oraz współpracujący z nią architekt i specjalista od akustyki - Andrzej Kłosak. Przeprowadzone badania koncentrują się wokół zagadnienia auratyczności fali dźwiękowej i możliw...
ISBN:
978-83-92-51079-6
rok wydania:
2009
dostępne:
Brak
19.80 zł powiadom

-10%

Badania naukowe w Instytucie Akustyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

W ramach tej skromnej okolicznościowej publikacji chcieliśmy zaprezentować przebieg uroczystości jubileuszowej wraz z wystąpieniami zaproszonych znakomitych gości, którzy swą obecnością ją uświetlili. Korzystając z okazji, przedstawiamy również zasadnicze kierunki badań prowadzonych przez pracowników naukowych IA oraz ich dotychczasowy dorobek...
ISBN:
978-83-23-21914-9
rok wydania:
2008
dostępne:
Brak
41.58 zł powiadom

-10%

Drgania układów fizycznych

Arczewski Krzysztof, Pietrucha Józef, Szuster Jan Tomasz

OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

Podręcznik adresowany do studentów oraz inżynierów zajmujących się dynamiką konstrukcji. Jego układ odpowiada podziałowi działań inżynierskich na modelowanie, analizę, identyfikację, pomiar i syntezę. Zawiera rozdziały poświęcone stateczności oraz „drganiom specjalnym” — parametrycznym, nieliniowym, samowzbudnym i losowym.
ISBN:
978-83-72-07748-6
rok wydania:
2008
dostępne:
Brak
37.80 zł powiadom

-10%

Drgania swobodne i stateczność obiektów smukłych jako układów liniowych lub nieliniowych

WNT

Książka dotyczy zagadnień drgań i stateczności układów smukłych poddanych obciążeniu swoistemu, a także Eulera i niezachowawczemu. Obciążenie swoiste, które zostało opisane przez L. Tomskiego, łączy cechy obciążenia uogólnionego i obciążenia siłą śledzącą. Badania drgań i stateczności rozważanych kolumn odnoszą się do struktur geometrycznie lini...
ISBN:
978-83-20-43473-6
rok wydania:
2007
dostępne:
Tak
44.10 zł do koszyka

-10%

Rozpływ energii akustycznej źródeł rzeczywistych

Weyna Stefan

WNT

W książce przedstawiono wyniki pomiarów strumienia natężenia dźwięku, kształtów wędrującej fali akustycznej oraz przestrzennych, izopowierzchni natężenia w graficznej formie rozpływów energetycznych. Taki sposób wizualizacji umożliwia pełną interpretację zjawisk w przepływowym polu akustycznych źródeł rzeczywistych i diagnoze energetycznych skut...
ISBN:
978-83-20-43099-8
rok wydania:
2005
dostępne:
Tak
71.10 zł do koszyka

-10%

Drgania i stateczność układów smukłych

WNT

Książka dotyczy zagadnień drgań i stateczności układów smukłych poddanych obciążeniu swoistemu, a także Eulera i niezachowawczemu. Obciążenie swoiste, które zostało opisane przez L. Tomskiego, łączy cechy obciążenia uogólnionego i obciążenia siłą śledzącą. Badania do struktur geometrycznie liniowych oraz nieliniowych. W zakresie tej problematyki...
ISBN:
978-83-20-42963-3
rok wydania:
2004
dostępne:
Tak
44.10 zł do koszyka

-10%

System pomiaru drgań mechanicznych

Kucharski Tomasz

WNT

W książce przedstawiono komplementarny system pomiaru drgań mechanicznych, w którym uwzględnia się współzależność pomiaru drgań w układach fizycznych i symulacji komputerowej tych procesów. Ułatwia to właściwy dobór aparatury pomiarowej, zastosowanie skutecznej techniki i metodyki pomiarów oraz analizę ich wyników.
ISBN:
978-83-20-42739-4
rok wydania:
2002
dostępne:
Brak
26.10 zł powiadom

-10%

Rozpływ energii akustycznej źródeł rzeczywistych

Weyna Stefan

WNT

W książce przedstawiono wyniki pomiarów strumienia natężenia dźwięku, kształtów wędrującej fali akustycznej oraz przestrzennych, izopowierzchni natężenia w graficznej formie rozpływów energetycznych. Taki sposób wizualizacji umożliwia pełną interpretację zjawisk w przepływowym polu akustycznych źródeł rzeczywistych i diagnoze energetycznych skut...
ISBN:
978-83-20-43099-2
rok wydania:
2001
dostępne:
Brak
73.43 zł powiadom

-10%

Wspomaganie konstruowania układów redukcji drgań i hałasu maszyn

WNT

Autorzy tej książki opisali zwalczanie efektów wibroakustycznych za pomocą narzędzi wspomagania komputerowego już na etapie projektowo - konstrukcyjnym.W części pierwszej przedstawili własne oryginalne metody wspomagania pewnych etapów procesu redukcji drgań, opracowane przy użyciu metody sztywnych elementów skończonych, metody grafów biegunowyc...
ISBN:
978-83-20-42581-6
rok wydania:
2001
dostępne:
Brak
40.68 zł powiadom